20.03.2024

Преглед на медиите 20.3.2024 (сряда)

1. КРИБ

в. Марица, стр. 14 – Изграждат хъб за дигитализация в строителството

Публикувана: 20.03.2024 01:37

Камарата на строителите в България подписа договор и с Министерството на иновациите и растежа за мащабен проект. Браншовата организация е координатор за изграждане на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в строителството, който беше одобрен от Еврокомисията през 2022 г. и получи от нея 50% финансиране за дейността си. С подписването на договора с МИР са гарантирани останалите 50% пари по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”.

ЕЦИХ в сектор “Строителство” действа на принципа “едно гише” за малките и средните предприятия от строителната индустрия и за публичните организации по техния път към дигитализацията. В него през следващите години бизнесът ще получава достъп до скъпи технологии и иновации и ще има възможност пилотно да ги тества, преди да инвестира в тях. Хъбът ще предоставя също обучения за работа с ВГМ и GIS системи, информация за изкуствен интелект, експериментални съоръжения и др. Целта е чрез тях заетите в строително-инвестиционния процес да обучат свои кадри за изграждане на капацитет при въвеждането на дигиталните технологии, които са бъдещето на индустрията.

ЕЦИХ в сектор “Строителство” започна подготовка по разработване на услуги, насочени към бизнеса, веднага след одобрението си от ЕК. Партньори в него са Камарата на строителите в България, която, е координатор, Камарата на архитектите в България, Университет ът по архитектура, строителство и геодезия, Институтът по механика на БАН, Висшето строително училище „Любен Каравелов”, „Клийнтех България” ООД, „Геострой” АД, „Планекс” ЕООД, Българската асоциация по управление на проекти в строителството, „Баумит България” и „ЕСРИ България”. Създаването на цифров хъб, с който страната ни ще започне реалния преход към дигитализация в строителството, получи награда в конкурса „Мистър и Мисис Икономика” 2022 г., организиран от КРИБ и списание “Икономика”.

„Цифровизацията и въвеждането на иновации вече са не само важна част от бъдещето на България и на целия Европейски съюз, а случваща се реалност и ще определят посоката за развитието на обществото, индустрията, бизнеса, образованието и науката, системите на здравеопазването и на социалната политика”, казва председателят на Управителния съвет на ЕЦИХ в сектор”Строителство” Любомир Пейновски.

http://clippingpoint.net/article/141071ef2e944a454ce101cd316d2b51554e53b5

2. Работодатели

telegraph.bg – 40% от лелките в градините пенсионери, в системата работят и хора над 71-годишна възраст!

Публикувана: 20.03.2024 08:25

П очти 40% от помощник-възпитателите в столичните ясли и градини са пенсионери, съобщи пред вестник „Телеграф“ председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов.

Рамо до рамо с учителите работят и над 4000 помощник-възпитатели. 960 от тях са над 62-годишна възраст, т.е. те вече са пенсионери. Отделно 141 души над 71-годишна възраст все още се трудят в системата. Същевременно в София има около 150 незаети работни места в ясли и градини. Основната причината е ниското заплащане.

Приоритет

„Досега винаги са били приоритет педагогическите специалисти. В детските градини обаче 1/2 от трудещите са непедагогически персонал. Заплатите им са близки до минималната – около 950 лева. Част от ангажиментите на един учител и един помощник-възпитател са аналогични. Естествено е един човек да предпочете да работи нещо друго, но да получи малко по-високо възнаграждение. Този проблем ще доведе след себе си факта, че скоро ще има сгради на ясли и градини, но няма има кой да работи в тях“, коментира Стаматов. По думите му ситуацията във всички големи градове в страната – Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе, е аналогична.

Ниското заплащане е проблем и за наетите медицински специалисти в сферата. В София има 2000 медицински сестри в общинските ясли и в медицинските кабинети в училищата. Средната им възраст е малко над 63 години, като наред с това има траен недостиг на кадри в яслите. Възнаграждението на медицинските специалисти в тези места е малко над минималната работна заплата за страната, което допълнително прави професията изключително непривлекателна.

Решение

Необходимо е да се предвидят 5 милиона лева за по-добро заплащане на труда на непедагогическия персонал в яслите и детските градини на София.

„По 2,5 милиона във функция „Здравеопазване” и „Образование” за 2024 година. Добър вариант за разрешаване на проблема е възможност назначаването на медицинските специалисти да се извършва от директорите на яслите, градините и училищата, а не от Дирекция “Здравеопазване” или кметовете. Чрез делегирания бюджет възнагражденията им биха се увеличили по-чувствително и бързо“, разясни още той.

https://telegraph.bg/bulgaria/novini/40-ot-lelkite-v-gradinite-pensioneri-v-sistemata-rabotiat-i-hora-nad-71-godishna-vyzrast-stamatov-nuzhni-sa-5-miliona-za-po-dostojno-vyznagrazhdenie-408357

bnr.bg – Рекордно ниски нива на безработица в България

Публикувана: 19.03.2024 19:00

Подробности пред Радио София разказа Андриан Николов, част от екипа на ИПИ от 2017 г. По думите му пазарът на труда в България върви на стагнация. Това, което се случва при нас е, че има работна ръка, но тя е неквалифицирана и с нежелание за работа. “В момента безработните са много малко. Ние толкова не сме имали никога на практика в последните 30 години. Говоря за едни числа от порядъка на 140-150 хиляди души според регистрацията на Бюрото по труда”, каза Николов. Той допълни, че в пика на ковид пандемията регистрираните безработни са били около 300 хиляди. Николов сподели, че това, което него го притеснява са трайно безработните, които наброяват между 30 и 50 хиляди души: “За тях решение няма. Това са хора с много ниско образование, не са релевантни на съвременния пазар на труда, по-възрастни, в слабо икономически части на страната.” Той заяви, че ефектът на миграцията отчасти е с потискане на доходите на местните хора, въпреки, че научната литература не може да стигне до еднозначен извод за това дали и в какви случаи миграцията води до задържане на ръста на заплатите. В нашия случай това не е вярно, тъй като виждаме запълване на работни места с мигранти, които трайно не могат да се запълнят от българи. Класическият пример в последните години е туристическата индустрия по Черноморието, където граждани от трети страни – украинци, грузинци, молдовци успяват да намерят своята заетост”, сподели той. Не е ли проблем на работодателите това, че държат по-ниски възнагражденията за да могат да се възползват от по-евтината работна ръка от чужбина? “От 2020 година насам ние виждаме едно трайно завръщане на българи от чужбина”, каза Николов и уточни, че в момента работодателите няма да са способни да оптимизират по някакъв начин своята дейност, тоест да преценят, че могат да свършат работа с по-малко хора. Той отбеляза, че образованието е един от факторите за безработицата. Всеки трети, който е необразован е безработен, това сочи статистиката. Относно използването на Изкуствения интелект Николов каза, че AI все повече замества труда на креативните специалисти и увеличава тяхната производителност. Николов посочи, че в България всички средства за активните политики за Пазара на труда са насочени към временна заетост: “Вземаме един човек от Бюрото по труда и го слагаме някъде на работа, вместо да го запишем на курсове по български език.” Според думите му България е с най-нисък дял на хората, които преминават квалификация. Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

https://bnr.bg/sofia/post/101964973/rekordno-niski-niva-na-bezrabotica-v-balgaria

insmarket.bg – Еднодневните трудови договори не лишават работниците от правото им на социално подпомагане

Публикувана: 19.03.2024 17:50

Главната инспекция по труда започва засилени проверки в селското стопанство

С началото на активния селскостопански сезон Изпълнителна агенция “Главна инспекцията по труда” (ИА ГИТ) традиционно започва засилени проверки в селското стопанство. Резултатите от контролната дейност показват, че секторът е рисков по отношение на използването на различни форми на недеклариран труд и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 3953 бр. проверки в селското стопанство. Констатираните нарушения са 14 657 бр. От тях 8488 бр. се отнасят до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 6158 бр. до трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 291 бр. при 228 бр. през 2022 г. Инспекцията по труда използва повода да напомни на работодателите, че трябва да сключват трудови договори с наетите от тях работници. Те могат да се възползват от възможността да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Т.нар. еднодневни договори са възможност за регистрираните земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, да наемат законосъобразно работна ръка по облекчена процедура. Тези договори се предоставят на работниците в началото на работния ден, за който са, и не се регистрират в НАП. Земеделските стопани нямат задължение да издават заповеди за прекратяването им и да оформят трудови книжки. Работниците не губят право на социално подпомагане, не се спират и обезщетенията им за безработица. Така те получават допълнителен доход от труд заедно със социалните помощи и обезщетения. За 2023 г. са предоставени 254 582 бр. образци на еднодневни трудови договори на 1791 бр. земеделски стопани. Те се предоставят след предварително заплатени осигурителни вноски за здраве, пенсия и професионална болест и трудова злополука в размера, който е за сметка на работодателя. С цел да облекчи администрирането на еднодневните договори, ИА ГИТ създаде онлайн система за предоставяне на образците им. Чрез нея земеделските стопани могат да получат образците по всяко време, дори в извънработното. Софтуерът позволява автоматично генериране в образците на данните на лицата, които веднъж вече са наемани от даден производител. Той разполага и с калкулатор, който автоматично изчислява в разписката към договора дължимите за сметка на наетото лице данъци и осигуровки и чистата сума, която трябва да му бъде изплатена. Калкулатор изчислява и броя образци на договори, които земеделският стопанин може да получи срещу заплатената за осигуровки сума за съответния месец.

http://insmarket.bg/Новини/Еднодневните-трудови-договори-не-лишават-работниците-от-правото-им-на-социално-подпомагане_l.a_at.1_i.479131.html

3. Бизнес

forbesbulgaria.com – Предимствата да правиш бизнес със семейството си

Публикувана: 20.03.2024 13:55

Понякога си говоря с приятели, които искат да напуснат корпоративния свят и да започнат свой бизнес. Чудят се дали да го направят с членове на семейството или с външни хора. Като всяка монета и този казус има две страни. Има и предимства и недостатъци.

В две поредни статия ще се опитам да представя някои от предимствата и недостатъците. Започваме с плюсовете:

Силно доверие – това е едно от най-важните изисквания за успех, когато имаш партньор в бизнеса си. Независимо дали е член от семейството или не. Естествено, ако е човек от семейството е нормално това доверие да е на много по-високо ниво. То ще ви бъде от голяма полза при вземането на решения в управлението на бизнеса ви.

– това е едно от най-важните изисквания за успех, когато имаш партньор в бизнеса си. Независимо дали е член от семейството или не. Естествено, ако е човек от семейството е нормално това доверие да е на много по-високо ниво. То ще ви бъде от голяма полза при вземането на решения в управлението на бизнеса ви. Разбирате силните и слаби страни на своя партньор. Не знам дали сте се замислили защо хората предпочитат да правят бизнес с хора, които познават? Причината е, че те знаят на какво са способни и какво може да очакват от тях. Затова работите с адвоката, който познавате от години или с все същия счетоводител макар те да не са може би най-големите корифеи в своята област. Знаете всеки един от тях на какво е способен и може да калкулирате това при работата си с тях. Така е и при роднините. Нормално е да ги познавате добре и да знаете в какво може да ви подведат и в какво са много добри.

Не знам дали сте се замислили защо хората предпочитат да правят бизнес с хора, които познават? Причината е, че те знаят на какво са способни и какво може да очакват от тях. Затова работите с адвоката, който познавате от години или с все същия счетоводител макар те да не са може би най-големите корифеи в своята област. Знаете всеки един от тях на какво е способен и може да калкулирате това при работата си с тях. Така е и при роднините. Нормално е да ги познавате добре и да знаете в какво може да ви подведат и в какво са много добри. Семейния бизнес ви дава възможност да прекарвате повече време заедно с вашите най-близки хора. Сега, когато ежедневието ни е толкова натоварено е нещо нормално да прекарвате, понякога и в пъти, повече време с своите колеги отколкото със своите близки. Ако не прекарваш време заедно с един човек няма как да сте близки. Затова е нормално един човек да се чувстват понякога по-близък със съседа си, с който се вижда всеки ден отколкото с брат си или сестра си, с които се засичат само по семейните празници.

с вашите най-близки хора. Сега, когато ежедневието ни е толкова натоварено е нещо нормално да прекарвате, понякога и в пъти, повече време с своите колеги отколкото със своите близки. Ако не прекарваш време заедно с един човек няма как да сте близки. Затова е нормално един човек да се чувстват понякога по-близък със съседа си, с който се вижда всеки ден отколкото с брат си или сестра си, с които се засичат само по семейните празници. Финансова стабилност – когато правите бизнес с роднини то парите генерирани от този бизнес остават в семейството, което ви дава финансова стабилност. Освен това споделените финансови цели може да доведе и до синхронизиране на житейските ви цели.

Могат да се изредят още много предимства но е трудно да се прецени дали те ще са достатъчни, защото в следващата статия ще обсъдим и някои от недостатъците. Често човек си мисли, че ако се разбира добре с членовете на семейството си, то биха били идеален екип. Всъщност нещата се променят, когато се намесят пари. От друга страна, има достатъчно изследвания, които показват, че семейните компании са много по-стабилни и носят по-добри финансови резултати в сравнение с останалите бизнеси.

https://forbesbulgaria.com/2024/03/20/predimstvata-da-pravish-biznes-sas-semejstvoto-si/

progressive.bg – МЕТРО България празнува 25 години

Публикувана: 20.03.2024 13:50

МЕТРО България отбелязва 25 години от стъпването си на пазара под мотото „На едро. За теб и твоя бизнес“ със специална закуска с партньори и редица събития. За изминалия период компанията е удвоила инвестициите си в сектора и ежедневно е част от живота на над два милиона и половина българи, сред които професионални клиенти, бизнес партньори и служители.

На специално медийно събитие главният изпълнителен директор Жан Котан подчерта, че 25-годишнината на МЕТРО България е доказателство за дългосрочния ангажимент на компанията към страната и нейната култура:

„През тези 25 години винаги сме били водени от цел и смисъл. Чрез уникалния си бизнес модел – многоканална търговия на едро, МЕТРО България покрива 90% от ХоРеКа сектора в България, като по този начин развива икономиката на страната, подпомага местните общности и независимия бизнес. За нас смисълът идва от хората, затова инвестираме допълнително и в множество образователни програми и практики за професионално развитие.“

По време на събитието организаторите обявиха, че във връзка със sCore стратегията компанията рестартира франчайз програмата „Моят магазин“, която цели да подкрепи малките търговци в страната. Плановете са през 2024 година да бъдат открити 50 обекта Моят магазин, а дългосрочно до 2027-ма година – 800 магазина. Това е софт франчайз модел, който подкрепя собствениците на магазини за хранителни стоки чрез брандинг, стабилни цени и маркетинг, който да им помогне да останат автономни и да бъдат по-конкурентни на пазара на традиционна търговия.

Като резултат от развитието на корпоративната стратегия, за седма поредна година МЕТРО България получава отличието „Най-добър работодател“ от престижния Тop Employer Institute в Нидерландия. Към момента компанията е работодател на близо 2000 души, от които 64% са жени. В допълнение, МЕТРО България продължава и успешното си партньорство по програмата за дуално образование съвместно с шест български училища.

Мария Ангелова, директор „Хора и Култура“ в МЕТРО България, очерта постиженията и фокуса на търговеца на едро като работодател:

„Сериозната трансформация изисква и сериозна промяна на културата. Ние се стремим да осигурим на хората нужните им знания и компетенции, за да могат да бъдат добри партньори на нашите професионални клиенти, да отговарят на нуждите им и да ги обслужват с лекота. Гордеем се, че екипността е в сърцето на нашия бизнес и това, което ние наричаме „заедност“ характеризира най-добре нашата култура. Да се грижим за хората ни като компания, но и един за друг, също е едно от нещата, върху които се фокусираме чрез всички инициативи.“

Освен водеща компания на пазара на труда, МЕТРО България е и най-големият търговец на едро в страната, поддържайки постоянно ниски цени на основни продукти и ключов асортимент от свежи предложения. В търговията на едро фокусът е върху стабилните цени и постоянните наличности, които осигуряват конкурентоспособността на собствениците на малки и средни бизнеси. В изпълнение на sCore стратегията основните ценови механики Цени на ниво (Вземи повече, спести повече) и Винаги изгодно са специално създадени, за да подсигурят нуждите на B2B клиентите от Хорека и традиционна търговия. Повече от 6000 продукта вече могат да бъдат закупени на трите ценови нива.

„Важна част от нашата търговска политика е вложението в магазините ни и услуга „Доставки“, целта на които е по-ефективното обслужване на B2B клиентите ни. Само с нашите продукти и услуги можем да продължим да бъдем довереният партньор на независимите предприемачи.“, сподели Елена Ценова, директор Снабдяване в МЕТРО.

Отговорното и устойчиво развитие са част от факторите за успеха на МЕТРО в България. ESG стратегията на компанията е фокусирана така, че да подкрепя същността на търговията на едро. Само в областта на енергийната ефективност са инвестирани повече от 15 млн. лева, а нови 12 млн. ще подкрепят проекти в сферата в идните няколко години.

МЕТРО Академия е основен инструмент в работата на търговеца на едро с професионалистите от ХоРеКа сектора. Създадена през 2012 година, Академията цели да обогатява кулинарното знание и култура, да подкрепя развитието на професионални и хоби готвачи и да стимулира развитието на младите таланти в кулинарията и туризма.

http://progressive.bg/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0-25-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/6268/

standartnews.com – Vivacom със специална оферта за малкия и средния бизнес

Публикувана: 19.03.2024 17:20

Vivacom предлага нова комбинирана оферта за малкия и среден бизнес, която е част от кампанията „Бизнес Великани“. Собствениците на малък и среден бизнес могат да се възползват от специалното предложение, включващо мобилен план Unlimited 100, оптичен интернет със скорост до 200 Mbps и ТВ услуга за бизнеса EON Biz с над 120 канала с права за публично излъчване. Всичко това само за 1 лв. на месец за първите 4 месеца. Атрактивната оферта е валидна до 30 април за всички нови и съществуващи бизнес клиенти на телекома.

„С кампанията „Бизнес великани“ продължаваме да подкрепяме малките и средни фирми в страната, като им предлагаме най-важните услуги за ефективна работа в един цялостен пакет на достъпна цена. По този начин те могат да оптимизират разходите и да бъдат по-ефективни в оперативната си работа, разчитайки на нашите висококачествените продукти и услуги“, сподели Любомир Малоселски, Директор продукти и услуги.

Абонаментният план Unlimited 100 предлага всичко необходимо за максимално ефективна работа на малките и средни фирми. С него бизнес клиентите получават неограничени минути за разговори и SMS-и, неограничен мобилен интернет в България със скорост до 100 Mbps, както и 1000 допълнителни мегабайти за роуминг в Сърбия, Северна Македония и Турция. В тарифния план са включени още дигитален абонамент за Капитал, както и 128 GB облачно пространство в платформата pCloud.

EON Biz включва над 120 ТВ канала с права за публично излъчване, EON Smart TV App и мобилното приложение на EON. Високоскоростният оптичен интернет осигурява на малкия бизнес сигурна и стабилна интернет връзка с включен безплатен wi-fi рутер и антивирусна програма, както и възможност за добавяне на статичен IP адрес.

С тази оферта Vivacom продължава да следва своята политика за насърчаване на предприемачите в страната, като предлага на бизнеса висококачествени и достъпни телекомуникационни решения.

Повече информация за специалната комбинирана оферта може да видите ТУК.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

https://www.standartnews.com/biznes/vivacom-sas-specialna-oferta-za-malkiya-i-sredniya-biznes-555368.html