21.05.2024

Преглед на медиите 21.5.2024 (вторник)

1. КРИБ

standartnews.com – ДПС представи своите приоритети пред работодателските организации

Публикувана: 20.05.2024 19:05

На среща с работодателски организации зам.-председателите на ДПС Искра Михайлова, Йордан Цонев, Станислав Анастасов и Елван Гюркаш, кандидат за народен представител от листата на ДПС Кърджали, представиха приоритети на ДПС. Като топ приоритет двете страни поставиха влизането на България в Еврозоната и пълното членство в Шенген, съобщават от пресцентъра на Движението.

Представителите на работодателските организации и ДПС потърсиха заедно решения на наболелите проблеми на страната, свързани с енергийния пазар, липсата на кадри, облекчаване на административните процедури пропуснатите възможности от Плана за възстановяване и устойчивост и други.

Срещата премина в духа на добрия диалог и увереността от страна на ДПС, че ще работи заедно с хората и в полза на тях.

Участници в срещата бяха ръководствата на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

https://www.standartnews.com/balgariya-politika/dps-predstavi-svoite-prioriteti-pred-rabotodatelskite-organizacii-561064.html

Статията може да бъде прочетена още в:

https://politikata.net/571834/

https://blitz.bg/politika/dps-predstavi-svoite-prioriteti-pred-rabotodatelskite-organizatsii_news1019078.html

2. Работодатели

gli.government.bg – Инспекторите по труда извършиха над 1000 проверки в сектор „Строителство“ само за месец

Публикувана: 21.05.2024 10:40

Инспекторите по труда извършиха 1031 броя проверки на строителни обекти в рамките на организираната през м. април инспекционна кампания в сектора по повод активизирането на строително-монтажните работи. За да се гарантира в по-пълна степен ефективността на контрола, в София, където строителството е най-голямо, бяха командировани инспектори от други области.

По време на кампанията са проверени 1066 бр. строителни фирми. Установените нарушения са 5063 бр. От тях свързаните със здравословните и безопасни условия на труд са 3811 бр., а тези, отнасящи се до осъществяването на трудовите правоотношения, са 1224 бр. При проверките са установени 184 работници, полагащи труд без писмен трудов договор. Инспекторите по труда са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения 141 пъти. Тази мярка се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот.

Отстранени по време на кампанията са 24 работници, а 30 работници са глобени. Инспекторите по труда са предприели тези действия, защото работещите не са спазвали правилата за безопасна работа, в т.ч. не са използвали предоставените им лични предпазни средства.

Съставени са 438 акта за установяване на административни нарушения на работодатели, допуснали нарушения на трудовото законодателство.

Строителството е идентифицирано като един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и за прилагане на различните форми на недеклариран труд, включително и работата без трудов договор. За да се гарантира целогодишен засилен контрол на строителните обекти, освен инспекционни и информационни кампании, се планира и специална мярка в ежегодния план за дейността на Агенцията.

През 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 6583 бр. проверки в строителството. Установени са 33 441 бр. нарушения, от които 10 625 бр. са свързани с трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор са 972, което е повече от 1/3 от всички установени 3495 броя. Нарушенията по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 22 710 бр., от които 15 584 бр. са свързани с цялостната организация на дейността по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 4671 бр. са по безопасността на работното оборудване и технологии.

През 2023 г. инспекторите по труда са спрели 315 бр. машини, съоръжения и работни места на обекти от сектор „Строителство“ при 466 бр. общо. При проверките са установени 68 чужденци, работещи на строителни обекти без разрешение или регистрация на заетостта им.

Инспекцията по труда използва повода да напомни на работодателите, че законодателят им е вменил цялата отговорност по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. Те трябва да упражняват ефективен контрол дали въведените мерки за безопасност се спазват и имат право да отстраняват работници, ако пренебрегват правилата за безопасност. Работодателят е длъжен да предприеме всички мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки, на общите заболявания и на професионалните болести, като приоритетно осигурява колективни средства за защита.

Работниците от своя страна са длъжни да спазват правилата за безопасност и да използват лични предпазни средства. Практиката показва, че в повечето случаи работодателят е осигурил такива, но употребата им се пренебрегва. Работещите имат право да откажат да изпълняват работа, която пряко застрашава живота и здравето им. Често те се съгласяват да я извършат от страх да не бъдат уволнени, но така поемат риск за живота си.

Правилата за безопасна работа и превенцията на трудовия травматизъм са във фокуса на стартиралата през месец февруари 2024 г. националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“. Тя се провежда по инициатива на Главната инспекция по труда и се осъществява с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. В рамките на информационната кампания се провеждат регионални форуми, на които на областно ниво заедно с представителите на социалните партньори и работодателите се обсъжда проблемът за трудовия травматизъм с цел повишаване информираността на участниците в трудовия процес защо е важно да се работи безопасно. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани за областите Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Стара Загора и Ямбол. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.

https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/13069

technews.bg – ИТ работодатели търсят служители на Career Show – Tech

Публикувана: 21.05.2024 12:00

Събитието предлага и целодневна семинарна програма в ИТ сферата

Работодатели търсят ИТ професионалисти по време на кариерното събитие Career Show – Tech на 30 и 31 май изцяло онлайн. В двата дни на събитието ще се провеждат лични видео срещи между работодатели с отворени позиции за ИТ специалисти и кандидати, търсещи ново поле за развитие.

Платформата за онлайн събития на Career Show дава възможност за предварителна организация на срещите между работодатели и кандидати, като така предоставя гъвкавост и прецизен подбор само на най-подходящите предложения.

По време на Career Show – Tech нови професионални възможности за себе си ще намерят специалисти в областите на софтуерното инженерство, QA специалисти, експерти по киберсигурност, DevOps професионалисти, администратори на бази данни и др. Сред компаниите на събитието са Mitel Networks, Shelly Group, А1 Bulgaria, ePay, Abrites и др.

Освен лични видео срещи с работодателите, събитието предлага и целодневна семинарна програма с лекции и дискусии в сферата на ИТ, високи технологии, кариера и развитие. Участието е безплатно след задължителна регистрация.

Лекторите на Career Show – Tech, доказани експерти с дългогодишен опит в сферата, ще дискутират с участниците бъдещето на ИТ сектора у нас и в глобален мащаб, влиянието на изкуствения интелект върху професиите, мястото на жените в света на високите технологии и др. Специални гости на събитието ще бъдат Миглен Евлогиев (Payhawk), Мартин Тошев (Java User Group), Димо Димов (Gameloft), Красимир Коцев (So Cyber), Доброслав Димитров (БАСКОМ) и др.

„Благодарение на Career Show – Tech за поредна година можем да свържем водещи работодатели от ИТ и ИКТ сектора в България с хиляди млади и опитни таланти от цялата страна”, каза Ованес Ованесян, съосновател на Career Show.

„Предизвикателната икономическа обстановка, в която се намира модерният свят, неминуемо оказва влияние върху бизнеса и пазара на труда. В такива моменти е изключително важно да предоставяме на българските професионалисти възможности за реализация, развитие и достъп до ресурси, които да им помогнат да се адаптират към променящата се среда”, допълни той.

предишна публикация: Дистанционнaта работа взе да губи блясъка си

https://technews.bg/article-159958.html#respond

manager.bg – Безработните у нас се увеличили с 13% за година

Публикувана: 21.05.2024 12:55

Безработицата в България за трети пореден месец е 4,4%, понижение в Евросъюза Икономика

Безработните в България през първото тримесечие на 2024 г. са били 152.5 хил., от които 81.2 хил. (53.2%) мъже и 71.3 хил. (46.8%) – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на безработните се e увеличил със 17.6 хил., или с 13%, показват данните на Националня статистически институт (НСИ).

За същия период коефициентът на безработица е нараснал с 0.6 процентни пункта и достига 5.0%, като е един и същ при мъжете и жените. От всички безработни 9.1% са с висше образование, 53.2% – със средно, и 37.7% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.3% за висше образование, 4.7% за средно образование и 18.6% за основно и по-ниско образование.

Oбщият брой на заетите през първото тримесечие на 2024 г. е бил 2 907.3 хил., от които 1 547.1 хил. мъже и 1 360.2 хил. жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на заетите намалява с 0.7%, което се дължи изцяло на намаление при жените.

Според данните на статистиката относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е бил 52.8%, като при мъжете този дял е 59.1%, а при жените – 47.0%. През първото тримесечие на 2024 г. в сектора на услугите са работили 1 912.6 хил. души, или 65.8% от заетите, в индустрията – 850.5 хил. (29.3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 144.2 хил. (5.0%).

По статус в заетостта заетите лица се разпределят по следния начин: 4.6% (133.0 хил.) са работодатели, 6.6% (191.4 хил.) – самостоятелно заети без наети, 88.4% (2 569.6 хил.) – наети, и 0.5% (13.4 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 973.1 хил. (76.8%) работят в частния сектор, а 596.5 хил. (23.2%) – в обществения.

С временна работа (за определен период от време) са били 68.9 хил., или 2.7% от наетите лица.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са били 1 037.8 хил. (450.4 хил. мъже и 587.4 хил. жени) и представляват 26.0% от населението в същата възрастова група (22.3% от мъжете и 29.8% от жените).

От икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години 42.1% са неактивни поради участие в образование или обучение. Обезкуражените на възраст 15 – 64 навършени години са били 30.8 хил., или 3.0% от икономически неактивните лица в същата възрастова група, посочват от НСИ.

https://manager.bg/българия/bezrabotnite-u-nas-se-uvelichili-s-13-procenta-za-godina-

econ.bg – Повече компании в България смятат да наемат нови служители през летния сезон

Публикувана: 21.05.2024 11:10

Работодателите в България споделят умерени планове за наемане на нови служители за летния период (април 2024 г. – септември 2024 г.).

Това показва шестото прогнозно проучване на пазара на труда на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ). Общо 31% от 1189 анкетирани компании прогнозират увеличение на работната сила, 36% очакват да запазят броя на служителите си, 15% смятат да намалят персонала, а 18% не са сигурни дали ще задържат, или освободят кадри. Така нетният коефициент на заетостта – разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които смятат да я увеличат, е +16%, или увеличение от 6 пр.п. спрямо предишното полугодие и с 24 пр.п. по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Плановете на работодателите в Бургас да наемат нови служители през следващите 6 месеца отчитат най-голямо увеличение – 4 пр.п., или коефициент на заетостта от +12%. Спрямо предишния изследван период прогнозите на работодателите в София, Пловдив и Варна се подобряват с един процентен пункт и коефициентът на заетост достига съответно +66%, +11% и +10%. Русе е единственият регион у нас, в който плановете на компаниите да увеличат работната си сила отчитат спад, като коефициентът на заетост спада от +6% на +1% за периода април 2024 г. – септември 2024 г. Секторите, в които работодателите споделят най-голям ръст на плановете си да наемат служители спрямо предишния изследван период, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ (ръст от 7 пр.п.) и „Търговия на едро и дребно“ (ръст с 5 пр.п.), като коефициентът на заетост достига съответно +11% и +16%.

В секторите „Информационни технологии“ и „Аутсорсинг“ прогнозите на работодателите се подобряват със съответно 3 и 1 пр.п., достигайки коефициенти на заетост от +24% и +13%. Прогнозата от +9% на компаниите от сектор „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ се запазва. Всички останали сектори, включени в изследването на БКЗ – „Производство“, „Транспорт, складиране и комуникации“, „Строителство“, „Публичен и социален сектор“, „Електричество, газ и вода“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Добивна промишленост“, отбелязват спад спрямо предишното полугодие, като той е най-голям в „Публичен и социален сектор“ (6 пр.п.), а сектор „Добивна промишленост“ е единственият, прогнозиращ отрицателен коефициент на заетост (-1%) за периода април 2024 г. – септември 2024 г.

„Последствията от хроничния челен сблъсък на бизнеса с дефицита на кадри ще продължат да се усещат не само през предстоящия летен сезон, но поне до края на септември, ако не се улесни процедурата за внос на кадри и не се интегрират трайно безработните и често пренебрегвани социални групи в пазара на труда“, отбелязва Надя Василева, председател на БКЗ.

https://econ.bg/Научи-за/Повече-компании-в-България-смятат-да-наемат-нови-служители-през-летния-сезон-_l.a_i.806990_at.10.html

dnevnik.bg – Финансовият уелнес – екзотика или необходимост за служителите

Публикувана: 21.05.2024 08:35

Извънредна новина Разберете големите новини в момента, в който се случват – директно в имейла ви.

Възможно ли е лесно и без много лишения да си осигурим по-добро финансово бъдеще чрез иновативни допълнителни придобивки и каква е ролята на работодателите в този процес

Финансовият уелнес вероятно звучи не съвсем разбираемо за всички, но е една от най-бързо набиращите скорост теми от 2023 насам. Освен в личния ни живот темата започва да присъства все по-често и на ниво employer branding. Financial wellness се наложи като един от важните фактори за ангажираността и продуктивността на служителите. Доскоро се смяташе, че финансовото здраве се нарежда след физическото и психическото здраве на служителите като фактор за тяхната лоялност към компаниите, но редица проучвания му отреждат по-първостепенно значение.

Годишното проучване за финансов уелнес на служителите на Price Waterhouse Cooper за 2023 г. (Employee Financial Wellness Survey) показва, че през 2023 г. се увеличава делът на служителите, които се притесняват за своето финансово здраве, като достига до 57% въпреки отминаването на COVID пандемията. Високата инфлация и притесненията на работещите, че заплатите им няма да покрият увеличаващите се разходи, както и несигурността за бъдещи непредвидени ситуации, имат пряко негативно отражение върху качеството им на живот. Според прочуването:

56% от изпитващите стрес заради финансовото си състояние смятат, че то е влошило съня им;

55% смятат, че се отразява на психическото им състояние;

44% говорят за здравословни проблеми;

при 40% са се влошили отношенията в семейството.

Тези негативни влияния се отразяват пряко и върху ефективността, креативността и лоялността на служителите – 44% от служителите, които се притесняват за личните си финанси, смятат, че това ги разсейва в работата им.

Какво е financial wellness?

Накратко – зад financial wellness стои ефективното управление на личните финанси. Това може да включва различни направления:

да си финансово подготвен за непредвидени обстоятелства;

да имаш достъп до информация и съвети за инвестиции и добро управление на личните финанси;

да имаш план за бъдещето във финансово измерение;

да имаш правилно разпределение на средствата, така че разходите да не надвишават приходите, и т.н.

Има ли място работодателят в изграждането на добър финансов уелнес за служителите си?

Липсата на специализирани обучения и класове по лични финанси в традиционната обучителна система в България може да бъде възможност на работодателите да запълнят този голям липсващ фактор за своите служители с финансова грамотност и по-различни парични бонуси. Това лесно би могло да се осъществи както чрез безплатни обучителни фирмени семинари от експерти, така и чрез допълнителни стимули под формата на корпоративна придобивка – месечни вноски в инвестиционен план, който във времето да повишава стойността си. Предлагайки подобни обучения и бонуси, работодателите могат да си осигурят допълнителна лоялност и ефективност от работниците. Нещо като win-win ситуация, от която и двете страни да извлекат максимална полезност.

  1. Безплатни обучения за служители

Финансовият уелнес не започва и не спира само с увеличение на приходите или намаляване на разходите. Чрез финансови фирмени обучения на тема “Лични финанси” служителите биха могли да научат:

Как да инвестират с малки вноски във финансови инструменти с ограничен риск, което да им подсигури по-стабилно финансово бъдеще и сбъдване на някои цели;

Как да разпределят финансовите си цели спрямо времеви период и да започнат да ги следват

Защо е важно да не разчитат само на спестявания в банка;

В какво да инвестират свободните си пари, независимо колко малка или голяма е сумата.

  1. По-различната служителска придобивка – инвестиции в компании като Microsoft, Booking, Adobe и други

За работодателите най-вероятно ще става все по-трудно да задържат своите ценни кадри с типичните и понякога краткосрочни социални придобивки. Тук присъства не само факторът, че не всички служители на една компания искат дадена една и съща придобивка, но и идеята за това колко тази придобивка наистина носи допълнителна стойност.

Именно поради това немалък брой работодатели избират за партньор Re:benefit – платформата, която предоставя възможност на всеки служител ежемесечно да избира от редица разнообразни и атрактивни допълнителни придобивки. Доверявайки се на Re:benefit за партньор в управлението на корпоративните придобивки, работодателите имат възможност да оптимизират своя бюджет, давайки максимума на екипа си без допълнителна административна тежест. От 2024 г. служителите, чиито компании използват услугите на Re:benefit, могат със суми от порядъка на 50 лв. месечно да имат дялове от компании, инвестиращи в иновации, нови технологии, здравеопазване, устойчиво бъдеще и прочие. Вместо този месец да избереш ваучер за храна или транспорт на стойност 50 лв., вече имаш възможността да инвестираш тази сума във взаимен фонд на Schroders чрез “Карол Капитал Мениджмънт”, който фонд потенциално да ти носи доходност във времето.

Ниски такси и възможност за надграждане

Служителите на компаниите, които използват Re:benefit, имат постоянни преференциални условия за инвестиции с финансов план “Моето бъдеще” на “Карол Капитал Мениджмънт”. Ако изберат тяхната месечна придобивка да бъде инвестирана в този план, те на практика инвестират във взаимен фонд Schroders Global Sustainable Growth с такси, по-ниски от стандартните и намаляващи във времето до 0.5%, както и при изключително ниска минимална вноска от 50 лв. месечно. Извън сумата от работодателя всеки служител има опцията да довнася в своя финансов план “Моето бъдеще” и допълнителна лична сума при същите преференциални условия.

Само 50 лв. за инвестиция – има ли въобще смисъл? Защо да не избера ваучер за храна?

Инвестицията с регулярни месечни вноски е един от инвестиционните подходи, които финансовите експерти препоръчват поради няколко големи предимства. Освен достъпност тя дава т.нар. dollar-cost-average стратегия, която допълнително намалява риска, който инвестицията в акции носи. Силата на регулярността и дългосрочността позволяват на сложната лихва да свърши своята работа и да превърне тези малки суми от 50 лв. на месец в много повече след време. Например: с месечна вноска от 50 лв. за 5 години при очаквана средногодишна доходност 8% бихте могли да очаквате потенциално над 3500 лв. в края на периода, но ако увеличите времето на инвестиране от 5 на 10 години, натрупаната сума вече ще е над 9000 лв. при същата очаквана доходност. Този тип инвестиция има и други предимства: имате достъп до средствата си във всеки един момент, не плащате данъци върху печалбата от инвестициите си и други.

Грижата за “ценния служител”

Докато заплащането на труда се основава на договорни отношения за размяна, грижата е понятие, което е натоварено с повече емоции и време. Извън платформата на Re:benefit компаниите, които искат да предоставят стимул за лоялност и задържане на своите служители, могат да въведат инвестиционна програма “Ценни служители” на “Карол Капитал Мениджмънт”.

Какво представлява?

Допълнителен финансов стимул (бонус), част от социалния пакет;

Вноски в глобален взаимен фонд от името на работодателя в полза на служителите с цел “награждаване за лоялност и дългосрочност във взаимоотношенията”;

Обвързване на корпоративната придобивка за определен период от време, след който да бъде получена (3-5-10 години);

Инвестицията нараства във времето, като повишава стойността на изплатения бонус благодарение на генериращата се доходност.

https://www.dnevnik.bg/biznes/finansi/2024/05/21/4627256_finansoviiat_uelnes_ekzotika_ili_neobhodimost_za/

3. Бизнес

investor.bg – Инвеститори са изтеглили над 10 млрд. евро от имотни фондове в Европа за година

Публикувана: 21.05.2024 14:35

ЕЦБ предупреждава, че цените на бизнес имотите на Стария континент могат да намалеят още заради спада на търсенето на офиси

Инвеститори на дребно са изтеглили 10,2 млрд. евро от деноминирани в евро фондове за недвижими имоти в годината до април на фона на предупреждения, че спадащите стойности могат да създадат ликвиден натиск, пише Bloomberg.

Изтеглянето на средства бележи огромен поврат спрямо предходните 12 месеца, когато фондовете привлякоха средства за почти 2 млрд. евро, сочат данни, събрани от Morningstar. Общите нетни активи, държани от отворени и борсово търгувани фондове, са намалели под 163 млрд. евро миналия месец, най-ниското ниво от август 2019 г. насам.

Данните излизат дни след като Европейската централна банка (ЕЦБ) предупреди, че спад на пазара на бизнес имоти може да създаде предизвикателство за фондовете за инвестиции в недвижими имоти. Загубите на стойност може да не са напълно взети предвид, съобщи регулаторният орган в доклада си за финансовата стабилност. Това може да подложи на натиск кешовите буфери на фондовете, ако исканията за теглене на средства нараснат, допълва се в документа.

Това, на свой ред, може да доведе до принудителна продажба на активи, за да се отговори на исканията за изтегляне на средства. Такъв сценарий би довел до известно повторение на случилото се след Brexit, когато много британски имотни фондове трябваше да замразят търговията и продажбата на активи бързо след увеличаването на инвеститорите, изтеглящи своите средства.

Сега ръководителите на имотни фондове обикновено искат значително по-дълги предизвестия преди инвеститорите да могат да си получат парите обратно.

Лошите заеми за бизнес имоти в Европа започват да нарастват. Графика: Bloomberg LP

В доклада си ЕЦБ отбелязва също, че цените на бизнес имотите могат да намалеят още, най-вече заради спада на търсенето на офиси. Това може да се отрази на качеството на активите на някои кредитори с увеличаването на загубите в сектора, допълва централната банка.

Имотните фондове в паунди са отбелязали връщане към тегленето на средства през април след малък приток на пари през март. Инвеститорите са изтеглили почти 55 млн. паунда от фондовете миналия месец, с което общо изтеглените средства за годината надхвърлят 927 млн. паунда.

https://www.investor.bg/a/534-novini/394462-investitori-sa-izteglili-nad-10-mlrd-evro-ot-imotni-fondove-v-evropa-za-godina

vesti.bg – Британски съвет разширява своето предложение за обучение в София с нов учебен център

Публикувана: 21.05.2024 13:40

Откриването ще се състои през септември, в рамките на новата учебна година, и е част от плана за разширяване на района Б ритански съвет, организацията за културни връзки и образователни възможности на Обединеното кралство, ще открие своя втори учебен център в българската столица през септември, в контекста на началото на новата учебна година. Разположен в Бизнес парк София , в квартал Младост 4, новият клон ще споделя пространство със 75% от мултинационалните компании от Fortune 500, опериращи в Централна и Източна Европа. Откриването е част от плана за разширяване на Британски съвет в този регион и има за цел да доближи своето предложение за обучение до софиянци, на място, избрано от самите курсисти по време на проведени качествени проучвания. „Наблюдаваме нарастващо търсене на присъствено обучение в София, особено за по-малки деца. През изминалата година България беше втората най-бързо развиваща се учебна организация в цялата глобална мрежа на Британски съвет“, отбелязва Олга Соколова , бизнес мениджър за Британски съвет в България, Грузия, Румъния и Украйна. Разположен в един от н ай-модерните, развити и лесно достъпни райони на София, Британски съвет Бизнес парк София ще предлага пълното портфолио на организацията от курсове по английски език и подготовка за изпити. Learning Time with Timmy за най-малките, Primary и Secondary Plus за ученици от начален, среден и горен курс на обучение ще съставят предложението за деца и тийнейджъри. Възрастните ще имат достъп до курсове по общ английски (от основно ниво до ниво на свободно владеене), курсове и обучение по бизнес английски и подготвителни курсове за изпитите Cambridge и IELTS. За повече информация какво предлага новият учебен център, моля, свържете се с Британски съвет на имейл адрес contact@britishcouncil.bg. За Британски съвет в България Британски съвет Бизнес парк София е вторият учебен център на Британски съвет в България, който допълва офетата за обучение, предлагана на над 1200 деца, тийнейджъри и възрастни в централния офис на ул. Кракра 7. Институцията също така има външно партньорство с училище “Св. Георги”, разположено в Лозенец. Там Британски съвет предлага курсове по английски език за ученици от начално ниво от 2016 г. Освен че обслужва пълното си портфолио от курсове по английски език и подготовка за изпити, централният офис на Британски съвет в София е сцена на образователната и културна работа, която институцията извършва в страната от 1939 г. насам. Чрез нея Британски съвет се свързва с хиляди студенти, преподаватели, политици, академици, изследователи, творци и предприемачи в България. Научете повече за дейността му в страната на тази страница .

https://www.vesti.bg/plateni-publikacii/britanski-syvet-razshiriava-svoeto-predlozhenie-za-obuchenie-v-sofiia-s-nov-ucheben-centyr-6199032

bloombergtv.bg – София вече не е толкова привлекателна за работа за хора от провинцията

Публикувана: 21.05.2024 12:25

За хората, които обмислят да преместят да живеят в София, може да се окаже, че е по-изгодно да останат там, където са или пък да мигрират в друга страна. София вече не е чак толкова привлекателна за хора от провинцията. Това каза доц. Пламен Ненов, член на Съвета за икономически анализи, в предаването “Бизнес старт” на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

София и Пловдив, които са много продуктивни региони с много висока заетост, но при тях мултипликаторите се оказват сравнително ниски, което е малко притеснително, защото по принцип, за да се постигне икономическа ефективност, ако е възможно, е най-добре населението да се прехвърли там, където продуктивността на региона е най-висока. Това, че София и Пловдив имат ниски мултипликатори, показва, че има някакъв ефект на запушването на тези местни пазари на труд и имаме препоръки относно отпушването на тези много продуктивни места, посочи гостът.

“Запушването според нас се дължи на имотния пазар. В София цените вече са главоломно високи, наемите са високи. Някои наши насоки са свързани с имотния пазар”.

Разходите за подслон – за жилищен кредит или за наем, са прекалено високи. Това е притеснението. Достъпността на жилищата за хора, които ще бъдат ангажирани в тези индиректни работни места, които са в услугите, достъпността до жилища за тях е доста намалена.

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването “Бизнес старт” може да гледате тук.

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/130604-sofiya-veche-ne-e-tolkova-privlekatelna-za-rabota-za-hora-ot-provintsiyata

24chasa.bg – Росен Димитров: Вярваме във взаимното допълване на технологията и човешкия фактор

Публикувана: 21.05.2024 10:50

Бързото и надеждно обслужване е ключ към успеха

Има над 15-годишен опит в областта на банковото дело и продажбите. Заемал е търговски позиции в Алфа банк клон България АД, Пощенска банка АД и Ти Би Ай банк ЕАД. Участвал е в разработването и внедряването на работен софтуер за стартъп компании в сферата на потребителското кредитиране. Активен участник в процеса на изграждане на административни процеси и взаимовръзки.

Притежава магистърска степен в областта на бизнес софтуер и ERP платформи от ERP академия, както и магистърска степен по банково дело от Икономическия институт към БАН. Завършил е бакалавърска степен по финанси в Икономически университет – Варна.

Страстта му към зимните спортове го вдъхновява да прекарва свободното си време на ски пистите, а през топлите месеци се радва на уиндсърфинг и падълбординг.

Интервюто е част от специалното издание на „24 часа” и TREND „Мъжете. Главна роля”, част от поредицата за успели личности с визионерски нюх. Новият брой е посветен на онези мъже, които взимат важни и трудни решения всеки ден, на лидерите, които утре ще сочат посоката в бизнеса, технологиите, ценностите и стремежите на съвременния човек. „Мъжете. Главна роля е издание за търсещите и за смелите, за хората с вроден усет към промените и със здрав гръб за отговорността на растежа.

– Какво беше вашето вдъхновение да се включите в управлението на „Финанс плюс мениджмънт холдинг“?

– Моето вдъхновение произтича от разнообразието на продуктите и услугите, които компаниите в портфолиото на холдинга предлагат. Изправяме се пред предизвикателството да изградим пълен пакет от услуги за клиентите и вярвам, че чрез постоянно развитие и иновации можем да се превърнем в глобален лидер в областта на финансовите услуги и да предоставим ненадминато преживяване за нашите клиенти.

– Каква е вашата роля във формирането на бизнес стратегията на ФПМХ? Как работите с другите директори, за да постигнете общите цели на компанията?

– Въпреки че има формално разделение по ресори, ние работим като един екип и заедно допринасяме за развитието

и успеха на компанията.

Всеки директор разполага със специфична експертиза, което ни позволява да се допълваме и да вземаме правилни решения. Чрез този синергичен подход сме в състояние да разработим стратегии, които са холистични и устойчиви.

– Каква е вашата стратегия за изграждане и поддържане на добри взаимоотношения с партньори и клиенти във вашия финансов бизнес?

– Много важни са откритата комуникация и честните разговори, без скрити клаузи или „дребен шрифт“. За нас е от съществено значение да създадем ситуации, в които всички заинтересовани страни печелят – това е важно не само за успешното изпълнение на конкретна сделка, но и за поддържането на дългосрочни и устойчиви бизнес отношения.

– Каква е вашата стратегия за иновации във ФПМХ? Как се адаптирате към бързо променящата се финансова среда и изискванията на пазара?

– Стремим се да бъдем винаги на върха на иновациите, като се адаптираме бързо към променящата се финансова среда и изискванията на пазара. За нас е от съществено значение бързото и надеждно обслужване като ключ към успеха. Интегрираме удобни и интуитивни системи, които не само отговарят на нуждите на нашите клиенти, но и им предоставят удобство и комфорт при използването на нашите продукти и услуги.

– Каква е вашата гледна точка относно значението на иновациите във финансовия сектор?

– Иновациите във финансовия сектор представляват жизненоважен елемент за развитието и конкурентоспособността на всяка компания. Във ФПМХ ние вярваме във взаимното допълване на технологията и човешкия фактор. Докато ценността на дигитализацията и иновациите е безспорна, ние поддържаме баланс между автоматизацията и човешкия образ на компанията. Използваме технологията, като инструмент за подобряване на ефективността и улесняване на процесите, но в същото време се стремим да запазим човешкия аспект и персоналния контакт с клиентите. Считаме, че човешката интеракция, остава от съществено значение за установяване на доверие и задоволство при клиентите.

Може да намерите „Мъжете. Главна роля” на местата за продажба на списания в цялата страна.

https://www.24chasa.bg/biznes/article/17933907

manager.bg – Успехът е отборен спорт: Какво още споделят за него победителите в конкурса ,,Мениджър на годината“ (2023 г.)

Публикувана: 21.05.2024 09:30

Ежегодният престижен конкурс „Мениджър на годината“ за постижения в областта на висшия мениджмънт в България стартира кампания за набиране на кандидати за 17-и път. Целта на инициативата е да отличи ръководителите, които успешно управляват компаниите в България с най-добрите практики в управлението и притежават необходимите за един отличен мениджър личностни характеристики.

Допитахме се за опита от участието в конкурса до победителите за 2023 г., преминали през всички етапи на кандидатстване – от подаването на кандидатура до получаване на почетното отличие на сцената на Софийската опера и балет.

Ето какво ни отговориха Цветанка Минчева (,,Мениджър на годината 2023″), Светлозар Тодоров (категория ,,Бизнес в първите 20 милиона”), Коста Чолаков (категория ,,Бизнес трансформация“) и Димитър Димитров (категории ,,Екип на годината” и ,,Най-добър нов бизнес”).

Какво е цялостното отношение на екипа на компанията към отличието ви?

Цветанка Минчева: Отличието донесе много приятни емоции на всички мои колеги в банката, които съпреживяха с мен този успех. И това е съвсем нормално, защото няма как един мениджър да е успешен без екипа си. Ако си послужа с една моя любима мисъл на Майкъл Джордан: „Талантът печели мачове, но работата в екип печели шампионати“. Или както казваме в нашата банка, „успехът е отборен спорт“.

Коста Чолаков: Изключително позитивно. То помага и за ръст на мотивацията сред служителите ни.

Какво се промени за Вас след участието и отличието „Мениджър на годината 2023“?

Светлозар Димитров: Изключително сме благодарни, че бяхме забелязани и отличени от екипа на конкурса ,,Мениджър на годината”. Голямо значение отдаваме на факта, че конкурсът разглежда бизнеса ни извън рамките на индустрията, в която оперираме – фулфилмънт и логистика за електронна търговия. Напротив, съревнованието беше между членове на всички индустрии, което ни кара да сме дори още по-горди от резултатите и постиженията си и ‘къде стоим’ в българската бизнес екосистема. В същото време отличието е и допълнителна отговорност и стимул за мен да продължа да водя компанията към все по-успешното бъдеще, към което се стремим.

Димитър Димитров: Отличието „Екип на годината“ ни накара да сме още по-отговорни в старанието си да бъдем повече от добър пример за компания спечелила точно тази награда. А призът „Най-добър нов бизнес“ ни помогна да мечтаем и работим по-смело в посока преминаване от средна към голяма софтуерна компания.

Какво бихте посъветвали кандидатите в конкурса за 2024 г.?

Коста Чолаков: Да участват с проекти, които са допринесли за по-доброто обслужване и преживяване на клиентите, защото всички компании съществуваме за нашите клиенти и те трябва да виждат ползите. Конкурсът помага да се популяризират такива решения.

Светлозар Димитров: Бих ги посъветвал винаги да бъдат автентични и амбициозни във воденето на бизнеса си. Да се фокусират върху иновации, изграждането на екипите си, надграждането на знанията в тях, лоялните и етични партньорства и постоянно усъвършенстване. Независимо от индустрията, в която оперират, е важно да демонстрират не само корпоративните си резултати, но и лидерските си качества.

Цветанка Минчева: Съветът ми към всички кандидати е да са автентични и да използват тази възможност да разкажат историята зад техните достижения – своите лични, на екипите си, на компаниите, за които работят. Добавената стойност на конкурса не е просто в приза, а в целия процес по кандидатстване, който ни даде възможност да подредим идеите си, да ги обменим с другите участници и най-вече да изградим нови полезни контакти.

https://manager.bg/българия/uspehat-e-otboren-sport-kakvo-oste-spodelat-za-nego-pobeditelite-v-konkursa-menidzar-na-godinata-2023-g-