28.03.2024

Преглед на медиите 28.3.2024 (четвъртък)

1. КРИБ

bnr.bg – “Преход на възможностите” изисква да се инвестира в умове и технологии

Публикувана: 27.03.2024 18:45

Кръгла маса “Реализиране на възможностите – Стара Загора” се проведе като втора поред среща в рамките на европейския проект “Преход на възможностите”.  Целта на срещата  – публичен диалог с местни представители, които могат да допринесат за справедлив преход със собствени идеи и проекти. Организатори на форума са “Бранд Медия България” и Агенцията за регионално икономическо развитие (АРИР). ” Тук става въпрос за преход между иновации и технологии, който се случва сега и в момента. Работни места, бизнес и умения на бъдещето, много от технологиите и иновациите промениха тотално начина ни на мислене, начина на правене на бизнес, начина на работа “, коментира директорът на АРИР д-р Румяна Грозева, модератор на събитието: “Само в региона на Стара Загора и Димитровград имаме близо 300 души, които са загубили работните си места. 130 – в Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) “Марица-изток 3” в Димитровград, предстои съкращение и на още 160 работници в ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3″. Ние сме без ясна перспектива какво ще се случи и благодарение на натиска на работодатели и синдикати започнаха действия в тази посока, с които се опитваме да минимизираме последиците от това, което в момента се случва в едно от най-добрите предприятия по отношение на производството на електроенергия от въглища” , каза вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов:  Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България(КРИБ) Стефан Шоселов, председателят на ТПП- Стара Загора Олег Стоилов, директорът на Бюро по труда – Стара Загора Любен Георгиев, представители на бизнеса и на научната общност участваха в дискусията.  Те коментираха „Преход на възможностите“ на различни нива – като инвестиции в технологии, инвестиции в умове и преквалификация. Идентифицирайки нуждите и опасенията на хората в регион Стара Загора с оглед на предстоящите промени, ще бъдат осъществени и проектите, с които да се случи прехода.

https://bnr.bg/starazagora/post/101968741/da-se-investira-v-umove-i-tehnologii-iziskva-prehoda-na-vazmojnostite

infoz.bg – Стара Загора може да бъде модел за решаване на екологични и енергийни проблеми

Публикувана: 27.03.2024 18:00

Кръгла маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“ се проведе на 27 март 2024 г. На нея бяха обобщени на резултатите от проведената също в Стара Загора в края на февруари конференция „Преход на възможностите“. Но заедно с това участниците в дискусията допълниха и разшириха дебата за алтернативите пред енергийния комплекс „Марица изток“ и за преквалификацията на част от работещите там хора. В дискусионния панел „Бизнес и умения на бъдещето след прехода“ председателят на регионалната структура на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Стефан Шоселов защити тезата, че Стара Загора има бъдеще като енергиен център на България, при това без да се нарушават поети от страната ангажименти и при удовлетворяване на изискванията на Европейския съюз в сферата на екологията. Той аргументира позицията си с това, че вече има технологии, чрез които отделяния в атмосферата въглероден диоксид може да бъде намален с до 92% и това надхвърля значително поставените от Брюксел условия. Нужно е обаче и политическо решение, което да направи възможно техническото прилагане на иновациите в енергийните дружества. Стефан Шоселов припомни, че фирмата на проф. Жеко Ганев „Елфитех“ предлага работещи решения в областта на намаляването на вредните емисии, отделяни в атмосферата при производството на електроенергия. „Неотдавна проф. Ганев при посещение на международна делегация демонстрира прототип на инсталация и технология, чрез която може да се произвежда електрическа енергия с цена от 3 евро цента“ – каза по време на изложението си Стефан Шоселов. Изводът от този пример е, че България разполага с научен потенциал и с капацитет да решава енергийни и екологични проблеми в световен мащаб. При тези дадености точно регионът на Стара Загора има шанс да докаже практическата приложимост и ефективност на технологията, която в значителна степен превъзхожда алтернативни разработки и заради икономическата си привлекателност. Оказва се, че бизнесът има идеи и предлага решения, но те трябва да се приемат и от синдикатите и от институциите в държавата. Към региона има инвестиционен интерес и от международни компании. Дружество от Китай планира да създаде в Стара Загора предприятие, което да осигури работа на над 1000 души, чиито работни заплати ще бъдат над средното за страната ниво, уточни Стефан Шоселов. Това са възможности, които регионът не трябва да пропуска. Те са обвързани обаче и с други процеси. Спрелият през февруари 2024 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ съкращава една трета от персонала си през следващия месец – около 160 души. Още по-голям брой енергетици напускат работните си места в Димитровград. Съкращения на персонал има и в други големи предприятия в региона. На този фон Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ, отговарящ за направление „Социална защита, безопасност и здраве при работа. Справедлив зелен преход и екология“ обясни, че синдикалната организация извършва анкетиране на всички работници от рисковите производства. Той увери, че това не е повърхностно анкетиране, а процес, който обхваща всеки работник в енергийния комплекс. Целта е тези специалисти да получат възможност за още по-успешна трудова реализация. Заедно с това обаче заплаха за съкращения има и за хора без квалификация или с много специфична такава. Стефан Шоселов лансира идеята освободените от работа хора да получат от държавата ваучери с финансово покритие, с които да могат да потърсят алтернативно работно място, а със сумата от ваучера да се финансира периода на преквалификация и обучение в реална работна среда на предприятията в региона и България. Дискусията по време на кръглата маса, чиито модератор беше д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие, премина през критични, но прагматични коментари и предложения за дейността на Министерство на труда и социалната политика. В дебата се включиха също и проф. Елка Василева от Университета за национално и световно стопанство, специалисти по човешките ресурси и предприемачи. Кръглата маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“ и предхождащата я конференция „ Преход на възможностите – Стара Загора “, която се проведе на 29 февруари 2024 г., бяха организирани от „Бранд Медия България“ и Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора и събитията са в рамките на европейския проект „ Преход на възможностите “ (Transition Opportunities, с акроним TOP). Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия.     www.infoz.bg

https://www.infoz.bg/region/11752-stara-zagora-mozhe-da-stane-model-za-reshavane-na-ekologichni-i-energiini-problemi

dennews.bg – Държавата трябва да компенсира оставащите без работа след закриването на ТЕЦ-ове и мини

Публикувана: 27.03.2024 15:50

Икономическият и социален съвет на Република България прие резолюция на тема „Национален план за справедлив преход- ключов инструмент за осъществяване на прехода по отношение на климата икономика“ с докладчици заместник-председателите на Съвета – г-н Евгений Иванов от група I, г-н Пламен Димитров от група II и г-н Богомил Николов от група III. На пленарната си сесия в понеделник, ИСС прие документа, който беше гласуван с мнозинство и беше разработен по собствена инициатива.

В него се посочва, че високата скорост с която се развиват законодателните инициативи на Европейската зелената сделка налага да се извърши задълбочена оценка на социално-икономическото и екологичното въздействие на прехода, като за това е необходимо планиране с краткосрочна, средносрочна и дългосрочна визия за развитие на икономическите сектори и региони, които ще бъдат повлияни от нисковъглеродното развитие на икономиката.

ИСС отбелязва с тревога, че държавните институции в страната нямат готовност да посрещнат предизвикателствата на зеления преход при интензивно развиващите се процеси на затихване на въгледобива и производството на електроенергия от въглища.

ИСС е твърдо убеден, че НПСП трябва да се изготви в рамките на Консултативния съвет по Европейската зелена сделка, чрез създаване на специална Комисия за справедлив преход с участието на ангажираните министерства, социалните партньори и неправителствения сектор.

За да бъде прехода справедлив и там, където програмите няма да постигнат очаквания ефект за запазване на работните места, ИСС счита, че изготвянето на НПСП трябва да бъде съпроводено с приемане на национална програма за компенсиране на работещите и служителите, засегнати от закриването на ТЕЦ и мини и останали без алтернативна заетост работници.

http://www.dennews.bg/news/2024/3/27/73632-durjavata-tryabva-da-kompensira-ostavashtite-bez-rabota-sled-zakrivaneto-na-tecove-i-mini

2. Работодатели

business.dir.bg – Почасовите разходи за труд в ЕС – от 53,9 евро в Люксенбург до 9,3 евро в България | Бизнес.dir.bg

Публикувана: 27.03.2024 19:45

Разходите за труд в Европейския съюз са възлизали средно по 31,8 евро на час, а само в страните от еврозоната – средно по 35,6 евро през 2023 г. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, цитирани от БТА.

Средните почасови разходи за труд в ЕС през 2022 г. са били 30,2 евро, а в еврозоната – 34 евро.

Двата основни компонента на разходите за труд са заплати и други разходи (вноските за социално и здравно осигуряване, които се поемат от работодателя – бел. ред.), посочва Евростат.

Сред страните от ЕС през 2023 г. най-ниски са били разходите за труд в България – средно 9,3 евро на час. Следват Румъния (11 евро) и Унгария (12,8 евро).

Най-високите почасови разходи за труд в Евросъюза са отчетени в Люксембург (средно 53,9 евро), Дания (48,1 евро) и Белгия (47,1 евро).

През 2023 г. разходите за труд в промишления сектор са били средно 32,2 евро на час в ЕС и 38 евро в еврозоната. В строителството те са възлизали съответно на 28,5 евро и на 31,9 евро. В сектора на услугите те са били средно 31,8 евро в Евросъюза и 34,8 евро в еврозоната.

Почасовите разходи за труд през 2023 г. са нараснали средно за всички икономически сектори с 5,3 на сто спрямо 2022 г. в ЕС и с 4,8 на сто в еврозоната.

Изразени в националната валута на всяка страна, те са се увеличили най-значително в Унгария (+17 на сто), Румъния (+16,5 на сто) и България (+14 на сто), а най-слабо са нараснали в Дания (+2,7 на сто).

https://business.dir.bg/ikonomika/pochasovite-razhodi-za-trud-v-es-ot-53-9-evro-v-lyuksenburg-do-9-3-evro-v-balgariya

boulevardbulgaria.bg – Умения вместо дипломи – какво искат работодателите?

Публикувана: 28.03.2024 14:15

Все повече компаниите ще избират своите кандидати за работа не на база дипломи и брой години на определена позиция, а на база умения. Това е една от тенденциите, които очертава международната организация Top Employers Institute в свое проучване, публикувано в края на 2023 г. под името „Тенденциите в трудовия свят“ („The World of Work Trends“).

Анализът посочва, че организациите много повече ще се фокусират върху това притежава ли кандидатът нужните умения, а не върху това как точно са придобити те.

Според Евелина Цонева, мениджър „Управление на таланта“ в Yettel, тази тенденция вече е навлязла и на българския пазар. Разговаряме с нея за това какво става важно за работодателите и как се променя процесът на подбор.

Компанията е първият и единствен телеком у нас, сертифициран с международния сертификат Top Employer. С него Top Employers Institute отличава компании от цял свят за високото качество на работодателските им практики.

Уменията – все по-ценна валута

Причините за това се крият в множество фактори – изострената конкуренция между компании от различни сектори, недостатъчният брой кадри на фона на голямо търсене, както и появата на напълно нови умения, от които бизнесът ще има все по-голяма нужда.

Евелина Цонева, мениджър „Управление на таланта“ в Yettel.

„Образованието дава основата и помага на човек да се ориентира в каква сфера иска да поеме. Оттам нататък обаче компетенциите, които ще усвои, до голям степен оформят кариерния му път“, посочва Евелина Цонева. Добавя, че уменията, които бизнесът търси, се променят с много бърз темп, а средата дава много нови възможности за това. „Да придобиеш ново умение днес е много по-достъпно от преди. Има много нови и различни начини извън класическите бакалавърски и магистърски програми – като например, международни обучаващи организации, специални приложения и онлайн курсове. Това ти позволява да опиташ различни области и ако ти харесат, да продължиш развитието си в тях“, посочва тя. Добавя и че компаниите все повече подкрепят развитието и дори преквалифицирането на служителите си именно по този начин, за да си осигурят адекватно и съвременно знание.

Как се променя подборът

Всичко това разбираемо променя и процеса по подбор. „Това, което по естествен начин отпада, са изискванията за конкретно образование и университет, както и годините опит в даден бранш и на определена позиция“, казва Цонева. Според нея, тези изисквания не просто са остарели – те генерално не успяват да се валидират като релевантни през годините.

„Именно затова е много важно в процеса на интервюто да разберем дали човекът наистина притежава нужната компетенция. Затова към компетентностното интервю се добавя конкретна задача или казус за решаване“, обяснява тя.

Точно това е и подходът, който прилагат в Yettel. От години компанията обучава своите мениджъри и HR специалисти да провеждат т.нар. competency-based интервюта – фокусирани върху уменията и експертизата. През изминалата година от телекома започват да обучават лидерите си и по темата за неосъзнатите предразсъдъци – целта е те да привличат повече различни хора в екипите си, да не съдят по възраст или пол, а единствено по умения и това, което е необходимо за бизнеса.

„По този начин създаваме равнопоставеност на работното място и даваме нови възможности за развитие на хората“, казва тя.

На фокус – „меките“ умения

Стигаме и до въпроса какви умения трябва да развиват компаниите днес у своите лидери и екипи. Според Евелина Цонева, фокусът трябва да е върху „меките“ умения – управление с емоционална и социална интелигентост, управление на промяната и на конфликти, работа с различните поколения и със самия себе си са част от посоките, върху които съвременният лидер трябва да насочи вниманието си.

По думите ѝ, наред с развитието на дигиталните умения, изключително важно е лидерите да бъдат гъвкави, адаптивни, автентични в поведението си и да умеят да мислят стратегически. „На това са подчинени и лидерските програми, които правим за лидерите на всякакви нива“, добавя тя.

През изминалата година близо 160 управители на магазини участват в изцяло обновената академия за нови лидери – The Path to Leadership. Ежегодно тя подготвя и близо 30 служители от централата за първата им мениджърска позиция – учи ги да осъзнаят лидерската си роля, да поставят цели и да измерват резултати, да управляват динамиката в екипа и да водят трудни разговори.

„Когато говорим за лидерите, поставяме фокус върху меките умения. При останалите служители обаче търсим баланса – между обучения, които дават техническите знания, и програми, които ги учат да прилагат натрупаното знание в реална бизнес сред и да работят успешно с колегите си в динамиката на един бързо развиващ се бизнес“, казва мениджърът „Управление на таланта“.

Затова и телекомът предлага микс от програми, с които развива различни умения и компетенции у своите служители – от образователната програма EduGrants, която дава достъп до различни курсове и международни професионални квалификации като CIMA, mini MBA и MBA Executive, до менторската програма „Ментор до теб“, в която хора на ръководни позиции влизат в ролята на ментори на свои колеги, споделят с тях своите знания и опит и така допринасят за тяхното израстване.

https://boulevardbulgaria.bg/articles/umeniya-vmesto-diplomi-kakvo-iskat-rabotodatelite

dnesplus.bg – Две големи предприятия в Стара Загора започват масови уволнения

Публикувана: 27.03.2024 21:10

Две от големите предприятия в област Стара Загора готвят големи съкращения на персонала, съобщи директорът на „Бюро по труда“ – Стара Загора Любен Георгиев.

По думите му в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ще бъдат освободени 160 души, а в М+С „Хидравлик“ -128.

Георгиев отбелязва, че след вчерашната среща в Министерството на труда и социалната политика е станало ясно, че работещите в ТЕЦ-а ще бъдат обезщетени от работодателя с между 6 и 12 месечни заплати, а синдикатите започват картографиране на уменията им за преквалификация. От „Бюрото по труда“ имат готовност да организират и трудова борса.

„Министър Шалапатова пое ангажимент да се използват всички механизми от Плана за възстановяване и устойчивост. Основните са за преквалификация. Ние сме в пълна готовност да организираме и трудова борса“, потвърди директорът на „Бюро по труда“ – Стара Загора.

В ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работниците ще бъдат освободени на 8 май, а в М+С „Хидравлик“ на 16 април.

Собствениците на топлоцентралата имат намерение тя да оперира още поне няколко години. Основният проблем е, че цената на газа в момента е много евтина и затова цената на произведената от въглища електроенергия не е атрактивна.

https://dnesplus.bg/bulgaria/dve-golemi-predpriyatia-v-stara-zagora-zapochvat-masovi-uvolnenia_1152136

24chasa.bg – Как се привличат най-добрите кандидати за работа от милениълите и поколението Z?

Публикувана: 28.03.2024 11:40

По последни данни над 60% от пазара на труда в световен мащаб са представители на т.нар. милениъли (родени между 1981 и 1996 г.) и поколението Z (1997 – 2012 г.). И въпреки, че анализаторите откриват доста различия в поведението и очакванията им към техните работодатели, със сигурност има една неоспорима прилика. „Те са технологично грамотни, за тях модерните технологии не са лукс, а категорична необходимост. Това налага и специален иновативен подход в привличането им като служители. Особено в България където пазара на труда е доста лимитиран и идентифицирането и привличането на най-подходящия служител за всяка длъжност е истинско предизвикателство.“, коментира Анна Панчева, ръководител на направление „Човешки ресурси“ с фокус върху „Привличането на таланти и работодателска марка“ в Kaufland България. През месец март тя се присъединява към екипа на компанията, който вече наброява близо 7500 човека.

Като лидер на пазара и най-голям частен работодател в страната, Kaufland България активно работи по дигитализирането на процесите си в областта на човешките ресурси и налага нови стандарти в привличането на най-подходящите таланти.

Пример за това е интерактивният чатбот „Кала“ на кариерната страница на ритейлъра, който предоставя две възможности на потенциалните кандидати – да задават всякакви въпроси свързани с работата в Kaufland и да получат отговор или да бъдат насочени към страница с повече информация. Кала има и втора функция, която е активна и на терминалите, разположени на Информация във всеки хипермаркет на търговската верига, където кандидатстването чрез помощта на чатбота е изключително лесно и удобно.

„Развитието на технологиите, базирани на изкуствен интелект (ИИ) е на етап, в който те все по-осезаемо навлизат в ежедневието ни, а бизнесът е изправен пред всички предизвикателства, свързани с внедряване, регулации и обучаване на различни инструменти и модели. В Kaufland показваме, че те могат да бъдат успешно прилагани и в сферата на управлението на човешките ресурси в компанията.“, допълва Анна Панчева.

И през 2024 г. интеграцията на изкуствения интелект и автоматизацията продължават да определят практиките в областта на човешките ресурси в компанията. Тези технологии рационализират административните ни задачи, повишават ефективността и възможности за прогнозен анализ.

Един от примерите е чатботът, който улеснява търсещите работа в процеса на кандидатстване, предоставя ценна информация за компанията и съдейства за избор на подходяща позиция. Кандидатите имат възможност да използват чатбота както през своите лични устройства, на сайта на компанията и чрез специалните терминали, поставени в информационните центрове на всеки от 65-те хипермаркета на веригата в страната.

До момента чатботът „Кала“ е осъществил над 13 500 разговора с хора, желаещи да работят в Kaufland, да се информират за компанията или да открият подходящи свободни позиции и е събрал стотици кандидатури.

Дигитализацията, автоматизацията и въвеждането на иновативни технологии са застъпени в целия процес на успешното управление на човешките ресурси в компанията. Те намират място от дигиталната система за подбор, през pre-boarding-а и онлайн програми за въвеждане на нови служители, до вътрешна платформа Connect и K-app, където служителите могат да намерят всички новини за компанията и да общуват по между си, изграждайки истинска общност от съмишленици.

Всяка една от тях допринася за стопроцентовия резултат в категорията „Дигитален HR“ при сертифицирането на компанията като Top Employer за шести пореден път тази година. Това признание затвърждава позицията на Kaufland сред водещите компании в България, които следват високи стандарти в управлението на човешките ресурси, непрестанната грижа за служителите и инвестиции в тяхното развитие.

https://www.24chasa.bg/biznes/article/17491130

economic.bg – Българо-американската LucidLink е сред най-добрите работодатели в САЩ

Публикувана: 28.03.2024 12:35

Българо-американската софтуерна компания LucidLink влезе в класацията на Forbes „Най-добрите стартъп работодатели в Америка“ за 2024 година. Тазгодишният списък е петата подобна класация на медията, която тя изготвя съвместно със Statista. От 20 000 фирми 3000 се класираха за задълбочен анализ, а 500 попаднаха във финалната листа, която се изготвя от бизнес медията съвместно със Statista.

LucidLink разработва софтуер за бърза връзка и колаборация в облака. Тя е основана през 2016 г. от българина Георги Дочев и американеца Питър Томпсън. Двамата се запознават в DataCore Software. Докато работи там, българинът, главен член на инженерния екип, често се сблъсква с предизвикателства при достъпа до файлове на отдалечени и хибридни екипи. Той създава решение, което подпомага сътрудничеството в реално време и заедно с Томпсън се опитва да комерсиализира технологията.

Силата на една компания се крие в нейните хора“, коментира Томпсън по повод новината за класирането на компанията в листата на Forbes.

LucidLink има широко приложение в творческите индустрии, където сътрудничеството по големи файлове е проблем. Така днес може да се похвали с успешно проникване в областта на медиите и развлеченията, игрите, архитектурата, дизайна, рекламата и маркетинга.

Българските корени на LucidLink не се изчерпват само с участието в нея на Георги Дочев. Година след основаването си в Сан Франциско, компанията разкрива у нас R&D отдел, в който разработва и развива своята иновативна облачна услуга за колаборация между потребители, независимо къде по света се намират. По данни на Dev.bg служителите на компанията в глобален мащаб надхвърлят 100, а около 50 от тях са тези в софийския офис.

През ноември LucidLink обяви, че е набрала 75 млн. долара в кръг от серия С, воден от Brighton Park Capital с участието на Headline, Adobe Ventures и Baseline Ventures. С този транш общият размер на привлечените средства на LucidLink е около 100 млн. долара.

За мнозина анализатори изглежда любопитно как стартираща компания за съхранение на данни е успяла да набере такава сума за такъв период. Петкратният ръст на годишните периодични приходи през последните две години може би има нещо общо с това, пише TechCrunch в своя статия по повод финансирането от миналата година, с което LucidLink планира да ускори развитието на продуктите и инженерните си разработки, придобиването на клиенти и усилията за вертикално разширяване.

https://www.economic.bg/bg/a/view/forbes-naredi-bylgaro-amerikanskata-lucid-link-sred-naj-dobrite-rabotodateli-v-sa-sht

flagman.bg – Облекчиха наемането на чужди работници по морето

Публикувана: 28.03.2024 05:20

Сезонни работници от страни извън ЕС ще може да бъдат наемани за срок до 180 дни от годината. Това предвиждат промени в Закона за чужденците в Република България, които са внесени от Министерски съвет в парламента.

В момента сезонни работници от чужбина могат да бъдат наемани за срок до 90 дни. Но сезонът на морето е по-дълъг, което затруднява хотели и ресторанти с намирането на персонал. С промените първоначално сезонни работници ще може да бъдат наемани за 90 дни. Но след това трудовият договор на чужденеца може да бъде удължен до 180 дни след разрешение за продължително пребиваване от страна на дирекция “Миграция” към МВР. Преди да се произнесат от дирекция “Миграция” ще искат и становище от Агенцията по заетостта и Държавна агенция “Национална сигурност”.

Необходимите документи за удължаване на трудовия договор на чужденец от 90 дни на до 180 дни са същите, като при искане за продължително пребиваване в страната. Удобството е, че с промените чужденецът вече може да е в България, и ако работодателят е доволен от него, може да поиска да удължи трудовия му договор.

https://www.flagman.bg/article/317166

pixelmedia.bg – Национални дни на кариерата 2024 събират компании и заинтересовани кадри

Публикувана: 28.03.2024 00:25

Компаниите на пазара на труда действат с повече предпазливост. Част от работодателите в страната ще продължат да се сблъскват с трудности при търсенето на професионалисти и ще бъдат все по-внимателни при привличането на нови служители. Въпреки времената на труден и непредсказуем пазар на труда има компании, които усилено наемат и разширяват екипите си. Това е основната причина младите хора да не пропускат шанса си да се срещнат с тях на живо. Работодателите, които се отличават дори и във времена на криза, ще посрещнат бъдещите си служители на Национални дни на кариерата 2024 . Събитието стартира на 6 април в София и ще се проведе в общо 6 академични града. Елате и намерете своята мечтана работа или стажантска програма. До този момент над 90 компании са заявили участие във форума. Кои са фирмите участници, може да разгледате тук . Кога и къде ще се проведат Национални дни на кариерата? За първи път тази година входът за изложението е със задължителна регистрация, благодарение на платформата за дигитален обмен на данни, ScanFactor. Чрез нея може директно да споделяте своето CV с работодателите в деня на събитието в твоя град – максимално лесно и удобно. За да се присъедините към посетителите, които вече заявиха своето желание да присъстват на Национални дни на кариерата, е необходимо да направите своята безплатна регистрация тук . Посещението за Национални дни на кариерата може да бъде полезно по няколко причини: Вижте още съвети как да се подготвите за Национални дни на кариерата тук . Събитието се организира от JobTiger. Златен спонсор на събитието е ABA – Work in Austria. Партньори на Национални дни на кариерата са Асоциация на индустриалния капитал в България, Тракия Икономическа Зона, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев“, JobTiger.tv, HRIndustry.bg. С подкрепата на AIBEST, Baristo, Аз мога тук и сега, ISIC България, 9 Academy, сп. Мениджър, b2b Media, lider.bg, Рixelmedia, uchi.bg, Кариери, Международна награда на херцога на Единбург, Eventiplier, Kaldata, AIESEC, Advent Group, HR manager, MyJob, сп. BGlobal, Legion Run, Gustomedia, Innovation Starter, Innovation Explorer, Invest in Bulgaria, Aspasia, NJOY, Borsa.bg, Инженер.бг.

https://pixelmedia.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-2024-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82/

bnr.bg – Студенти от Американския университет се срещнаха с работодатели

Публикувана: 27.03.2024 17:35

Традиционният панаир за професионална реализация на Американския университет в България обедини днес водещи работодатели от банковия сектор, енергийни дружества, IT експерти – със  студенти от висшето училище. Панаирът дава възможности на работодателите от български и международни компании  да изградят контакти с успешната и силна общност на студентите от Американския университет, да разговарят директно с тях за реализация на трудовия пазар. Много от завършилите студенти вече са част от престижни компании, които днес участваха в панаира. „От участието ми в това събитие миналата година намерих своята работа. Това, което ме привлече бяха младите хора, динамичната работна среда, възможностите за развитие и високото качество на услугите, които предлага компанията. Аз се уча всеки ден и се развивам, имам вътрешен заряд, който ме кара да съм щастлив, че работя в компанията“ – каза за Радио Благоевград Кристиян  Деянов.   Полина Стоянова от компания за медийни анализи посочи, че предоставят различни възможности за студентите. „През лятото ще предоставим на студентите платена стажантска програма в рамките на месец и половина, предлагаме им и почасова заетост, което много добре се вписва в графика им. От миналата година имаме трима нови колеги, които продължават с нас. Те са студенти тук, но в свободното им време ги включваме в проекти, подходящи за тях“.   Кариерният форум на Американския университет в България е първия по рода си, организиран от университет в Югоизточна Европа, а през дълга си история форматът доказва, че е особено ефективен, защото предоставя възможност на работодателите да се свържат директно със студентите на университета.

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101968708/studenti-ot-amerikanskia-universitet-se-sreshtnaha-s-rabotodateli

3. Бизнес

actualno.com – България е домакин на най-мащабната конференция за подобряване и управление на бизнес процеси в региона

Публикувана: 28.03.2024 10:35

За трета поредна година, страната ни ще бъде домакин на Tomorrow Redefined – най-мащабната конференция за подобряване и управление на бизнес процеси в региона. Събитието ще се състои на 17 май, в Grand Hotel Millenium, София. По време на него, ще бъдат представени едни от най-иновативните подходи в т.нар. Lean (лийн) методология, която подпомага компаниите да оптимизират своите процеси и услуги, така че да спестят време и ресурси. Събитието се организира от Lean Institute България (LIB), регионален представител и член на Lean Global Network, а билети вече могат да бъдат намерени на: www.tomorrowredefined.com.

Конференцията ще събере на едно място изпълнителни директори и водещи експерти по управление и подобряване на бизнес процеси, и представители на компании, които искат да научат най-добрите практики в областта. В рамките на събитието, ще бъдат разгледани теми, свързани с бъдещето на образованието, през призмата на лийн и изкуствения интелект; различни инициативи за създаване на стойност, чрез оптимизация на производствени и административни процеси; прилагането на лийн методологията по време на криза; стратегическо планиране чрез лийн за постигане на оперативно съвършенство и други. Гост-лектори ще бъдат изпълнителни директори и мениджъри на едни от най-големите компании в България, сред които HP, Sensata, Festo, Ingram Micro, DSK Bank, Liebherr, Lufthansa Technik, както и други световни експерти в сферата.

“Щастливи сме, че Tomorrow Redefined продължава да представя водещите тенденции в сферата на подобряването и управлението на бизнес процеси. Вярвам, че превръщането на събитието в традиция, ще позиционира страната ни като водеща в сферата на лийн методологията на Балканите. Чрез оптимизиране на различни дейности в един бизнес, се постига по-висока ефективност на процесите, което води до повишаване на удовлетвореността на клиентите и привличането на нови такива. По този начин, подпомагаме както подобряването на бизнес климата, така и цялостната икономическа обстановка на страната,” сподели Васил Петров, изпълнителен директор на Lean Institute България.

С цел да даде възможност на посетителите да се докоснат до лийн методологията, за първи път в рамките на събитието, ще бъдат организирани лийн симулации. В тях, присъстващите ще бъдат предизвикани да работят с различни техники и инструменти за оптимизация на ежедневната си дейност.

За втора поредна година, страната ни ще бъде домакин и на церемонията по връчване на Наградите за оперативно съвършенство (Operational Excellence Awards). Компаниите, постигнали най-големи успехи в областта на подобряването на културата и бизнес процесите си, чрез въвеждането на един или повече различни проекти и инициативи, ще бъдат отличени в рамките на събитието, а кандидатури могат да бъдат подадени на: https://form.typeform.com/to/hY583flV.

Повече информация за събитието, можете да намерите на: www.tomorrowredefined.com.

https://www.actualno.com/interest/bylgarija-e-domakin-na-naj-mashtabnata-konferencija-za-podobrjavane-i-upravlenie-na-biznes-procesi-v-regiona-news_2189489.html