22.05.2024

Преглед на медиите 22.5.2024 (сряда)

1. КРИБ

economic.bg – Преходът в Стара Загора: 342 млн. лв. за саниране, преквалификация и нови зони

Публикувана: 22.05.2024 13:40

Първите милиони от Фонда за справедлив преход за най-засегнатия въглищен регион у нас – Стара Загора, тръгват съвсем скоро. На брифинг кмета на града Живко Тодоров даде повече подробности за програмите и бе уточнено, че област Стара Загора е разширена с още 10 прилежащи общини от 3 области, сред които Нова Загора, Сливен, Тунджа, Елхово, Ямбол, Хасково, Димитровград и др., така че общо стават 21 общини, които могат да се възползват от средствата.

Старт на прехода

Първата програма, която ще отвори до края на юни, е Програмата за енергийна ефективност или програма за саниране като за областта и прилежащите към нея общини, са предвидени 129 млн. лева. Бенефициентите по нея ще имат 100% безвъзмездно финансиране. Допълнителен критерий в програмата, за който ще има бонус точки, е дали в сградата живеят хора, пряко засегнати от енергийния преход.

Така хората, които работят в минно-енергийния комплекс, могат да кандидатстват техните блокове да бъдат санирани и това получава подкрепа от европейската програма.

По-конкретно: 15 точки максимум се дават по тази позиция, ако в блока има над 5% живущи, които работят в комплекса. Ако са под 5%, тогава се дават 10 точки, но за нас беше много важно да се получи този критерий“, коментира Тодоров.

В програмата имат право да участват не само физически лица, но и общински, и държавни структури.

Инициативата е от решаващо значение за намаляване на потреблението на енергия и справяне с енергийната бедност в трите въглищни региона.

Областният управител Ива Радева допълни, че другите признаци за подбор на сградите остават непроменени

Другата програма, която също се очаква да започне през третото тримесечие на годината, е тази за квалификация и преквалификация на работещите във въглищния сектор. За Стара Загора тя е на стойност 73 млн. лева, а бенефициенти по нея са само ТЕЦ-овете: държавната „Марица-изток 2“, както и частните „AES Марица-изток 1“, „КонтурГлобал Марица-изток 3“, ТЕЦ „Брикел“ и ТЕЦ „Сливен“, както и „Мини Марица-изток“. Целта на тази програма е да се задържат работещите в тези дружества в пълен състав възможно най-дълго.

Обученията и преквалификацията ще бъдат извършвани от синдикатите (КНСБ, КТ „Подкрепа“ и работодателски организации (КРИБ, БТПП и др.)

„Ако има намаляване на работата в някакъв момент, те ще поддържат заетост, като през половината ден хората им ще работят, а през другата половина ще минават някакъв вид квалификация“, посочи областният управител.

Към края на годината предстои и отварянето на процедура за създаване на индустриални паркове и зони, като за региона са предвидени 140 млн. лв.

Община Стара Загора ще кандидатства с две индустриални зони: първата е „Голеш“, която Тодоров обясни, че от години общината се опитва да я развива, но е без налична инфраструктура.

Там има общински терени с голяма площ, има и частни инвестиции, които също ще се възползват“, каза кметът.

Другата зона е в района на бившия Азотно-торов завод (АТЗ). „За „Еленино“ сме кандидатствали към Министерство на иновациите и очакваме от там финансиране. 4-5 индустриални зони може да бъдат изградени, заедно със „Загоре“, която се напълни почти. Само по този начин ние можем да предложим алтернатива и да се привлекат инвеститори“, каза още Живко Тодоров.

Общините Гълъбово и Раднево възнамеряват да направят съвместна индустриална зона и вероятно ще се възползват от тези средства, Чирпан също планира своя индустриална зона, уточни Ива Радева.

Подкомитет

В Стара Загора е най-големият подкомитет, който се състои от 25-има души на този етап, като целта е да не е в прекалено голям състав, за да работи конструктивно. Сред тези 25 души са кметовете на 9 общини, представители на 4 работодателски организации, на синдикати, неправителствени организации, Тракийския университет и на още държавни институции. Съставът на Подкомитета е публичен, може да бъде прочетен на сайта на МРРБ.

Първото заседание на Подкомитета в Стара Загора се е провело онлайн, следващото ще бъде присъствено и ще се обяви предварително и в сайта на Областна администрация – Стара Загора, и в сайта на МРРБ.

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия.

https://www.economic.bg/bg/a/view/prehodyt-v-stara-zagora-342-mln-lv-za-sanirane-prekvalifikacija-i-novi-zoni

2. Работодатели

nova.bg – Предлагат промени в трудовата книжка

Публикувана: 22.05.2024 11:50

Правителството предлага нова Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта, както и промени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, пише  . Приемането на новата наредба е свързано с промените в Кодекса на труда, с които се предвижда премахването на хартиената трудова книжка и вписването на данните за трудовите и служебните правоотношения в регистър на заетостта.

След 1 юни 2025 г. работодателите следва да вписват данните в регистъра, който ще се изгради и поддържа от Националната агенция за приходите. С Наредбата ясно се регламентират обемът на информацията и сроковете, в които работодателите и органите по назначаване следва да подават информацията. Регламентиран е и редът за достъп до информацията в регистъра от правоимащите лица.

В наредбата е записано, че електронен трудов запис е електронен документ, с който се подават данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника и служителя и данни за служебното правоотношение на държавния служител. Това трябва да стане в седемдневен срок от прекратяване на трудовото или на служебното правоотношение, както и при изплащане на обезщетение при прекратяването му. Същият срок важи и при влязло в сила съдебно решение, с което се установява продължителността на трудов или служебен стаж, признава за незаконно уволнението на работника или поправя основанието за прекратяването на договора.

В съответствие с промените в Кодекса на труда се променя Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, която след 1 юни 2025 г. ще регламентира единствено въпросите, свързани с трудовия стаж, доколкото отпада задължението за вписване на данни в хартиената трудова книжка, пише още в проекта на Министерски съвет. Не изпускайте ритъмана деня! Последвайте ни в

https://nova.bg/news/view/2024/05/22/456571/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0/

flagman.bg – Противоречие между синдикатите и държавата за минималната заплата – ето къде се корени

Публикувана: 22.05.2024 15:15

Автор: Тодор БЕЛЕНСКИ

Минималната работна заплата за страната трябва да стане поне 1080 лева от 1 януари 2025 г., вместо сегашните 933 лева. Това обяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов на организиран от синдикатите форум, посветен на новата европейска директива за най-ниските възнаграждения.

Исканото увеличение е с 15.7% и според синдикатите то трябва да се случи, тъй като е действащо законодателство в Кодекса на труда и няма връзка с транспонирането на директивата.

Както Костов отбелязва, на 1 септември министърът на труда трябва да издаде постановление, в което да определи размера на минималната заплата от 1 януари 2025 г.

“Това, което знаем в момента към днешна дата, е три от четири неизвестни. Знаем, за три от тримесечията, в които се формирани минималната какъв е размерът на средната заплата. Преди няколко дни излезе, че близо 2200 лева е средната заплата за първото тримесечие на 2024-а”, обясни той.

По думите му България трябва да транспонира до 15 ноември европейската директива за минималните работни заплати. В тази връзка КНСБ и КТ “Подкрепа” настояват минималната заплата да се доближи до нужните средства за издръжка на живот, които съгласно последните експертни сметки сочат 1450 лева на месец за един работещ.

Какво предлага държавата?

Определяне на минималната работната заплата за страната в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.” Тя не може да е по-ниска от предходната година. Тук новото е, че минималната заплата ще се определя най-късно до 31 октомври на текущата година, а не до 1 септември както е сега.

Освен това “министърът на труда и социалната политика предлага размер на минималната заплата за страната, не по-малък от определения размер за предходната година в случай, когато последната приета средносрочна бюджетна прогноза предвижда спад на БВП, производителността на труда и ръстове на инфлацията в страната и когато такива са отчетени от Националния статистически институт за предходното тримесечие в годината за определяне и на годишна база”, пише още в този вариант. При определянето ѝ пък ще се отчитат общото равнище на работната заплата в страната и нейното разпределение; темп на растеж на работните заплати; доходи и разходи на домакинствата; икономическите фактори, вкл. изискванията за икономическото развитие на страната, равнището на производителността на труда и поддържането на целесъобразно равнище на заетостта.

“Предложеният вариант на механизъм е гъвкав по отношение на икономическата среда и прогнозните стойности, като отчита икономическите цикли и по този начин благоприятства за запазване на работните места, възможностите на бизнеса, бюджета и запазване на заетостта”, пише в мотивите си държавата. Оттам отбелязват, че предложената долна граница е според препоръчаните референтни стойности в евродирективата за определяне на минималната работна заплата от 50% от средната заплата. Според социалното министерство тя е в съответствие с прогнозните бюджетни разчети и гарантира защита на наетите на минимална заплата, работодателите пък ще бъдат стимулирани за запазване на работните места на нископлатените работници и минималната заплата няма да изостане необосновано от средната работна заплата.

“Тези промени в закона ще окажат положително въздействие върху процеса по актуализацията на минималната работна заплата, който следва да бъде координиран с процесите по надграждане и в други области, като например линията на бедност, социалното включване, социалното подпомагане по начин, който да балансира различните интереси, свързани с ползотворното участие на пазара на труда на оптимално количество работна сила и при оптимална реципрочна рентабилност за заинтересованите страни”, пише още в мотивите.

Други опции

Според друг вариант минималната заплата може да се определя в интервала 50% – 55% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. И при този вариант определената минимална работна заплата за страната не може да е по-ниска от определената за предходната година. И при него се предлага тя да се определя най-късно до 31 октомври.

“При икономическо развитие министърът на труда и социалната политика предлага размер на минималната заплата за страната от 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Министърът на труда и социалната политика предлага размер на минималната работна заплата за страната от 55% от средната работна заплата, не по-малък от определения размер за предходната година и в случай, когато последната приета средносрочна бюджетна прогноза предвижда спад на БВП, ръст на инфлацията, спад на производителността в страната и когато такива са отчетени от Националния статистически институт за предходното тримесечие в годината на определяне на МРЗ и на годишна база”, пише още в работния документ.

Минималната заплата да е 50% от средната няма да се прилага, когато последната приета средносрочна бюджетна прогноза предвижда за текущата година спад на БВП, ръст на инфлацията и спад на производителността. Да е 55% от средната пък няма да се прилага, когато последната приета средносрочна бюджетна прогноза предвижда за текущата година ръст на покупателната способност, спад на инфлацията, отчитайки заетостта и производителността.

Отчитането на нарастването на минималната работна заплата с инфлацията (прогнозния индекс на потребителските цени) за следващата година спрямо текущата е допълнителна гаранция за запазване на покупателната ѝ способност в периода, от който ще влезе в сила. Обвързването на минималната работна заплата със средните равнища на доходите от труд чрез коридор 50% – 55% от средната работна заплата с горна и долна граница, в който да се движи отношението на минималната към средната работна заплата за страната, е предпоставка за гъвкавост.

Обвързването с отчетения ръст на средната работна заплата е предпоставка да се отчете динамиката на средните доходи в икономиката, което от своя страна гарантира до голяма степен икономическата роля, която минималната работна заплата трябва да изпълнява. По този начин се отчитат разходите за труд, както и тенденцията в ръста на производителността на труда и средното равнище на заплащане. Диапазонът от 5 процентни пункта предоставя допълнителна гаранция за адекватност на минималната работна заплата”, пише социалното министерство в мотивите си към този вариант.

https://www.flagman.bg/article/321852

btvnovinite.bg – КНСБ: Най-малко 1080 лева ще бъде минималната заплата догодина

Публикувана: 22.05.2024 12:50

1080 лева трябва да стане минималната работна заплата следващата година. Това сочат разчетите на КНСБ. Размерът би трябвало да е такъв, за да се спази законовото изискване минималното възнаграждение да бъде 50 на сто от средната заплата у нас.

„Mерим издръжа на живота от 30 години. Последните данни показват, че 1450 лева са необходими за един работещ. Новият размер на минималната няма да доведе до адекватност, но ще приближи до тази издръжка“, коментира главният икономист в КНСБ Любослав Костов.

„Не всеки, който работи на минимална заплата да е работещ беден, а да може да си плати сметките и да живее нормален живот. Размерът на минималната заплата догодина трябва да бъде минимум 1080 лева“, заяви още той.

„На 1 септември министърът на труда и социалната политика трябва да определи минималната работна заплата за следващата година“, посочи още Костов и припомни, че близо 2200 лв. е средната заплата за първото тримесечие на тази година.

По думите му предложението за бъдещата минимална работна заплата е за 15,7% ръст.

От 1 януари 2024 г. минималната работна заплата стана 933 лева.

Любослав Костов изрази надежда за напредване в процеса на договаряне между синдикатите и Министерството на труда и социалната политика относно транспониране на текстовете на Европейската директива за минималната работна.

По думите му крайният срок за транспониране е 15 ноември и вероятно срокът няма да бъде спазен. В отговор на въпрос дали тази сума би била адекватна. КНСБ предлага да има различни минимални заплати спрямо образователната степен.

„Разговорът на политическо ниво между нас и работодателските организации не е преставал, но на по-практическа основа е трудно да има сближаване на позициите, защото възгледите ни са диаметрално противоположни. Нашата цел е минималната заплата да бъде колкото е възможно по-висока, техният – точно обратното“, коментира инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.

Той посочи още, че работят в условия на сериозна политическа нестабилност, което винаги се отразява на резултата на работата на синдикатите.

По думите му в България вече е направена първата стъпка по имплементиране на директивата и законово е въведен начинът, по който се определя минималната работна заплата.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/knsb-naj-malko-1080-leva-shte-bade-minimalnata-zaplata-dogodina.html

forbesbulgaria.com – История за AI и платформите за търсене на работа от ново поколение

Публикувана: 22.05.2024 10:30

BRANDVOICE | Партньорска програма

Иновативната платформа Work Talent включва видеофункционалности и интегриране на изкуствен интелект (AI), с които свързва работодателите и търсещите работа

Моника Станишева е председател на Управителния съвет на водещия дигитален портал в България, Dir.bg. Тя има повече от 30 години опит в сферата на медиите и комуникациите. Моника е успешен предприемач, основател на комуникационна агенция Active Group. Тя е също инвеститор в няколко успешни стартъп проекта. Член на Европейския форум на жените предприемачи.

Какви са предизвикателствата на трудовия пазар в България и какво ви мотивира да създадете Work Talent?

Въпреки забавянето на икономиката, в момента сме в ситуация, при която не липсата на работни места, а липсата на кадри и квалифициран персонал продължава да бъде основното предизвикателство. Има несъответствие между уменията на работния персонал и изискванията на пазара. Има и трудности за свързване на работодатели и потенциални служители. Точно на последния проблем дава решение Work Talent. Истината е, че отдавна се очаква модерна платформа за връзка между работодатели и кандидати, и ние създадохме платформа от ново поколение, която да бъде по-добра алтернатива за участващите страни на пазара на труда.

Друг фактор, който засяга всички работодатели, е, че новите поколения търсят варианти да бъдат ангажирани с по-гъвкави работни модели и не са толкова фокусирани върху традиционни позиции и кариерно израстване. Важна точка в дневния ред на компаниите е да продължават да търсят варианти да отговорят на тези очаквания.

Тези предизвикателства ни мотивираха да създадем Work Talent, една модерна и интуитивна платформа, която бързо, лесно и удобно да свързва работодатели и кандидати.

Защо dir.bg развива подобна платформа и по какъв начин Work Talent се позиционира в портфолиото на компанията?

Dir.bg има амбицията да се развива не само като водещ онлайн издател на новини и качествено съдържание, но и да предоставя разнообразни дигитални продукти и услуги на своята аудитория от близо 1,5 милиона потребители. От близо година нашите читатели вече имат възможност и да пазаруват в market.dir.bg – първия електронен магазин в България, интегриран в онлайн медия.

Имаме над 80 000 продукта от различни категории. От книги до стоки за дома и хранителни добавки – пазаруването става бързо, удобно, на един клик разстояние. По подобен модел развихме платформата за търсене и намиране на работа. Чрез бутон ОБЯВИ ЗА РАБОТА в Dir.bg влизате директно в сайта Work Talent. Платформата е разбираема, интуитивна и лесна за ползване, регистрацията на потребителите става бързо.

По какво се отличава Work Talent от другите подобни платформи в България? Какви бяха предизвикателствата в създаването є?

Интуитивно и лесно за използване потребителско изживяване, широка гама от функции за търсене и филтриране на обяви за работа, както и интеграция с други социални мрежи – това са част от основните предимства на Work Talent. Имаме и уникални модули, като ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНТЕРВЮ и ВИДЕОВИЗИТКА, които дават конкурентно предимство на кандидатите и улесняват HR отделите в подбора. В крайна сметка уменията си остават най-ценната валута, когато търсиш работа, нали така. И тези умения на кандидатите много ясно могат да се откроят чрез нашите допълнителни модули. За много от по-младите потребители на платформата възможността за видеокандидатстване е направо хит. Голям плюс за нас е и че спечелихме доверието на сериозен стратегически инвеститор в лицето на Ивайло Славов и Finance Partner.

Те са наш ключов партньор в развитието на проекта. Голямото предизвикателство, за което се готвим, е въвеждането на изкуствения интелект. Наясно сме, че AI ще измени голяма част от работните ни процеси, също така ще преформатира модела на търсене и предлагане на работа – той ще стане по-динамичен, по-лесен, по-персонализиран. Адаптивността на служителите към нови технологии ще предопредели също и доколко са конкурентни на пазара на труда. В момента работим за създаването на AI модули, които ще надградят платформата и ще подобрят чувствително така нареченото customer journey както на кандидатите, така и на работодателите.

Бисер Кунчев е идеен архитект на Work Talent, черпейки опит от дългогодишната си работа на мениджърски позиции в утвърдени български и глобални компании в сферите „Човешки ресурси“ и „Маркетинг“.

Разкажете ни повече за опциите за предварително интервю и видеовизитка. Как те ще благоприятстват намирането на идеалния кандидат?

Предварителното интервю представлява микс от 16 темплейтни, различни за работа и стаж въпроса, задавани по време на първа среща между работодател и кандидат, с помощта на които компанията разбира повече за кандидата и оформя своеобразен негов психологически профил, с който да получи аргументи дали той отговаря на фирмената им култура, ценности и философия. Видеовизитката дава възможност на кандидата да добави стойност към кандидатурата си, записвайки селфи видеообръщение на телефона си, по собствен сценарий или препоръчана в обявата тема от компанията.

Поставяте специален фокус върху стажовете. Защо?

През последните години компаниите все повече и по-сериозно се обръщат към възможността за ранно привличане на млади таланти, които са необременени от случващото се на пазара на труда и е по-лесно да бъдат научени от подходящите ментори и посветени на фирмената философия. В Work Talent отчетливо забелязахме тази тенденция и дадохме достатъчно модерни технологични решения на компаниите да улеснят избора си и да попаднат на по-качествени и мотивирани кандидати, които да се превърнат в техни дългосрочни и лоялни кадри.

Ивайло Славов е успешен български предприемач, експерт и лидер в сферата на информационните технологии и човешките ресурси с над 30 години международен опит. Той е изпълнителен директор на инвестиционната компания Finance Partner, член на Борда на директорите на Германо-българската индустриално-търговска камара (AHK) и е сред основателите на Българската асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Основател е на технологичната компания BULPROS (сега позната като DIGITALL). Има над 20 години опит на различни ръководни позиции в Microsoft, Adecco, SEB, Unisys, Comparex.

Какво ви мотивира да инвестирате в платформата?

Съвременните тенденции на пазара на труда, които наблюдаваме, известни още като The Future of Work, включващи нови работни места, професии на бъдещето, хибридните и дистанционните модели на работа, от една страна, както и нарастващото търсене на високо­квалифицирани кадри, специалисти и професионалисти, от друга, създават интересни предизвикателства в областта на човешките ресурси. Инвестирах в платформата, защото виждам потенциала на Work Talent да предложи нови, иновативни, гъвкави решения по отношение на възможностите и предизвикателствата както за работодатели, така и за кандидати.

С дългогодишния си опит в област­та на човешките ресурси, смятам, че има огромна необходимост от рационализиране и оптимизиране на процесите за подбора на кадри, което може да се постигне успешно с помощта на изкуствен интелект. Възможностите на изкуствения интелект позволяват изключително добро проучване на поведението, очакванията, амбициите и настроенията на хората. Това съответно ни позволява много по-конкретно и по-правилно да им предложим услуги, отговарящи на техните нужди и изиск­вания. В областта на човешките ресурси е лесно да се анализират, организират, обединят и представят детайли както за позициите за работа и очакванията на работодателите, така и за кандидатите.

https://forbesbulgaria.com/2024/05/22/istoriya-za-ai-i-platformite-za-tarsene-na-rabota-ot-novo-pokolenie/

financialtribune.bg – Димитър Манолов: Целта ни е МРЗ да е максимално висока

Публикувана: 22.05.2024 10:20

Не ни остава много време до приключване на работата по Европейската директива за минималната работна заплата (МРЗ). Ние работим в условия на сериозна политическа нестабилност, което със сигурност се отразява на резултата. Това каза президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в началото на конференцията „Европейската директива за минималната работна заплата: Възможности пред синдикатите в България“.

По време на форума експерти в областта обсъждат на какъв етап е транспонирането на директивата в България, както и предизвикателствата пред синдикатите, свързани с колективното трудово договаряне.

„Вече у нас беше направена първата стъпка по имплиментирането на директивата. В закона беше въведена методиката, по която се изчислява МРЗ. Докъде ще стигнем, зависи само от нас“, каза Манолов.

Президентът на КТ „Подкрепа“ подчерта, че разговорът между синдикалните организации и работодателските организации никога не е преставал.

„Трудно е да се очаква сближаване на позициите. Нашата цел е размерът на МРЗ да бъде колкото се може по-висок“, добави той и посочи, че при работодателските организации нещата стоят по различен начин.

Манолов посочи, че колективното трудово договаряне се случва между синдикалните организации и работодателските организации.

„Ясно си давам сметка, че всички държави са различни, народопсихологиите са различни. Ако едно нещо сработи в дадена държава, в друга може да се окаже точно обратното. Убеден съм, че ще имаме възможността да дебатираме по всички проблеми и доколкото можем да направим първата крачка“, заключи той.

https://financialtribune.bg/bg/parite/dimitar-manolov-tselta-ni-e-mrz-da-e-maksimalno-visoka/

https://dgpazar.eu/index.php?page=News&id=34908

3. Бизнес

investor.bg – Легендарният продуцент на U2 и Rolling Stones – гост в „Светът е бизнес“ на 22 май

Публикувана: 22.05.2024 14:35

Водещият Ивайло Лаков среща зрителите с носителя на 6 награди Grammy в 20:30 часа

Препоръчан материал от партньор на investor.bg

Легендарният музикален продуцент Стив Лилиуайт ще бъде специален гост днес, 22 май, в „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria. От 20:30 часа водещият Ивайло Лаков ще го разпита за тайните на успешния бизнес в музикалната индустрия.

Самият Лилиуайт е носител на Ордена на Британската империя за заслуги към музиката и на 6 награди Grammy. Продуцент е на легендарната група U2, както и на множество други, между които Rolling Stones, Dave Matthews Band, Peter Gabriel, 30 Seconds to Mars, Morissey, Chris Cornell, The Killers, Crowded House, и др.

Как се създават хитове? Какво е ролята на музикалния продуцент? За пътя на музикалната индустрия от плочите до дигиталната ера. Каква е намесата на изкуствения интелект в създаването на световни хитове днес? И каква е успешната формула, за да стане хит българско парче на световния пазар? Отговори на тези въпроси зрителите на единствената бизнес телевизия у нас ще получат от продуцента на легендарната група U2 и един от най-успешните музикални продуценти в историята на съвременната музика – Стив Лилиуайт.

Лилиуайт е в България за участие в тазгодишното издание на Българската музикална конференция SPIKE Bulgarian Music Showcase. Тя се провежда от 23 до 25 май в Пловдив.

Не пропускайте неговото интервю и какво ще издаде от кухнята на световния музикален бизнес – гледайте Стив Лилиуайт тази сряда, 22 май, в „Светът е бизнес“ от 20:30 часа по Bloomberg TV Bulgaria.

https://www.investor.bg/a/555-izkustvo-i-kultura/394536-legendarniyat-produtsent-na-u2-i-rolling-stones-gost-v-svetat-e-biznes-na-22-may

vesti.bg – Шери Блеър за бъдещето на устойчивия бизнес, управляван от жени

Публикувана: 22.05.2024 14:25

Разбери повече С ъздателката на Cherie Blair Foundation for Women – Шери Блеър, нейният изпълнителен директор Дивия О’Конър и Ивайло Димитров, старши съдружник в правната компания на лейди Блеър (Omnia Strategy LLP), бяха специални гости на работен обяд, иницииран от Smart Lady – програмата на Fibank в подкрепа на жените предприемачи в България. Срещата събра дами с финансирани от Smart Lady бизнеси и участнички в националната програма „Менторите БГ”. Дискутираната тема в столичния Residence Exclusive Club бе „Стимулиране на жените да развиват устойчив бизнес”. „За мен бе огромно удоволствие да се срещна с общността на Smart Lady и да се запозная с невероятните им истории! Поздравявам Първа инвестиционна банка за тази прекрасна инициатива, движена от иновативното мислене” , сподели лейди Блеър, адвокат с утвърден международен авторитет и социален предприемач. Всепризнат защитник на човешките права, тя основава фондацията си през 2008 г. и от тогава с партньорите ѝ променят бъдещето на над 250 000 жени от повече от 100 държави с ниски и средни доходи. С помощта на глобалната си менторска платформа, образователното мобилно приложение HerVenture и тренинг програмите си за жени, Cherie Blair Foundation стимулира женския успех в бизнеса и позитивното му въздействие върху локалните общности, икономики и околна среда.     Мисията да разгръщат потенциала на жените предприемачи чрез достъп до средства, технологии и ноу-хау ги приближава максимално до философията на Smart Lady, чиято общност включва повече от 1100 българки със стартиращи, или вече съществуващи компании. Fibank – една от най-големите банки в България с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев, е инвестирала над 120 млн. лв. в Smart Lady с фокус върху развитието на жените в бизнеса. Освен банкови продукти с преференциални условия програмата им осигурява и достъп до менторски сесии и обучения. Подкрепата на бизнеси с устойчив производствен цикъл е друга ценност, която свързва Smart Lady и Cherie Blair Foundation for Women. Чрез създадения през 2021 г. Sustainable Lady Fund програмата на Първа инвестиционна банка застана зад 12 дами, чиито проекти варират от авиация и търговия, през социални услуги и земеделие, до еко животновъдство. С мисъл за отпечатъка на бизнеса върху околната среда се обучават и кандидатките в текущата Национална менторска програма – „Менторите БГ”, подкрепяна от Smart Lady. От старта си през 2023 г. до сега тя е притегателен център за обучение на над 110 участнички, сред които и три дами от Йемен, Афганистан и Украйна, избрани да се обучават в програмата от Върховния комисариат за бежанците на ООН в България.

https://www.vesti.bg/lyubopitno/sheri-bleyr-za-bydeshteto-na-ustojchiviia-biznes-upravliavan-ot-zheni-6199125

Статията може да бъде прочетена още в:

https://www.jenatadnes.com/pari-v-jenski-rod/leidi-blear-za-smart-lady-na-fibank-inovativna-initsiativa-i-prekrasna-obshtnost/

bloombergtv.bg – Успешният лидер умее да подтиква подчинени си да разгърнат потенциала си

Публикувана: 22.05.2024 13:05

За да се отговори на въпроса каква трябва да бъде психологическата нагласа на мениджъра, за да постигне успех, първо трябва да се дефинира какво е успех. За едни предприятия успех е постигането на печалба, за други е да оцелеят, за трети е натоварване на производствените мощности от 70 на 90%. Всеки вид успех има нужда от различни практики, но общото е, че фокусът трябва да бъде върху разгръщането на потенциала на преките подчинени. Това каза д-р Владислав Цветанов, управляващ партньор в консултантска компания “Академия за лидери”, в предаването “Бизнес старт” на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

Относно фундаменталните грешки, които допускат бизнес лидерите, гостът каза, че първата фундаментална грешка е да си въобразяват, че са родени мениджъри. “Мениджмънтът е обучаема дисциплина. Но в обществото присъства следният манталитет – за да бъдеш лекар, трябва да учиш; за да бъдеш адвокат, трябва да учиш, а за да бъдеш мениджър, не трябва да правиш нищо”.

“Истината е, че 95% от назначените мениджъри по света са назначени без никаква предварителна подготовка – практическа и теоретическа. В резултат на това всеки новоназначен мениджър, като се огледа около себе си, може да види някой, когото превъзхожда в определени качества и си казва – щом той може, значи и аз мога да бъда мениджър”.

Това е абсолютно погрешна логика и да допускаме, че различни хора могат еднакви неща, е логически некоректно. Това е една груба фундаментална грешка, която се допуска, подчерта д-р Цветанов.

Друга много често допускана фундаментална грешка е да назначим най-добрия оперативен служител за мениджър на отдела, в който работи, допълни събеседникът. “Това е груба грешка, защото за оперативния служител са необходими едни качества (той постига успех чрез своя труд), докато за мениджъра ключови са уменията да работи с хора и да ги подтиква да се раздават, да постигат по-високи резултати. Тоест, съвсем различни характеристики са потребни за добрия мениджър”.

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването “Бизнес старт” може да гледате тук.

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/130641-uspeshniyat-lider-umee-da-podtikva-podchineni-si-da-razgarnat-potentsiala-si

mypr.bg – Защо МСП трябва да инвестират в SaaS Cloud ERP

Публикувана: 22.05.2024 12:50

В съвременната бизнес среда, малките и средни предприятия ( МСП ) са изправени пред предизвикателството не само да оцеляват, но и да реализират печалби. Те трябва да намерят начини да рационализират дейността си, да повишат ефективността и да стимулират растежа, като същевременно следят внимателно бюджета си. Отговорът на тази главоблъсканица се крие в стратегически инвестиции в ERP и cloud SaaS системи . Нека се задълбочим в причините, поради които малките предприятия не само трябва да обмислят, но и да приоритизират инвестиране в SaaS cloud ERP . Една такава инвестиция ще доведе до значителни ползи , включително потенциал за многократен растеж и бърза възвръщаемост на инвестицията. Повишаване на ефективността Чрез SaaS cloud ERP, малките предприятия могат да автоматизират повтарящи се задачи , което ще доведе до повишена ефективност и намален брой човешки грешки. Подобрената ефективност води до увеличена производителност, по-ниски разходи и увеличаване на приходите. Подобено обслужване на клиентите Обслужването на клиенти е крайъгълният камък на успеха на малкия бизнес. SaaS Cloud ERP предоставя на бизнеса интегрирана информация за взаимодействията с клиентите, историята на покупките и предпочитанията им. Въоръжени с това знание, фирмите могат да постигнат персонализирани преживявания, навременни отговори и трайна лоялност на клиентите, което води до увеличаване на продажбите и устойчиви взаимоотношения с тях. Скалируемост Разрастващите се малки предприятия се нуждаят от системи, които могат да растат заедно с тях. SaaS cloud ERP решения са проектирани да бъдат гъвкави и адаптивни . Те „растат“ заедно с малките предприятия, което им позволява да се възползват от всички потенциални възможности на пазара, да се адаптират към неговата динамика и в същото време да останат гъвкави, без да има необходимост от  скъпи подобрения на системата. Ефективност на разходите ERP системите с инсталация при клиента често изискват големи първоначални инвестиции в хардуер, софтуер, поддръжка и ИТ персонал. За разлика от тях, C loud ERP предлага атрактивен абонаментен модел , който елиминира големите първоначални капиталови разходи. Все пак, трябва внимателно да се избира доставчикът на Cloud ERP услугата, на която предприятието ще се спре, като за щастие вече и у нас има достатъчно голям избор. Добър и ефективен вариант на българския пазар е SoftOne , лидер в разработването и предлагането на софтуерни продукти и услуги за бизнеса в България. Бързо внедряване  Облачните ERP системи обикновено се внедряват по-бързо от техните локални версии. Това означава, че малките предприятия ще започнат да се възползват от предимствата им по-бързо, което се изразява и в по-бързата възвръщаемост на инвестициите. Освен това актуализациите и поддръжката на софтуера се управляват от доставчика, което намалява тежестта върху вътрешните ИТ ресурси. Потенциал за многократен растеж Инвестирането в SaaS облачна ERP система има потенциала да предизвика впечатляващ растеж. Чрез автоматизиране на процесите, подобряване на ефективността и рационализиране на обслужването на клиентите, малките предприятия могат да реализират ръст на приходите, по-големи маржове и стабилни печалби. Такъв многократен растеж може да не се случи за една нощ, но кумулативното му въздействие с течение на времето ще бъде значително. За S oftOne Bulgaria : SoftOne Bulgaria е местният офис на SoftOne Technologies S.A., лидер в разработването и предлагането на софтуерни продукти и услуги за бизнеса.  SoftOne Technologies S.A. е динамична софтуерна компания, основана през 2002 г., която се концентрира върху разработването на ERP, CRM и иновативни услуги в облака. SoftOne е с централно управление в Атина, Гърция и осигурява бизнес решения както локално, така и под формата на софтуер като услуга (SaaS) на средни и големи организации, като е удостоено с множество награди за лидерство на пазара и иновации. Днес SoftOne има повече от 300 служители на пълен работен ден в Гърция (централа), Румъния, Кипър и България (дъщерни дружества). Решенията на SoftOne са мощни, интегрирани и лесни. Те обединяват бизнес процесите в цялото предприятие с помощта на единна, интегрирана платформа. Приложенията и решенията Soft1 се използват от над 32.000 компании на няколко международни пазара и се поддържат чрез обширна мрежа от (над 600) партньори. За SOFTONE Group : SOFTONE Group е една от най-големите технологични екосистеми в Гърция и Югоизточна Европа, която включва шест водещи марки (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, Regate, IMPACT и cosmoONE), в които в момента работят повече от 450 технологични и бизнес професионалисти. Компаниите от Групата се фокусират върху разработването на бизнес и счетоводни софтуерни решения, иновативни облачни услуги, приложения за корпоративна мобилност и решения за електронно фактуриране и доставки, като са спечелили множество награди и отличия за своята иновативност и принос в подкрепа на процеса на дигитална трансформация на компаниите. Приложенията и решенията на Групата се използват от повече от 75 000 компании в Гърция и няколко международни пазара (Кипър, Румъния, България) и се поддържат чрез широка (+600) мрежа от партньорски канали. Следвайки постоянния си стратегически ангажимент към иновациите, задвижвани от авангардни облачни технологии, SOFTONE GROUP днес е безспорен лидер на гръцкия пазар на облачни решения и решаващ играч в Югоизточна Европа с повече от 50 000 облачни (SaaS) инсталации. Освен това SOFTONE Group е най-големият доставчик на решения за електронно фактуриране, верига за доставки и B2B решения в Гърция. Високото възприемане на портфолиото от продукти и услуги на групата формира най-голямата екосистема от B2B решения на гръцкия пазар, свързваща повече от 350 000 компании.

https://www.mypr.bg/news/business/Zashto-MSP-tryabva-da-investirat-v-SaaS-Cloud-ERP-41545/

enterprise.bg – Преките чуждестранни инвестиции в Европа намаляват през 2023 г.

Публикувана: 22.05.2024 10:25

Преките чуждестранни инвестиции в Европа намаляват през 2023 г., като спадът е с 4% в сравнение с 2022 г. и с 11% спрямо 2019 г., годината преди пандемията от COVID-19. Това показва годишното проучване за интереса към инвестиции и атрактивността на Европа на EY за 2024 г.

Франция, Великобритания и Германия продължават да привличат най-много инвестиции и запазват първите три места, като там се реализират около половината от общия брой проекти.

Преките чуждестранни инвестиции са намалели с 5% (1194 проекта) във Франция и с 12% в Германия (733). Обратно на тази тенденция, Великобритания изпреварва Германия, като се изкачва на второ място с увеличение от 6% в броя на проектите (985).

България също се отличава от общата тенденция – през 2023 г. у нас са реализирани 27 инвестиционни проекта, които са осигурили 1966 работни места. За сравнение, през 2022 г. проектите са били 20, а добавената им стойност в работни места в 1490. Най-много са новите проекти в секторите електроника, бизнес услуги, софтуер и IT.

Въпреки оптимизма, че обемът на преките чуждестранни инвестиции в Европа ще се възстанови след пандемията, бавният икономически растеж, растящата инфлация, скокът в цените на енергията и тревожната геополитическа обстановка са причина за общия спад в европейските преки чуждестранни инвестиции, което се случва за първи път от 2020 г. насам.

През 2023 г. компании от целия свят са обявили 5694 проекта, свързани с разрастване и разширяване на бизнеса си в 44 европейски страни, в сравнение с 5962 през 2022 г. – годишно намаление от 4% при растеж от 1% през 2022 г. и 5% през 2021 г. Инвестициите сега са с 14% по-малко от пика им през 2017 г., а общият брой на създадените работни места в Европа в резултат на преки чуждестранни инвестиции намалява със 7% на годишна база до 319 923.

Повечето регулации за бизнеса, променливите цени на енергията и политическата нестабилност са трите основни фактора, които влияят на инвестиционните намерения. Европа като континент е пионер в новите регулаторни изисквания по отношение на изкуствения интелект, корпоративната устойчивост и защитата на данните – това кара инвеститорите да се притесняват, че тези усложнения могат да попречат на бизнес растежа им.

Продължаващата енергийна криза, несигурността в очакването на резултатите от европейските избори, както и неспиращите социални напрежения и политически радикализъм, също тревожат инвеститорите.

Наблюдава се преорганизация на веригите на доставки в полза на Южна и Източна Европа. Някои страни там се възползват от това за връщането на редица производствени дейности в тези райони – броят на проектите, свързани с производствена дейност, се увеличава в Полша, Чехия, Сърбия, Унгария, Италия и Турция.

В същото време се забелязва свиване на инвестициите в секторите на цифровизацията и бизнес услугите, което е най-видимо в западните страни, сред които Нидерландия и Белгия.

Войната между Русия и Украйна продължава да влияе на инвестициите на пазарите, граничещи с една от тези страни, включително Румъния (-13%), Финландия (-32%) и балтийските страни като Латвия (-31%) и Литва (-40%).

По-висок интерес към инвестиции в туризма

Преките частни инвестиции в секторите на услугите намаляват. Броят на проектите в софтуерните и ИТ бизнеси, които традиционно са най-големите сектори за инвестиции в Европа, намаляват, съответно, с 19% и 27%.

На другият полюс за инвестициите в туризма с увеличение от 130% през 2023 г. Секторът продължава да се възстановява, тъй като потребителите се връщат към харченето на средства за почивка и пътувания след падането на ограниченията, наложени от пандемията.

Въпреки общата по-мрачна картина, има място за оптимизъм – 72% от анкетираните бизнеси декларират планове за разширяване на операциите си в Европа през следващата година – увеличение от 67% спрямо 2022 г.

Инвеститорите са позитивно настроени относно дългосрочните перспективи пред Европа, тъй като се очаква икономическата ситуация постепенно да се подобри. Освен това, в контекста на нарастващото геополитическо напрежение, относителната стабилност на големите икономики на Европа е значително предимство.

https://enterprise.bg/econimics-and-business/prekite-chuzhdestranni-investitsii-v-evropa-namalyavat-prez-2023-g

bglobal.bg – Прогноза: Недостиг на над 250 000 квалифицирани специалисти у нас след 3 до 5 години

Публикувана: 22.05.2024 10:20

Прогноза: Недостиг на над 250 000 квалифицирани специалисти у нас след 3 до 5 години

България спешно се нуждае от споразумение с най-големия износител на кадри – Индия, смята председателят на Индийско-българската бизнес камара

Петър Велев

Екатерина Тотева, Валерия Димитрова – БТА

През следващите три до пет години в България ще има недостиг на повече от 250 000 квалифицирани специалисти с висше образование, което ще застраши развитието на икономиката ни. Същевременно страната ни вече осма година пропуска възможността, от която редица държави от ЕС се възползваха, да сключи споразумение с най-големия износител на кадри – Индия. Подобни споразумения могат да бъдат сключени и с други трети страни. Това каза в интервю за БТА д-р Петър Велев, председател на Индийско-българската бизнес камара.

Камарата и Българската търговско-промишлена палата организират кръгла маса на тема “Неизползвани възможности за внос на работна ръка” на 27 май.

Става дума за рамков документ, в който са формулирани всички основни моменти за миграцията и на мобилността, свързани с издаването на работна виза, съобразно търсената в страната квалификация и конкретни работни места. Петър Велев даде пример с Германия, която е поставила условието съответните кандидати за работа в страната предварително да бъдат обучени в родината си и да имат базисни умения за съответната длъжност. От своя страна Индия иска да гарантира, че няма да има нерегламентирана миграция. Ако някой не спазва закона в държавата, в която е приет да работи, индийските власти имат ангажимента да го върнат в обратно в родината, коментира Велев. Той изтъкна, че към момента у нас са спорадични случаите на индийски работници, които са избрали България за развитие на професионалната си кариера, а страната ни е един от големите износители – например на строителни работници за държавите от Близкия Изток.

Общата програма за миграция и мобилност

На 29 март 2016 г. Европейският съюз и Индия подписват съвместна Декларация относно Общата програма за миграция и мобилност, с която се поставя ясна правна рамка на движението на квалифицирана работна ръка. Двустранни споразумения с Индия са подписали всички големи европейски икономики – Германия, Франция, Австрия. България, за съжаление, все още не го е направила и ние като организация бихме искали да запознаем институциите, за да може през призмата на потребностите на водещите сектори в нашата икономика, те да вземат решение и страната ни да сключи подобно споразумение, коментира председателят на Индийско-българската бизнес камара.

Велев изключи възможността за дъмпинг на работната заплата или за евентуално противопоставяне на българския трудов пазар с работниците от трети държави. Просто има остър недостиг и това трябва да се разбере, заяви той.

Според него е необходим задълбочен анализ на картината на дефицита на работна ръка в България от институциите с участието на представители на отделните сектори на икономиката ни. Трябва да се отчете и спецификата на заплащането в съответните браншове, защото не може да се очаква, че IT индустрията в България, която има потенциал да расте още повече, ще привлече кадри със заплати, по-ниски от тези, които квалифициран IT девелопър получава в Индия, коментира Велев.

Наскоро националната статистиката обяви, че броят на работещите в България за първи път е паднал под 3 млн. души. Остър дефицит изпитва IT индустрията; 4000 медицински сестри липсват в здравеопазването, а това определя и качеството му, отбеляза д-р Велев. Целта на предстоящия форум е да провокираме институциите, които имат отношение по темата, да разгледат в пълнота този проблем за икономиката ни и за развитието на България в бъдеще заради силно негативния демографски фактор, който ще задълбочи недостига на работна ръка, каза Велев. Той съобщи, че на предстоящата срещата са поканени представители на отделните сектори, като туризъм, IT индустрия, превозвачи. Целта ни е да ги обединим, за да може институциите да чуят потребностите им, допълни председателят на Камарата.

Статистиката

На първо място по необходимост от работна ръка е област Бургас – с потребност от 27 400 служители, съобщи Велев. София е се нуждае от 26 700 души, Варна – 25 800, Пловдив – 18 900. Разполагайки с тези служители, областите автоматично ще генерират приходи, ще бъде създаден брутен продукт, ще има развитие на съответните региони, респективно и на цяла България, изтъкна председателят на Индийско-българската бизнес камара.

B страната 83 000 души не достигат за индустрията. В търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството – 67 000. Това означава дефицит съответно от 31 на сто, и 25 на сто, каза Велев. Строителството има нужда от 38 000 работници или дефицитът е 14 на сто, в селското стопанство липсват 13 400, което се равнява на недостиг от 5 на сто. Тоест, това е абсолютен недостиг на хора, които биха създали продукт, заяви Велев. Той има фармацевтично производство в Ботевград, което също изпитва глад за кадри. На нас хронично ни липсват 25 служители, не са хиляди, но с попълването на този дефицит бихме получили възможност да увеличим капацитета на производството, коментира Велев и изтъкна, че в Ботевград безработицата през последните 20 години е нулева.

Атрактивна ли е България за търсещите работа хора от трети страни

Според председателя на Индийско-българската бизнес камара изключително се подценяват възможностите на България като добро място за работа, а тук например намират работа кадри с висока квалификация от Италия. Велев е убеден, че специалисти от Индия имат интерес към нашия трудов пазар в повечето от секторите, изпитващи кадрови дефицит, защото икономиката ни в момента има добра изходна база, независимо от стагнацията и световните геополитически проблеми. Много от индустриите в България предлагат и допълнителни бонуси на работниците и пример за това е строителният бранш. Почти всички големи строителни фирми имат общежития и могат да осигурят адекватна и качествена среда за живот, каза Велев, позовавайки се на данни на ръководството на Камарата на строителите в България. Подобна е картината и с големите производства в България.

По думите на Велев интересът за износ на кадри към България от страна на Индия ще бъде голям. Това е държавата с едно от най-младите населения в света и най-младо в сегмента на работещите под 35 години. Тоест 65 на сто от населението на Индия е под 35 г. и там има излишък на квалифицирана работна ръка в млада възраст, коментира председателят на Камарата.

Лесно ли става наемането на кадри от трети страни

След като се опитваме да привлечем вниманието на институциите по темата с наемането на кадри от трети страни, това означава, че този проблем у нас не е решен, коментира Велев. Основната трудност е свързана с бавното издаване на работни визи и този процес трябва да бъде формулиран в бъдещото двустранно споразумение – на кого и при какви условия и срокове се предоставя работна виза и за какъв период от време. Не се изисква закон, а говорим за споразумение, което не е много сложно, а и няма политически привкус, защото не виждам кой би имал интерес България да не се развива, коментира председателят на Камарата.

Профилът на индийския работник

Като се има предвид, че Индия е петата икономика в света, трябва да се отчете, че страната има високо ниво на образование и има сфери, в които държавата е доминираща в глобален план – например медицината, разказа Велев, който по професия е лекар. Индийски специалисти са се наложили в САЩ и Великобритания в сегмента “Здравеопазване” и няма спор за квалификацията и потенциала им. В IT индустрията Индия е един от водещите източници на работна ръка. Страната има развита фармацевтичната индустрия и 60 процента от таблетките, които се употребяват в света, са произведени там, каза Велев. Нямаме съмнение в това, че в Индия има високо квалифицирана работна ръка. Въпросът е всичко да бъде регламентирано, допълни той.

https://bglobal.bg/110677-Прогноза-Недостиг-на-над-250-000-квалифицирани-специалисти-у-нас-след-3-до-5-години