29.04.2024

Преглед на медиите 29.4.2024 (понеделник)

1. КРИБ

economic.bg – Да създадем зелена среда на мислене и живеене

Публикувана: 28.04.2024 12:05

София Касидова е ръководител на екипа за стратегическо развитие и зелени политики в Българската банка за развитие (ББР) от 2017 г. насам. От 2006 до 2010 г. е вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие. Започва банковата си кариера през 1995 г. като последователно заема позиции в Йонийската банка на Гърция (Ionian Bank, клон България), във фонда за капиталови инвестиции Hex Capital (Чехия), в БНБ, в Банка ДСК, в инвестиционната банка CSFB. През 2001 г. става зам.-министър на икономиката и е част от екипа на България за присъединяване към ЕС. През 2003 г. става зам.-министър на транспорта и отговаря за изпълнението на големи публични инфраструктурни проекти в сектор Транспорт. Тя е зам.-председател на наскоро учредения Комитет за ESG към КРИБ.

Моето виждане за регионалната глобализация: Неизбежен тренд, който променя и преструктурира световната икономика. Започна преди години, като носи разнообразни шокове – от търговската война на Доналд Тръмп с Китай, до пандемията и войната в Украйна. В някакъв смисъл виждаме обратния ход на глобализацията, свързан с ориентация към партньорства и икономически интереси, основани на близост, съюзнически или приятелски отношения (near shoring, ally-shoring and friend-shoring). Това формира възможности за нови вериги на стойност. България и българският бизнес имат такъв шанс, още повече че обемът на международната търговия зависи от и размера на икономиката, и от разстоянието между страните партньори.

Парите са много неща едновременно. В модерния свят парите са smart money, които се използват за инвестиции, за бюджетиране, повишение на заплатите, за търговски и жилищни активи. Парите дават сигурност, достъп до здравеопазване, до модерно образование…

Общественият финансов ресурс са нашите пари. С тях трябва да финансираме публични богатства, а остатъкът да се спестява за натрупване на производствени ресурси за благото на икономиката. Доброто управление на обществения ресурс гради доверието на обществото.

Ролята на Плана за възстановяване и устойчивост в България: Той е значима европейска политическа иновация, която се появи след пандемията. Степента на успеха му все още не е известна – средствата все още се разходват и е трудно да се измери ефектът от тях. Основните цели са да помогне за възстановяването на бизнеса от постковид рецесията и да инвестира в зелена и дигитална трансформация на икономиката.

ESG – зелените и устойчиви теми, са повече от упражнение по промоция и реклама за бизнес. За всички нас е ангажираност за балансирана икономическа активност. Интересен аспект е защитата на потребителя, която ESG дава за добро управление на околната среда, социалните и корпоративните теми.

Зеленият преход преди всичко е стратегия и политики за климата. Редом с климатичните цели до 2040 и до 2050 г., преходът е процес на инвестиции и конкурентоспособност на икономиката. Засилване на конкурентоспособността на европейската икономика е основен приоритет, като за целта е важно как ще се дефинира, как се разбира и ще се подпомага. Събитията в глобалната икономика разкриха нови предизвикателства. Американският Inflation Reduction Act основателно повдигна страхове за изтичане на инвестиции от ЕС.

Електромобилността включва много видове – коли, скутери, колела, а употребата им е въпрос на културни и потребителски нагласи. Високата цена на електромобилите – с 30 до 40% повече от тази на колите с двигател с вътрешно горене, е голяма пречка, особено предвид честите инциденти в градска среда.

От моя гледна точка най-голямото предизвикателство сега е постигането на глобално сътрудничество и сигурност в сложни геополитически и геоикономически времена, както и намирането на пътища за спиране на войните. Глобалната икономика през 2024-а ще се влияе от множество фактори и рискове, които ще оформят нов модел за растеж.

ББР е банка, която трябва да има големи амбиции за изпълнение на стратегически проекти с дългосрочна подкрепа от държавата, за да ги реализира. ББР може да бъде толкова значима, колкото пожелае държавата.

ББР като партньор на ЕИБ в насърчаването на зелени проекти: Възможност за промяна към най-добрите пазарни практики, добиване на ценно знание от най-добрите, утвърждаване на престиж като ценен партньор. Възможност за съвместен бизнес и съфинансиране на проекти с ЕИБ.

Като ръководител на екипа за стратегическо развитие и зелени политики в ББР през новия стратегически период 2024-2026 г. ще обърна внимание на възможността за финансиране на значими проекти с доказан социален ефект и с национално измерение.

Неизползваният потенциал на ББР е голям. Всяка страна от ЕС има поне една насърчителна банкова институция, а в държави като Румъния, Гърция, Холандия, Франция те са няколко. ББР е единствената държавна банка и ролята и значението й за икономиката може да бъде многостранна – от антициклична функция, през подкрепа на малки и средни предприятия и стартиращ бизнес, до ключова роля за реализацията на стратегически национални проекти.

Личният ми измерител за успех: Смислена и полезна работа, която носи практически резултати с ценен принос.

Ако зависи само от мен, бих изградила зелени площи, горички и градинки в междублоковите пространства. Бих инвестирала в програми за компютърно обучение на учениците.

Моята визия за зелена България: Чиста, зелена и синя среда за живеене, максимално рециклиране на отпадъците, използване на десалинирана (обезсолена) морска вода за поливни и промишлени нужди и пестене на чистата питейна вода.

Фирмен профил

Българската банка за развитие (ББР) е кредитна институция, 100% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка с основен фокус подкрепа за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Сред стратегическите й приоритети е да подкрепя жизнени, иновативни, конкурентноспособни малки и средни компании, както и да подпомага развиването на социални и устойчиви проекти.

Текстът е част от бр. 119 на сп. „Икономика“. Публикува се в Economic.bg по силата на партньорско споразумение между двете медии. Темите и мненията са подбрани от екипа на списанието и не съвпадат непременно с редакционната политика на Economic.bg.

https://www.economic.bg/bg/a/view/da-syzdadem-zelena-sreda-na-mislene-i-jiveene

сп. Икономика, стр. 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 – Адвокати по признание

Публикувана: 28.04.2024 01:04

„Георгиев, Тодоров и Ко.” е правна кантора с богат международен опит и отлична репутация

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.” е основано през 1991 г. Това е една от първите български правни кантори, като в момента тя е сред най-големите у нас и за нея работят адвокати, които предоставят отлични Юридически услуги. Успешната практика на кантората я поставя на водещи позиции в областта на процесуалното представителство в страната. Ключови за адвокатското дружество са корпоративното и търговското право, акцент са чуждестранните инвестиции във финансовия сектор, енергетиката, недвижимите имоти и телекомуникациите.

От създаването си досега дружеството е натрупало значителен международен опит. Кантората е призната във всички международни юридически справочници като една от най-добрите в България в множество сектори. Два от най-реномираните правни справочника – Chambers and Partners и Legal 500, многократно класират кантората на първо място и я препоръчват като водеща в областта на процесуалното представителство.

Дружеството е консултирало редица уважавани клиенти, като един от най-значимите е „Майкрософт Корпорейшън”, който два пъти номинира „Георгиев, Тодоров и Ко.” за свой най-добър правен консултант извън САЩ. Адвокатите са отлични професионалисти в секторите, в които специализират.

„Георгиев, Тодоров и Ко.” е единственият български представител в международната организация Lawyers Associated Worldwide (LAW), която има членове от над сто страни. Кантората е член и на международната мрежа Vogel Global Competition Network. Затова тя разполага с достъп до богата информационна мрежа, която дава възможност за контакт с водещи адвокатски кантори по цял свят при спорове с международен елемент.

Представяме „Голямата петорка” на „Георгиев, Тодоров и Ко.” – доказани професионалисти, избрали правото за своя мисия и призвание – проф. Иван Тодоров – основател и старши съдружник, адв. Николай Лазаров – управляващ съдружник, адв. Александър Пачаманов, адв. Арно Мамасян и адв. Миглена Пенева – старши съдружници.

***

Адв. НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ: И в правосъдието има професионално майсторство

– Адв. Лазаров, само приемствеността към професията на баща ви проф. Кино Лазаров ли ви отведе в областта на правото? Кое ви даде тласък за развитие?

– Очевидно има приемственост 8 избора ми да се занимавам с право. Безспорен е приносът на моя баща, който провокира интереса ми към професията още от дете. Възхищението от неговата отдаденост на правосъдието и ангажимента му към защитата на правата и свободите, както и видяното от мен професионално майсторство със сигурност са били двигател да тръгна по този път.

– Как в реалността се разминават „Имам право” и „Правото е на страната на…”?

– В реалността разминаването между двете фрази често се дължи на разликата между личното убеждение и това какво действително предвижда обектив ното право. Субективното възприятие за право у неюристите често се основава на недостатъчно познания или неразбиране. Разминаването между очаквания и реалност подчертава важността на нашата професия във функцията й на преводач на сложната правна материя на разбираем език. Много колеги не разбират това и изкуствено, с излишно и претенциозно усложняване на и без това нелесния правен език, объркват клиентите си.

– Докъде се простира професионализмът на адвоката при крайния резултат от едно дело?

– Професионализмът се проявява през целия процес на правната защита и не е обвързан с крайния резултат от делото. Предварителният анализ е особено съществен, тъй като дава възможност на клиента да вземе информирано решение. Отговорността на адвоката не е във воденето на самото дело, но и към правосъдието в най-общия смисъл на думата.

– Кое е най-важно да се реформира в съдебната система?

– Независимостта на органите на съдебната власт зависи тъкмо от това да се осигури спокойна работна среда на магистратите, вместо всеки да се упражнява и изживява реформаторски.

– Изобразяват Темида с превръзка на очите. За какво са затворени очите на днешната българска Темида?

– Очевидно това е свързано с принципа за безпристрастност или, както е модерно напоследък да се казва, „равна отдалеченост” от спорещите страни.

– По отношение на правото и съдебните дела – за какво остават затворени очите на българското общество?

– Не мисля, че очите на българското общество са затворени, напротив – всеки се интересува от всичко. Това, което липсва, е гражданско общество, разграничено от институции, форми на финансиране или други зависимости.

Николай Лазаров е управляваш, съдружник на Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.” от юли 2022 г., като е част от екипа още от 2007 г. Той завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 2005 г., а през 2006 г. работи като съдебен помощник към ВАС. Специализира арбитраж и алтернативно разрешаване на спорове в Арбитражния съд при БТПП. Дългогодишен член на Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз и от март 2024 е член на неговия Изпълнителен комитет. Опитът му включва съдебни спорове, изготвяне на проекти на наредби, фокусира се в областта на енергетиката и природните ресурси. Представлявал е значими компании по придобиване на концесионни права по Закона за подземните богатства и във връзка с оценки на въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда, включително ключови клиенти от сектора на енергетиката и природните ресурси. Успешно защитава интересите на Камарата на частните съдебни изпълнители срещу Министерския съвет на Република България в значимо за гилдията административно дело. Осъществява процесуално представителство на Висшия адвокатски съвет. Николай Лазаров е препоръчан в три последователни години в сектор „Енергетика и природни ресурси” от международната правна директория Legal 500 в България. Сфери НА ДЕЙНОСТ: Енергийно право и природни ресурси, съдебно и арбитражно производство, конкурентно право, концесии, корпоративно и търговско право

***

Проф. ИВАН ТОДОРОВ: Имаме и чудесни, но и необмислени закони

– Проф. Тодоров, как правото ви привлече и защо му се посветихте?

– Правото дава чудесна възможност за съчетаване на богатството на езика с логическото мислене. То въплъщава утвърдените с хилядолетия правила на обществото във всички области.

– Колко струва доброто име? Как тежи брандът Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.”?

– Когато си спечелил най-големите за България международни арбитражни дела, това означава, че доказано честно имаш необходимите знания и умения да се справяш и с най-сложните правни проблеми.

– Кой е бил най-сложният казус, с който сте се преборили във вашата практика?

– Много труден въпрос. Може би най-голямото арбитражно дело за България с присъден интерес от 650 млн. евро, а също и приватизацията на БТК. И в двете работихме с авторитетни американски адвокатски фирми. При приватизацията на БТК се наложи да спечелим последователно 17 дела пред върховните съдилища, за да защитим интересите на клиента си.

– Законите са „инструментариумът”, с който работите. Какво е качеството на българското законодателство?

– За съжаление не е добро. Ще дам само един пример – при ЗОП, когато се оспорва обществената поръчка, жалбоподателят няма никаква информация за акта, който оспорва. Как да се защити в такъв случай? Даже някои промени в конституцията не бяха добре обмислени. Имаме и чудесни закони. Такъв е АПК. Благодарение и на него България има най-бързото административно съдебно производство в ЕС. Това е постижение!

– Вие сте професор и ако днес консултирате съдебната реформа, кои са неотложните мерки, от които трябва да се започне?

– Нещо, което не се предвижда дори в проекта за промени в Закона за съдебната власт – да има реални гаранции срещу изтичане на информация при подбора на младши съдии и прокурори, а също и при изпитите за съдии, идващи извън съдебната система. Наложително е тези две групи магистрати да се подбират само с анонимен писмен изпит. Повишаването на съдии и прокурори трябва да бъде основно съобразно процента на потвърдените съдебни актове по съществото на делото, което е един много по-обективен критерий от сегашните.

Проф. Иван Тодоров е основател u старши съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.”. Специализира в Университета на Южна Каролина и по-късно придобива статут на почетен гражданин на гр. Колумбия, столицата на Южна Каролина, САЩ. Специализира и в правителствената Association for Overseas Technical Scholarship в Токио. Бил е член и докладчик на комисията по изготвяне на проекта за Административнопроцесуален кодекс. Инициатор и член на работната група, изготвила проект за промени в АПК през 2016-2018 г. През 2022 г. проф. Тодоров е награден от ВАС за значим принос за развитието на законодателството в областта на административното право и процес. Ръководи някои от най-значимите административни процедури в България и съдебните дела» свързани с тях, като приватизацията на БМф и БТК, лицензирането на втория и третия GSM оператор, националното лицензиране на Нова телевизия, концесиите на Летище Варна и Летище Бургас, приватизацията на NU Boyana Film Studios. Инициирал е шест дела в Конституционния съд и е участвал в успешното водене на едни от най-значимите международни арбитражни дела, както и съдебни дела в чужбина и в Съда на ЕС. Член е на УС на Асоциацията на почетните консули. Независимите международни правни справочници Chambers and Partners и Legal 500 години наред го класират за водещ адвокат. На Иван Тодоров е дадено право на европейски патент за негово изобретение. Сфери НА ДЕЙНОСТ: Административно право и процес, банково дело, сливания и придобивания, концесии, медицинско и фармацевтично право

***

МИГЛЕНА ПЕНЕВА: Признание е да си търсен адвокат

– Адв. Пенева, от позицията на опита 8 територията на недвижимите имоти, какво важно имате да споделите?

– Ще си позволя да споделя моята позиция, която е едновременно личностна и на практикуващ юрист. На дневен ред по темата за недвижимите имоти е да се даде законодателно решение на няколко важни въпроса, които тормозят обществото, но трайно не намират решение поради съдържащия се в тях сблъсък на интереси. Първият е въвеждането на принципа „Инфраструктура преди градоустройство”. Нуждата от решаването на този проблем е крещяща, а намирането на решение е възможно. Вторият е за естетиката на градската среда. Уредбата на този проблем също среща съпротива. Създаването на нормативен естетически стандарт във визията на сградите, улиците, цялото заобикалящо ни пространство ще се отрази чудесно и на самия пазар на имоти, а ще намали и стреса, като внесе повече красота и подреденост около нас. Моето разбиране е, че това са минимални обществени стандарти и с радост бих се включила в работа по създаването на балансирана и работеща уредба.

– Какво е нужно да предприеме администрацията?

– Администрацията трябва да мисли повече за бизнеса. Продължаваме да сме в среда на тежки бюрократични процедури, липса на си гурност и предвидимост, създаване на спънки при спечелени процедури. Вместо това, администрацията трябва да се възприема като активен и позитивен участник в създаване на благоприятна и просперираща среда за бизнес в държавата ни. Огромна промяна ще настъпи, когато административните процедури се дигитализират и по този начин станат максимално достъпни и оперативни. Това означава минимална намеса на администрацията, намаляване на административната тежест и на времето на процедурите.

– Удовлетвореност на клиента – каква е формулата всеки професионален ангажимент неизменно да води до такъв резултат?

– Удовлетвореността на клиента се съдържа в една дума и тя е „резултат”. Затова постигането на резултат в поетата задача е наи-важно и за мен. Винаги обаче се оценява и отношението – това да дадеш всичко от себе си, да не се отказваш, да вярваш в каузата, да се преборваш за всеки милиметър.

– Какви качества, какви действия водят до международно признание на професионализма ви като адвокат?

– Единственото реално признание е да си търсен адвокат. Когато хората търсят помощта ти, значи всички нужни качества са налице. Добре свършената работа говори сама за себе си и когато клиентите са доволни и споделят това, не е нужно допълнително признание.

Миглена Пенева е старши съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.”, към което се присъединява през 2007 г. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г., а през 2007 г. е преминала обучение в Съда на Европейските общности в Люксембург. В периода 2002-2004 г. работи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството като експерт в „Държавна собственост”. Специализира в областта на вещното, териториално-устройственото и административното право. Работи с големите компании, опериращи на пазара на недвижимите имоти в България, в строителството – жилищно, обществено и инфраструктурно. Била е и съветник и процесуален представител по правни проекти на държавата, министерства и общини. През 2013 г. е правният консултант на Европейския съюз за осъществяване на сделката по придобиването на знаковия „Дом на Европа” на Представителството на Европейската комисия и Бюрото на Европейския парламент в България. Качествата й са признати в поредни години от различни международни юридически справочници – Legal 500, Chambers and Partners, IFLR 1000. Сфери НА ДЕЙНОСТ: Недвижими имоти, териториално планиране, концесии, обществени поръчки, съдебно и арбитражно производство, право на Европейския съюз

***

АРНО МАМАСЯН: Технологиите ускоряват нашата работа

Арно Мамасян е старши съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.”. Той специализира в граждански и арбитражен процес, корпоративно и търговско право, имуществено право и приватизация. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е вписан в Софийската адвокатска колегия, а също и в Регистъра на представителите по индустриална собственост за изобретения, полезни модели и търговски марки. Практиката му включва участие в проекти на Европейската банка за възстановяване и развитие и на Европейския механизъм за стабилност. Успешно консултира международни клиенти в различни области относно инвестиции в местни дружества, включително лицензионния режим, вноса и износа на газ. Ключови компании и предприятия разчитат на неговата експертиза. Арно Мамасян е арбитър към Арбитражния съд при КРИБ. Сфери НА ДЕЙНОСТ: Съдебно u арбитражно производство, конкурентно право, интелектуална собственост, корпоративно и търговско право, недвижими имоти и устройство на територията, концесии, банково, финансово и застрахователно право, енергийно право и природни ресурси

– Адв. Мамасян, неотдавна казахте, че изкуственият интелект няма да е в състояние скоро да измести адвокатите. Каква „машина” е добрият адвокат днес?

– Слава Богу, адвокатът не е и не може да бъде „машина”, нито в пряк, нито в преносен смисъл. Трудно може да се даде определение за „добър адвокат”, но това определение съчетава много знания и максимално усилие в полза на клиента.

– Как развитието на технологиите лично вас ви предизвиква професионално да се променяте?

– Технологиите дават много повече информация на адвокатите и много по-висока скорост в работа им, което в крайна сметка носи повече възможности, в това число и на мен, за по-ефективна работа в полза на клиентите.

– Каква картина на общественото развитие и на обществените отношения виждате отразена в огледалото на правото през 2024 г.?

– Процесът на влияние на развитието на обществените отношения в нормативната рамка е по-бавен. С други думи, за да се стигне до рефлексия на това изменение в обществения процес на нормативно равнище, е нужно повече време. Това, което се случва „днес”, евентуално бихме видели „утре” като промени или нова нормативна рамка.

– Юридическият казус, или просто въпросът, на който продължавате да търсите решение?

– Има такъв, но той със сигурност не е нито юридически казус, нито правен въпрос. Със сигурност обаче има връзка със справедливостта, което все пак го доближава до юридическото поле

***

АЛЕКСАНДЪР ПАЧАМАНОВ: Винаги намираме ефективни решения

– Адв. Пачаманов, какъв път трябва да измине един адвокат, за да се радва на високо професионално признание от клиентите, но и от колегите?

– Пътят към високото професионално признание започва с ученето и осъществяването на постоянен личен и професионален растеж. Развитието на междуличностни умения и способността за ефективна комуникация са от съществено значение. Ангажираността с професията и постоянната грижа за усъвършенстване са ключови фактори за постигане на доверието и уважението, но и на високото признание както на клиентите, така и на колегите.

– Какво е трудното и сложното на вашата работа?

– Трудностите и сложностите са многобройни и разнообразни. Предизвикателство е да разбера в детайли случая на клиента си и да анализирам всички правни аспекти, за да изготвя ефективна стратегия за защита на неговите интереси. Стремя се да подхождам с внимание към етиката и справедливостта, като защитавам правата и интересите на доверителите ни по най-добрия възможен начин.

Клиентите и техните интереси са от решаващо значение за нашата кантора. Отговорни сме пред всеки клиент за предоставянето на ясно и прозрачно правно съветване, създаване на ефективни стратегии за защита и представяне на неговите интереси във всички съдебни или извънсъдебни процеси.

Понякога и най-добре подготвените случаи изискват допълнително време и ресурси за анализ и разрешаване. Но нашият екип винаги намира ефективни решения и предоставяме най-доброто правно обслужване, дори и в най-трудните ситуации.

– Кои са добрите страни на професията, които ви дават котва в нея?

– Постоянното учене и личното развитие са мой стимул. Законодателството и правните процеси се променят непрестанно, което ме задължава да съм винаги в крак с новостите. Тази динамична професия ми позволява да градя мрежа от дългосрочни отношения и доверие с клиентите, колегите и други участници в правната общност, което допринася за укрепване на моята професионална позиция. Александър Пачаманов е старши съдружник 6 Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.”, към което се присъединява през 2001 г. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Има опит като старши юрисконсулт на един от най-големите български търговци на хардуер и софтуер, бил е адвокат в Комисията за регулиране на съобщенията от 1998 до 2001 г. фокусира се върху правните отношения в публичния сектор – лицензи, концесии, разрешителни, приватизация, както и конкурентно право, включително контрол на сливания и държавни помощи. Той има активно участие в някои от най-големите приватизационни и концесионни сделки в България – БТК, „Девин”, „Булгартабак Холдинг”. Сред ключовите клиенти в портфолиото му са Балкантел, Майкрософт, Талес Австрия, Нова телевизия, Неф Телеком, Балкан Нюз Корпорейшън. В момента адв. Пачаманов представлява Държавен фонд „Земеделие” по над 100 дела във връзка с обжалване на актове за установяване на публични държавни вземания във връзка с програми на ЕС. В няколко последователни години е класиран от Chambers & Partners и Legal 500 като водещ юрист в страната. Сфери НА ДЕЙНОСТ: Административни процедури, информационни технологии, медии и комуникации, конкурентно право, интелектуална собственост

http://clippingpoint.net/article/0f05b8d12b8dcd61b3bc091b45e47e71f3eeeeef

2. Работодатели

dnesplus.bg – Недостиг на кадри: Бизнесът търси стругари за 3000 лева

Публикувана: 27.04.2024 19:25

Недостиг на кадри: Бизнесът търси стругари за 3000 лева

Въпреки атрактивната заплата, желаещи – няма

Бизнесът се оплаква от остър недостиг на кадри у нас. Невижданите досега 2800 лева за стругар, колкото взима един IT специалист предлагат машиностроителните фирми у нас. Въпреки атрактивната заплата, желаещи няма. Оказа се, че само на едно място у нас може да се учи за стругар. Това е Професионална гимназия по машиностроене в Пловдив. Там има не повече от 50 ученици през всеки випуск. През настоящата учебна година професионалното образование предлага 146 професии. 33 от тях се изучават само в една област. Например обучението за камериер е само в област Бургас, за кинолог – Монтана, за заварчик и обущар в Пазарджик, а за бижутер и стругар в Пловдив.

„Има спад на учащи, защото се привличат от специалности, които са измислени. Мисля, че родителите има влияние“, казва преподавател от Професионална гимназия. За начинаещи заплащането е 1600 лева месечно.

За Иво и Димитър това е мотивация – „Хубави пари са, нямам оплаквания,. Бих започнал да си работя като стругар“, казва едното момче.

Някои фирми предлагат платен стаж за младежите и стипендии като срещу това трябва да подпишат трудови договори за 3 години. Работодателите казват всяка година от какви кадри имат нужда, но държавният прием не удовлетворява техния интерес.

„Все още нашите държавните институции бълват безработни хора, защото индустрията на България е в растеж и ние имаме нужда от технически кадри, а продължаваме да създаваме икономисти и хуманитираните науки – хора, които са безработни и трудно се реализрат на пазара на труда“

Докато няма баланс – фирмите ще са принудени да внасят кадри от чужбина.

https://dnesplus.bg/bulgaria/nedostig-na-kadri-biznesat-tarsi-strugari-za-3000-leva_1155062

bnr.bg – Наградиха работодатели във Враца

Публикувана: 27.04.2024 18:45

В навечерието на Световния ден за безопасност и здраве в работна среда в Областна администрация Враца на официална церемония се връчиха наградите „Работодател на годината – 2023 г., инвестирал в безопасни и здравословни условия на труд”. По традиция и тази година работодателските организации номинираха най-успешните в област Враца работодатели, инвестирали в здравословни и безопасни условия на труд за 2023г, които се гласуват на Областният съвет за безопасни условия на труд. Конкурсът се провежда за пета поредна година по инициатива на областния управител на област Враца в 3 категории, свързани с дейността и успеха на фирмите, които създават модерни, здравословни и безопасни условия на труд, планират и провеждат обучения на персонала, съзнавайки, че инвестициите в човешките ресурси са най-ценният капитал на всеки работодател. Тази година номинациите са предложени от ТПП във Враца. В категория: „Инвестиция в подобряването на работната среда с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите” призът беше връчен на председателя на настоятелството на НЧ „Развитие – 1869″ Радосвета Крумова. В категория: „Обучение на персонала за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд” е отличена „Холсим България” АД. Областният управител връчи приза и поздрави г-н Росен Папазов изпълнителен директор на предприятието. Категория: „Въведена иновация в подобряването на условията на труд” бяха отличени две компании  „Хаджийски и Фамилия” ООД и„Холсим България” АД.

https://bnr.bg/vidin/post/101983638/nagradiha-rabotodateli-vav-vraca

businessnovinite.bg – Все повече работодатели дават бонус за препоръка

Публикувана: 27.04.2024 07:05

Служители у нас ползват около 100 вида социални придобивки, сочи проучване Липсата на кадри за всички сектори на икономиката отвори нова пазарна ниша. Работодатели, които не могат да попълнят свободните места в производството са готови да дадат средно 623 лева на човек, който им препоръча читав кандидат и той бъде одобрен и нает на работа. Според проучване на „Мърсър Марш Бенефитс“, проведено в периода февруари – март 2024 г. сред 285 компании от цялата страна, около 64% от индустриалните предприятия практикуват този подход, пише “Марица”. В IT-сектора е още по-популярен, правят го 77% от компаниите или над 2/3 от всички. Тук и бонусът за препоръка е доста по-солиден – средно 2 350 лева. Този инструмент за привличане на нови служители не е нов. Доскоро обичайно се ползваше за хора с по-редки специалности, умения и езици. Сега обаче навлезе масово, за да подпомогне подбора на кадри.  Ухажването от работодателите не спира дотук. Според проучването, работници и служители у нас ползват около 100 вида социални придобивки. Най-често шефовете предоставят здравна застраховка (94%), следвана от възможности за обучение и развитие (92%). Любопитно е, че на трето място идва предоставянето на някакво решение за паркиране (74%) за екипа във фирмата. Едва след това идва допълнителен годишен отпуск (72%) и служебен смарт телефон (69%).

https://businessnovinite.bg/bg-biznes/vse-poveche-rabotodateli-davat-bonus-za.html

telegraph.bg – Как Gen Z променя работното място?!

Публикувана: 26.04.2024 19:15

Т рансформацията на работното място тече с пълна сила – от Zoom до AI. Пандемията и цифровите технологии промениха (и променят) правилата на играта на работното място. Но най-голямата промяна е друга: възходът на младото поколение.

Родено между 1995 г. и 2009 г., поколението Z – или Gen Z – понастоящем съставлява около 2 милиарда от населението на Земята и се очаква да представлява 27% от работната сила до 2025 г. Това вероятно ще усложни взаимоотношенията, а изискването към работодателите е свързано с начините, с които те да привлекат и задържат младите таланти.

По какво се различават представителите на Gen Z от по-възрастните поколения?

Gen Z е първото поколение, израснало изцяло в дигиталната ера. Те не познават света без интернет, животът им се върти около най-новите технологии – от смартфони до очила за игри с виртуална реалност. Социалните мрежи дори е излишно да споменаваме. Именно тази технологична грамотност – и зависимост – ги отличава от техните предшественици: милениалите, mоколението X и бейби бумърите.

Gen Z е определяно и като „първото глобално поколение“, т.е. хора, които които през целия си живот са били виртуално свързани с други хора по цялата планета.

„Тъй като са израснали в силно дигитален, взаимосвързан и забързан глобализиран свят, поколението Z чувства, че има малко или никакви граници, било то в техния реален или виртуален живот“, казва Валери Малчерек, специалист по работодателско брандиране на Gen Z в Цюрих, Швейцария, чиято роля е да гарантира, че бизнесът продължава да привлича и задържа най-умните млади таланти.

„Този свят на безкрайни възможности означава, че те имат високи очаквания към своите работодатели“, добавя Малчерек. „И те вярват, че бизнесът има важна роля, когато става въпрос за справяне със социални и екологични проблеми.“

Въпреки медийното внимание върху феномена „тихото напускане“, скорошно проучване на Deloitte открива, че почти половината от поколението Z (49%) казват, че работата им заема централно място при формиране на чувството им за идентичност – въпреки че това е по-малко, отколкото при Милениалите (62%).

За поколението Z тяхното семейство и приятели са по-важни и това вероятно обяснява защо 42% от тях оценяват баланса между професионалния и личния живот, дистанционната работа и гъвкавия отпуск като техен основен приоритет при търсене на работа.

Някои традиционни ползи остават важни. Подобно на предишните поколения, заплатата е най-важният фактор при вземането на решение за работа – въпреки че Gen Z отдава по-малко значение на заплатата, отколкото по-старите поколения.

Но старата концепция за кариерна стълба – като се започне от най-ниското стъпало и се стигне до ъгловия офис – се смята за остаряла от Gen Z, които предпочитат нещо по-специфично.

Вместо това овластяването и гъвкавостта са ключови теми при решенията за кариера. Например Gen Z не просто иска да се присъедини към компания, която е възприела хибридни работни практики – те искат да имат свободата да избират къде и кога да работят. В допълнение Gen Z искат да определят своя кариерен път, казва Малчерек, и имат „гъвкавостта да го променят по всяко време, за да развият уменията си и да насърчат ученето през целия живот“.

Тази гъвкавост се простира и при смяна на работодател. Служителите от Gen Z могат да сменят работата си до 10 пъти на възраст между 18 и 34 години, според проучване сред американски студенти.

„Добрият баланс между професионалния и личния живот има голямо значение и е с приоритет пред изкачването по кариерната стълбица, за разлика от предишните поколения“, казва Малчерек. „Изграждането на приятелства и насърчаването на положителни взаимоотношения с колеги от работата често е по-важно от длъжностите. Gen Z също са мотивирани от това да имат смислена кариера, която им позволява да имат положително въздействие върху обществото. Мнозина искат да бъдат наети от компании, които са в съответствие с техните ценности и където те са овластени да стимулират промяната.“

Какви са ценности, които търсят Gen Z от бъдещите работодатели?

Поколението Z очаква компаниите да покажат, а не просто да кажат, как подкрепят хората и планетата. И това трябва да бъде комуникирано по начин, който резонира с тях по каналите, които следват. Разнообразието, равнопоставеността и приобщаването са много важни и поколението Z също иска техният работодател да се грижи за планетата. Всъщност 55% от Gen Z проучват въздействието на компанията върху околната среда и политиките, преди да приемат работа – като 17% са сменили работа или сектор заради екологичен отпечатък.

Gen Z иска да има глас. Те очакват също така да им бъдат предоставени възможности да разширят своите умения, таланти и опит. Това означава, че работодателите ще трябва да променят начина, по който привличат, наемат, развиват и задържат таланти, насърчавайки личностното развитие. И това може да има допълнителни ползи за всяко поколение.

https://telegraph.bg/interesno/novini/kak-gen-z-promenia-rabotnoto-miasto-predstavitelite-na-tova-pokolenie-mogat-da-smeniat-rabotata-do-10-pytimezhdu-18-i-34-godini-vyprosyt-e-kakvo-iskat-i-kak-rabotodatelite-triabva-da-reagirat-412628

expert.bg – Повече работодатели у нас смятат да наемат нови служители през летния сезон

Публикувана: 26.04.2024 18:25

64

Работодателите в България споделят умерени планове за наемане на нови служители за летния период (април 2024 г. – септември 2024 г.). Това показва шестото прогнозно проучване на пазара на труда на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ).

Общо 31% от 1189 анкетирани компании прогнозират увеличение на работната сила, 36% очакват да запазят броя на служителите си, 15% смятат да намалят персонала, а 18% не са сигурни дали ще задържат, или освободят кадри. Така нетният коефициент на заетостта – разликата между работодателите, които планират да намалят работната сила, и тези, които смятат да я увеличат, е +16%, или увеличение от 6 пр.п. спрямо предишното полугодие и с 24 пр.п. по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Плановете на работодателите в Бургас да наемат нови служители през следващите 6 месеца отчитат най-голямо увеличение – 4 пр.п., или коефициент на заетостта от +12%. Спрямо предишния изследван период прогнозите на работодателите в София, Пловдив и Варна се подобряват с един процентен пункт и коефициентът на заетост достига съответно +66%, +11% и +10%. Русе е единственият регион у нас, в който плановете на компаниите да увеличат работната си сила отчитат спад, като коефициентът на заетост спада от +6% на +1% за периода април 2024 г. – септември 2024 г.

Секторите, в които работодателите споделят най-голям ръст на плановете си да наемат служители спрямо предишния изследван период, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ (ръст от 7 пр.п.) и „Търговия на едро и дребно“ (ръст с 5 пр.п.), като коефициентът на заетост достига съответно +11% и +16%.

Графика: БКЗ

В секторите „Информационни технологии“ и „Аутсорсинг“ прогнозите на работодателите се подобряват със съответно 3 и 1 пр.п., достигайки коефициенти на заетост от +24% и +13%.

Прогнозата от +9% на компаниите от сектор „Финансови и застрахователни дейности, недвижими имоти и бизнес услуги“ се запазва.

Всички останали сектори, включени в изследването на БКЗ – „Производство“, „Транспорт, складиране и комуникации“, „Строителство“, „Публичен и социален сектор“, „Електричество, газ и вода“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Добивна промишленост“, отбелязват спад спрямо предишното полугодие, като той е най-голям в „Публичен и социален сектор“ (6 пр.п.), а сектор „Добивна промишленост“ е единственият, прогнозиращ отрицателен коефициент на заетост (-1%) за периода април 2024 г. – септември 2024 г.

„Последствията от хроничния челен сблъсък на бизнеса с дефицита на кадри ще продължат да се усещат не само през предстоящия летен сезон, но поне до края на септември, ако не се улесни процедурата за внос на кадри и не се интегрират трайно безработните и често пренебрегвани социални групи в пазара на труда“, отбелязва Надя Василева, председател на БКЗ.

https://www.expert.bg/business/companies/poveche-rabotodateli-u-nas-smjatat-da-naemat-novi-slujiteli-prez-letnija-sezon-2210694.html

cash.bg – Отпуските в IT сектора се увеличават

Публикувана: 26.04.2024 18:15

37% от работодателите в бранша предлагат между 21 и 25 почивни дни, в допълнение към официалните празници

През 2024 г. 48% от IT работодателите предоставят задължителния според Кодекса на труда платен годишен отпуск от 20 дни на служителите си, като 60% от тях са с централен офис в страната. Това сочат данни наспециализирания Job Board за IT обяви на DEV.BG.

Те разглеждат платените възможности за почивка, които предлагат 1447 IT компании в страната към средата на месец март 2024 г., като взимат предвид, че данните отразяват ръста на организациите в платформата през последните три години.

20-дневният отпуск се среща най-често при микро организациите с под 10 IT служители (55%) и малките компании с между 10 и 30 IT служители (54%), следвани от средните фирми с 31 – 70 IT служители (42%) и големите работодатели с над 70 IT служители (26%).

От регионална гледна точка IT компаниите в гр. Русе предлагат 20-дневен годишен отпуск най-често (59%), а след тях се нареждат работодателите в градовете Варна (57%), Пловдив (56%), Бургас (53%) и София (46%).

По отношение на дейността, над половината (54%) от техкомпаниите, предоставящи традиционния 20-дневен годишен отпуск, са service фирмите, следвани от компаниите за IT консултиране (49%), продуктовите фирми и организациите за внедряване на софтуерни системи (по 48 процента).

„Не трябва да забравяме, че в България има 11 официални неработни, но платени празници, което автоматично увеличава годишния отпуск от 20 на 31 дни. Това ни нарежда в „златната среда“ редом до държави като Сърбия, Саудитска Арабия, Норвегия, Нова Зеландия, Унгария, Финландия и Естония“ – коментира Светослав Димов, главен изпълнителен директор на DEV.BG.

IT работодателите, които през 2024 г. предлагат между 21 и 25 почивни дни в допълнение на официалните празници, са се увеличили с 3% – до 37 процента. Тази практика се среща по-често при чуждестранните компании. Тя е възприета най-вече в компаниите с над 70 IT служители (49%), следвани от средните фирми (42%), малките организации (35%) и микро фирмите с 32 процента.

Сред различните технологични подсегменти най-щедри в това отношение са компаниите за IT консултиране с 39%, следвани от продуктовите и организациите за услуги – съответно с по 37% и 36 процента.

Друга позитивна новина е, че 19% от технологичните компании у нас осигуряват повече от 25 дни платен годишен отпуск. Тази възможност отново се среща най-често при големите компании — 30% или с 5% повече в сравнение с миналата година. Тя е политика и на 21% от средните фирми, 17% от микро организациите и 15% от малките фирми. И при трите групи се наблюдава увеличение с между 2% и 3% в сравнение с предходните дванадесет месеца.

Най-дълга почивка осигуряват чуждестранните компании (27% от тях, което е ръст от 1% спрямо миналата година), докато българските IT работодатели, които предлагат над 25 дни отпуск, са се увеличили с три процента, до 13 процента. В регионално отношение очаквано тази практика е най-широко разпространена в София (20%), Пловдив и Бургас (17%), Варна (12%) и Русе (9%).

https://www.cash.bg/articles/19015/otpuskite-v-it-sektora-se-uvelichavat

investor.bg – Две трети от компаниите в България предлагат хибриден модел на работа

Публикувана: 26.04.2024 16:45

Най-често предоставяна придобивка от работодателите е здравната застраховка, сочи проучване

Около две трети (77%) от компаниите в страната предлагат хибриден модел на работа, 18% работят изцяло от офиса, 16% пък имат опцията да поискат да работят от дома си, когато това е необходимо. При 13% мениджърите преценяват за екипите си, а едва 9% работят изцяло от дома си. Това сочат резултатите от ежегодното проучване на придобивки, плащания и пазарни индикатори, което Mercer Marsh Benefits проведе в периода февруари – март 2024 г. В проучването участие взеха 285 компании от различни сектори и региони в страната, 28% повече от изминалата година.

Нов елемент, който проучването представя, са мерките за привличане на работа в офиса. Най-голям процент (51%) от работодателите използват събитията на живо в офиса, за да привлекат служителите си обратно на работното място, 27% организират храна в офиса – от пица партита до предоставяне на свежи плодове. Сред останалите мерки са създаване на по-приятна работна среда (24%), която включва стаи за почивка и различни игри, с които служителите могат да си починат от задачите и организиране на повече екипни срещи (24%).

На българския пазар има 100 вида придобивки, които работодателите предоставят на своите служители. На първо място за най-често предоставяна придобивка е здравната застраховка (94%), следвана от обучение и развитие (92%) и предоставяне на решения за паркиране (74%), допълнителен годишен отпуск (72%) и получаване на служебен смарт телефон (69%).

Наблюдава се спад в процентите за предоставяне на допълнително заплащане за препоръка. През 2023 г. 77% от работодателите са предоставяли такова, а за 2024г. – 65%.

Интересна тенденция се наблюдава при рядко използваните придобивки, сочи проучването. Често компаниите споделят колко държат на ценности като семейство, доброто психическо и физическо състояние на служителите и екосъобразност, но проучването показва, че този тип придобивки са едни от най-рядко предлаганите на българския пазар, като едва 3 до 5 компании ги предоставят на своите служители. Този вид придобивки включват предоставяне на детска градина, отпуск при т. нар. бърнаут и поддръжка на еко скутери и автомобили.

Изследването отчита интересни разлики между водещите сектори IT и производство, когато става дума за сумите, получавани за препоръчване на кадри. При производството 64% от компаниите предоставят такъв бонус, който е на средна стойност от 623 лв., а 77% от IT компаниите предоставят такъв на средна стойност от 2350 лв.

От гледна точка на заплащането се наблюдава тенденцията от изминалите години за нарастване, за тази година то е със 7%, а през 2023 г. беше с 10%.

Традиционно в проучването участие вземат компании в производствената и ИТ сфера, такива от фармацевтичната индустрия, за изнесени услуги, търговия, логистика и финансови услуги. Изследването събира най-актуални данни за важни индикатори на пазара на труда като увеличения на заплатите, използване на болнични дни, допълнителни стимули и придобивки.

Заради хибридната работа бизнесът използва с 1/5 по-малко енергия

https://www.investor.bg/a/517-pazar-na-truda/393296-dve-treti-ot-kompaniite-v-balgariya-predlagat-hibriden-model-na-rabota

btvnovinite.bg – Българите са най-предпочитаните работници в сектор туризъм

Публикувана: 29.04.2024 12:05

Министърът на туризма Евтим Милошев обсъди с представителите на туристическия бизнес проблемите и предизвикателствата в сектора, пред които са изправени в навечерието на летния туристически сезон. Един от най-горещо застъпените и обсъждани въпроси беше този с липсата на персонал, квалифицирани кадри и визите за чуждестранни работници от трети страни.

Бяха споделени редица неразрешими към момента казуси, свързани със спънките пред получаването на визи и затруднения достъп на потенциалните работници от трети страни, обичайно пристигащи от далечни дестинации като Киргизстан, Непал, Индия.

Паралелно с дискусията в залата се очакваше гласуването на народните представители в парламента на два ключови параграфа от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, с което да се намери решение и да се отключи възможността за работодателите сезонните работници от трети страни да подпомогнат успешното протичане на предстоящия летен туристически сезон.

Малко след края на срещата на министър Милошев в “Слънчев бряг” очакваната законова промяна бе гласувана от народните представители. С приемането ѝ ще бъде удължен престоят на сезонните работници от трети страни от 90 на 180 дни последователно в рамките на всеки 12 месеца от първоначалната регистрация.

При изтичане на визата работниците ще могат да я удължават, без да се налага да напускат територията на България, за да кандидатстват отново. Така те ще могат да останат при същия работодател или да го сменят за срока на действие на новия си трудов договор.

Минути преди Народното събрание да гласува промяната, министър Милошев коментира пред представителите на туристическия бизнес.

“Ако се случи, това ще бъде един невероятен знак и символ, че сме гражданско общество. И аз ще съм най-щастливият човек за този пробив в системата. Но вие би трябвало да сте по-щастливи от мен, въпреки че сме наясно, че това няма да реши всичките проблеми. Тези промени не са панацея, но страшно много ще облекчат работата на чуждестранните работници и техните работодатели и вярвам, че ще е дълбоко мотивиращо”, каза Евтим Милошев.

https://btvnovinite.bg/bulgariawantsyou/novini/balgarite-sa-naj-predpochitanite-rabotnici-v-sektor-turizam.html

businessnovinite.bg – Съкращават 160 работници от ТЕЦ “Марица изток”

Публикувана: 29.04.2024 07:45

До 10 дни предстои да бъдат освободени Това съобщи директорът на Агенцията по заетостта (АЗ) Смилен Вълов в интервю пред БНР. В Агенцията са получили уведомление за масово уволнение от работодателя и до 10 дни те реално ще бъдат освободени.  “Установени са кои са работниците и са направени четири информационни дни, на които дойдоха около 70 души.  На 30 април, вторник, ще има информационен ден в Стара Загора, защото по-голямата част от тези хора живеят в региона”, обясни Вълов в предаването “Хоризонт за вас”. И допълни: “Целта на срещата е наши служители да уведомят всички, застрашени да останат без работа, какво предлага АЗ. За тези хора – . Все още пазарът на труда е благоприятен и не смятаме, че с тези съкратени работници ще има криза”.  Те могат да се преквалифицират безплатно по схеми на ОПРЧР. Предлагат им професионално обучение, а вчера е приет Националният план по заетостта. “Има редици мерки и програми за субсидиране на заетост с преференции. Всеки случай се разглежда индивидуално от експерти в Бюрото по труда. Нашите трудови посредници се срещат индивидуално и се прави план за действие според възможностите, потребностите и желанията им, имаме и психологическа подкрепа”, коментира директорът на АЗ.  “Първите, които останат без работа, ще видят, че държавата, в наше лице, мисли за тях и е осигурила възможности за трудовата им реализация. А тези пред пенсия могат да бъдат включени в “Помощ за пенсиониране”, каза още той.

https://businessnovinite.bg/bg-biznes/sakrashtavat-160-rabotnici-ot-tec-marica-iztok.html

в. Марица, стр. 11 – „Филип Морис България” стартира мащабна програма за рециклиране на устройства

Публикувана: 29.04.2024 01:05

Като част от своята мисия за бъдеще без дим “Филип Морис България” представя ново попълнение в портфолиото си от научнообосновани бездимни алтернативи. Компанията пусна на българския пазар нови вейпинг продукти – VEEV one за многократна употреба с капсули и VEEV now за еднократна употреба. От 2008 г. насам “Филип Морис Интернешънъл”

; е инвестирала над 12.5 милиарда долара 6 научна разработка, оценка, производство и търговска реализация на бездимни алтернативи, като водеща е системата за нагряване на тютюн IQOS. Предвид постоянно променящите се пазарна среда и потребности на потребителите компанията непрестанно разширява своето портфолио от бездимни продукти, сред които попада и новата вейпинг категория.

Заедно с представянето на новите продукти

“Филип Морис България” стартира и нова програма – „Рециклираме заедно”, която ще се осъществява у нас в партньорство с EcoSafe – дружество, специализирано в управление на отпадъци. Дейностите по рециклиране на вейпинг устройствата, както и устройствата за нагряване на тютюн, ще се изпращат в център за рециклиране в Унгария. Потребителите ще имат възможност да връщат старите си, неизползваеми устройства В специални кошове в специализираните IQOS обекти, върху всеки от които е отбелязано мястото за поставяне на категорията и вида на устройството. Материалите от събраните устройства се преработват с цел добиването на суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти, а материалите, които няма да могат да се рециклират, ще се използват за производство на енергия.

„С програмата за рециклиране в България ние се присъединяваме към глобалната инициатива на компанията за отговорно и устойчиво развитие, прилагана на всички пазари, където се предлагат устройства. С пускането на нови вейпинг продукти целим да ускорим мисията си за бъдеще без дим в страната, която започнахме преди повече от шест години със системата за нагряване на тютюн IQOS”, споделя Демиан Пинтос, генерален мениджър на “Филип Морис България”.

Програмата „Рециклираме заедно” цели да намали замърсяването на околната среда с пластмаса и електроника, а също така и подсигурява правилното изхвърляне на критични компоненти, каквито са батериите на устройствата. „Ние в ЕкоСейф вярваме, че грижата за околната среда, иновативните решения и екологичната отговорност вървят ръка за ръка. Правилното управление на отпадъците може да допринесе за непрекъснато подобрение на качеството на живот. Заради това партньорството ни с “Филип Морис България” – компания лидер в своя сектор, е от ключово значение за изграждане на по-устойчиво бъдеще в нашата страна”, споделя Станислава Евтимова, изпълнителен директор на ЕкоСейф.

***

Шефовете се видяха в чудо заради свития пазар на труда

Дават 2350лева бонус за доведен служител

Липсата на кадри за всички сектори на икономиката отбори нова пазарна ниша. Работодатели, които не могат да попълнят свободните места в производството, са готови да дадат средно 623 лева на човек, който им препоръча читав кандидат и той бъде одобрен и нает на работа. Според проучване на „Мърсър Марш Бенефитс”, проведено в периода февруари-март 2024 г. сред 285 компании от цялата страна, около 64% от индустриалните предприятия практикуват този подход. В IT сектора е още по-популярен, правят го 77% от компаниите, или над 2/3 от всички. Тук и бонусът за препоръка е доста по-солиден – средно 2350 лева.

Този инструмент за привличане на нови служители не е нов. Доскоро обичайно се ползваше за хора с по-редки специалности, умения и езици. Сега обаче навлезе масово, за да подпомогне подбора на кадри. Ползва се както за по-ниски позиции, така и за мениджърски.

В най-голямата платформа за намиране на работа например обявите с такъв бонус са десетки. Шефовете „награждават” за участието в подбора на кадри хора, които препоръчват продавачконсултанти с между 150 и 500 лева, брокери с около 1000 лева, специалист с немски език за колцентър – с между 2000 и 3000 лева, и т.н. Бонусът за препоръка се получава, след като посоченият кандидат издържи теста на работодателя и бъде нает на работа.

Ухажването от работодателите не спира дотук. Според проучването, работници и служители у нас ползват около 100 вида социални придобивки. Най-често шефовете предоставят здравна застраховка (94%), следвана от възможности за обучение и развитие (92%). Любопитно е, че на трето място идва предоставянето на някакво решение за паркиране (74%) за екипа във фирмата. Едва след това идва допълнителен годишен отпуск (72%) и служебен смарттелефон (69%).

http://clippingpoint.net/article/170ad4f6ed9125a232526cce7b39cfbb74dd49fa

capital.bg – До две години работещите в онлайн платформи ще бъдат с трудов договор

Публикувана: 29.04.2024

Европейският парламент прие първата в ЕС директива, уреждаща трудовите права на хора, работещи през онлайн платформи. Става въпрос за заети като доставчици на стоки и храна, куриери, преводачи, домашни помощници и гледачи и таксиметрови шофьори. Държавите от съюза ще са задължени да регламентират работещите в онлайн платформи в трудовото си законодателство. Правилото ще бъде, че отношенията между платформата и служителите са трудови правоотношения, когато платформата има ръководство и контрол. В този случай работниците ще могат да бъдат наемани на трудови договори и дори да се договарят колективно.Платформите се развиха през последните години като нова форма на заетост и Европейската комисия реши, че те трябва да бъдат регламентирани в трудовото право през 2021 г. Новите правила бяха договорени от европарламента и съвета през февруари и имат за цел да гарантират, че трудовият статус на работниците през платформи е класифициран правилно, и да коригират фиктивната самостоятелна заетост. Те също така регулират за първи път в ЕС използването на алгоритми на работното място.

Докладчикът Елизабета Гуалмини (С&Д, IT) коментира след гласуването: “С тази директива до 40 млн. работници през платформи в ЕС ще имат достъп до справедливи условия на труд. Това историческо споразумение ще им даде достойнство, защита и права. С него ще се коригира фиктивната самостоятелна заетост и ще се предотврати нелоялната конкуренция, ще се защити истинската самостоятелна заетост и ще се въведат новаторски правила за управление на алгоритмите. Това ще се превърне в реален еталон на световно равнище. Горда съм да кажа: Европа защитава своите работници, своя социален модел и своята икономика.”

РЕКЛАМА

Как се приемат промените

Въпросът е доколко самите работници и работодатели са съгласни с промените. В България Uber срещна сериозни трудности да остане на пазара. Подобна е и ситуацията с естонската Bolt за споделено пътуване, която стъпи на няколко континента, но все още не може да намери място на българския пазар заради липса на гъвкавост на законодателството. Законодателството обаче ще засегне освен трудовите и гражданските договори, с които куриерски и транспортни фирми оперират в България към момента. Вероятно страната ни ще успее да регламентира и нов, по-гъвкав вариант, който да устройва и работодатели, и работници и да привлече лидерите в споделената икономика в Европа.

Нови правила

Новите правила гарантират, че лице, извършващо работа през платформа, не може да бъде уволнено въз основа на решение, взето от алгоритъм или автоматизирана система за вземане на решения. Вместо това дигиталните платформи трябва да гарантират човешки надзор върху важните решения, които засягат пряко лицата, извършващи работа през платформа.

Директивата задължава държавите от ЕС да установят оборима законова презумпция за заетост на национално равнище с цел коригиране на дисбаланса на силите между цифровата трудова платформа и лицето, извършващо работа през платформа. Тежестта на доказване се носи от платформата, което означава, че тя трябва да докаже, че няма трудово правоотношение.С директивата се въвеждат правила, които защитават по-стриктно данните на работещите през платформи. На цифровите трудови платформи ще бъде забранено да обработват определени видове лични данни, като например тези за емоционалното или психологическото състояние и личните убеждения на дадено лице.

Позицията на засегнатите страни

Организациите на работодателите в Брюксел коментират, че е необходимо да се решат проблемите с условията на труд, неправилно класифициране на статуса на заетост или достъп до информация. Те обаче смятат, че трябва да се предприемат действия на национално ниво, за всеки отделен случай и в рамките на различните национални социални и индустриални системи.

По отношение на алгоритмичното управление те посочиха, че фокусът трябва да бъде върху ефективното прилагане и прилагане на съществуващи и предстоящи правни инструменти.

Профсъюзите призоваха, че подобен инструмент трябва да се прилага както за онлайн, така и за платформи на място.Договореният текст сега ще трябва да бъде официално приет и от съвета. След публикуването му в Официален вестник на ЕС държавите членки ще разполагат с две години, за да включат разпоредбите на директивата в националното си законодателство.

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2024/04/29/4619703_do_dve_godini_raboteshtite_v_onlain_platformi_shte/

 

3. Бизнес

investbg.net – Бизнес активността в еврозоната продължава да расте

Публикувана: 27.04.2024 21:25

Бизнес активност в еврозоната е нараснала с най-бързите темпове от близо една година през настоящия месец. Бързото възстановяване на сектора на услугите компенсира по-дълбокия спад в промишлеността, установи проучване. Това показват най-новите, първоначални данни от проучване на Hamburg Commercial Bank (HCOB), съставено от SP Global, съобщи Ройтерс.

Различните тенденции за активността при фирмите от сектора на услугите и производствените обекти са ясно отчетливи и при разглеждане на отделните данни за Германия и Франция, двете най-големи икономики в еврозоната.

Предварителният композитен Индекс на мениджърите по доставките – PMI, отчитащ нагласите сред бизнеса в еврозоната, се повиши до 51,4 пункта през април спрямо достигнатите през март 50,3 пункта. Това е втори пореден месец, когато композитният PMI индекс е над нивото от 50 пункта, отбелязвайки растеж на бизнес активността.

Проучване на Ройтерс сред анализатори установи прогнози за по-слаб ръст на PMI индекса – до 50,7 на сто.

„Икономиката на еврозоната се върна към растеж. PMI индексът за сектора на услугите се повиши допълнително през април (…) Картината обаче е помрачена от неочаквания спад в производството“, коментира данните Кристоф Вайл от Commerzbank.

Икономическият растеж в еврозоната се очаква да бъде 0,2 на сто през настоящото, второ тримесечие, след което да се ускори до 0,3 на сто през третото тримесечие, според проучване на Ройтерс, публикувано в началото на седмицата.

Индексът на PMI, отчитащ нагласите сред доставчиците на услуги, скочи до 52,9 пункта през април от 51,5 пункта през март. Резултатът надминава очакванията за ръст до 51,8 пункта.

В производственият сектор обаче активността продължава да отслабва, като съответният индекс спадна от 46,1 пункта през март до 45,6 пункта през април. Числото е под очакванията за увеличение до 46,6 пункта.

PMI индексът в промишлеността е под границата от 50 пункта, което бележи отслабването на сектора, от средата на 2022 г.

Подиндексът, отчитащ производствената продукция от промишлеността, обаче се повиши от 47,1 пункта до 47,3 пункта през април.

Подиндексите, измерващи нивата на търсенето, също подчертаха разделението между секторите на услугите и промишлеността. Индексът, отчитащ новите бизнеси при услугите, се повиши до 11-месечен връх от 52,1 пункта. На този фон новите поръчки в производството спаднаха до четиримесечно дъно от 43,8 пункта през април, докато през март бяха на ниво от 46 пункта.

Активността на компаниите в Германия се завърна към растеж този месец, водена от солидно повишаване на активността в сектора на услугите в страната и забавяне на темпа на спад във фабричното производство.

Във Франция PMI индексът в сектора на услугите нарасна за първи път от почти година, допринасяйки да се компенсира продължаващата слабост в производството.

Общият оптимизъм в еврозоната остава силен и фирмите увеличиха персонала си с най-бързите темпове от юни миналата година. Съставният индекс на заетостта се повиши от 50,9 пункта през миналия месец до 51,8 пункта през април./БТА

Article source: http://www.economynews.bg/бизнес-активността-в-еврозоната-продължава-да-расте-news112394.html

http://investbg.net/?p=120412

gospodari.com – Родният бизнес страда от остър недостиг на кадри (видео)

Публикувана: 27.04.2024 13:20

Родният бизнес страда от остър недостиг на кадри, по информация на NOVA. Притесненията са, че ще започне наемане на работна ръка от чужбина.

Невижданите досега 2800 лева за стругар, колкото взима един IT специалист предлагат машиностроителните фирми у нас. Въпреки атрактивната заплата, желаещи няма. В същото време бизнесът има нужда веднага да назначи близо 15 000 машинни работници.

Оказва се, че само на едно място у нас може да се учи за стругар.

Стоп кадър: NOVA

Все повече инфлуенсъри решават да започнат нормална работа (видео)

Специалността се предлага само в едно училище у нас и то по настояване на бизнеса. Това е Професионална гимназия по машиностроене в Пловдив. Тя има не повече от 50 ученици през всеки випуск. През настоящата учебна година професионалното образование предлага 146 професии. 33 от тях се изучават само в една област. Например обучението за камериер е само в област Бургас, за кинолог Монтана, за заварчик и обущар в Пазарджик, а за бижутер и стругар в Пловдив.

За да се справят с недостига на специалисти много от машиностроителните фирми в страната предлагат стипендии и платени стажове на младежите, които искат да се обучават по специалността. В замяна те трябва да подпишат 3-годишни договори.

Родният бизнес страда от остър недостиг на кадри (видео)

https://gospodari.com/rodniat-biznes-strada-ot-ostar-nedostig-na-kadri/

сп. Enterprise, стр. 26,27,28 – ESG И DEI – КАКВА Е РАЗЛИКАТА И ЗАЩО СА ВАЖНИ ЗА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЕДНА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ?

Публикувана: 28.04.2024 01:02

КАМЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА, ЧЛЕН НА УС НА БЪЛГАРСКИЯ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА SHELL БЪЛГАРИЯ ЕАД

Нови и нови абревиатури навлизат непрекъснато в живота ни и стават част от нашия професионален език. Сред тях са две понятия, които добиват все по-голямо значение за бизнеса – ESG и DE&I. Но какво стои зад тях?

ESG (environment, social, governance) е понятие, с което се отбелязва и измерва доколко са ефективни политиките и практиките на компаниите за въздействие в областта на околната среда, обществото и управлението на компанията. То се появява за първи път през 2004 г. в документ на Глобалния Договор на ООН като надгражда над понятието за устойчивост (sustainability). То е и израз на желанието на инвеститорската общност да има конкретни измерители на усилията на компаниите да провеждат политика на устойчиво развитие.

От своя страна корените на понятието „устойчиво развитие” (sustainability) датират от 80-те години на миналия век и то е дефинирано най-общо с необходимостта да се посрещнат сегашните потребности, без да се прави компромис със способността на бъдещите поколения да задоволят своите потребности. Това понятие се изпълва с все повече съдържание през годините и далеч надхвърля аспектите, свързани с околната среда (първоначално устойчивото развитие е било разглеждано предимно като стратегия за преодоляване на екологичните последици от търговската експлоатация на източниците и влошаване на състоянието на околната среда). Другите два негови стълба, към които има нарастващо внимание, са свързани със социалните и икономическите аспекти.

Устойчивото развитие преминава през годините през различни фази от гледна точка на значението си за бизнеса – от нещо, което е добре да се прилага, защото ще подпомогне репутацията на компаниите, до осъзнаването, че това е ключов елемент на бизнес стратегията и операциите на компаниите. Причините за това са както етични и породени от очакванията на обществото, така и финансови. Много често включването на устойчивото развитие като част от бизнес стратегията на компанията подпомага и стимулира намирането на решения, с които компаниите да отговарят на бързо изменящата се бизнес среда.

Много често получавам въпроси от други заинтересовани страни, дали е достатъчно да има човек в компанията, който да отговаря за устойчивото развитие. Няма как един човек или група хора да успеят да адресират успешно многообразието на въпросите и дилемите, свързани с устойчивото развитие. Успешното му прилагане изисква то да стане неразривна част от бизнес културата на компанията, част от нейното ДНК и да бъде в основата на работата на всички служители на компанията и на бизнес решенията, които се взимат по отношение на клиентите, служителите, бъдещи инвестиции и пр.

На инвестирането в устойчиви решения трябва да се гледа не само като задължение, особено в контекста на новата Европейска директива за ESG, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), но и като възможност на компаниите да се развиват и да бъдат конкурентоспособни

Социалният стълб на ESG е не по-малко важен от стълба за въздействие в областта на околната среда. Той е свързан с това, как компанията се отнася със своите служители, клиенти и обществото като цяло, включително и местните общности. Тук се включват спазването на човешките права, наличието и прилагането на политика на DE&I (многообразие, равнопоставеност и приобщаване), грижата за живота и здравето на хората и пр. Съотнасянето на ESG към DE&I е като съотнасянето на общото към частното.

Многообразието, равнопоставеността и приобщаването са ключови елементи на социалния стълб на ESG.

Многообразието е богата комбинация от видими и невидими различия, които правят всеки от нас уникален. В този смисъл е добре да се ценят уникалните гледни точки, опит, експертни познания, култури и стилове на работа, които има всеки служител в компанията, както и да представляваме различните общности, в които живеем и работим.

Равнопоставеността има за цел да изравни условията пред нас като идентифицира и премахне бариерите пред възможностите, които са пред нас и да спомогне за получаване на справедливи резултати. Целта е служителите на компаниите и общностите, в които живеем и работим, да имат благоприятна среда за развитие.

Включването или приобщаването е съзнателно и активно действие свързано с уважение, прегръщане и оценяване на уникалността на всеки един човек. То изисква създаване на напълно приобщаваща култура, в която всички служители да се чувстват безопасно да разкрият себе си на работното място, да могат да изразят своето мнение, да споделят идеи и дилеми и да се намесят когато видят, че има пречки за приобщаването. Много важна роля за създаване на приобщаваща култура и среда имат лидерите, които трябва да бъдат ролеви модели по отношение на приобщаването. Това включва необходимостта да проявяват загриженост и емпатия към служителите, да имат смелостта и куража да бъдат активен участник в процеса на приобщаване и да проявяват любознателност да научат повече за опита и мнението на другите. Поради широкия обхват на понятието DE&I е важно компаниите да определят основните области, в които да се фокусират, за да създадат една благоприятна среда на работното място и в общността, в която оперират.

В повечето случаи те избират като основни приоритети в областта на DE&I равнопоставеността между половете, приобщаването на хората със специфични потребности, ЛГБТ+ групите и пр. Но всяка компания избира самостоятелно своите приоритети като при мултинационалните компании това става централно и се прилага от компаниите на местно ниво при отчитане на местните специфики в съответната страна, в която оперира. Зад тези приоритети следва да има конкретни действия, които да са последователни, а да не се изчерпват с еднократни активности.

ESG и DE&I – определящи за бъдещето на една компания

ESG и в частност DE&I са императиви за всеки един бизнес и следва да бъдат в основата на неговата стратегия. Те са един добър индикатор, че компанията приема устойчивото развитие сериозно, вярва и оценява неговите предимства и полага усилия те да бъдат в основата на бъдещото й развитие. Компаниите, за които обратната връзка от страна на инвеститорите, клиентите, регулаторите, бизнес партньорите и обществото като цяло е фактор за тяхното бъдещо развитие, приемат ESG и в частност DE&I като абсолютна необходимост. Оттук нататък качеството и многообразието на активностите в областта на ESG и DE&I и резултатите от тях ще бъдат решаващи за привличане на вниманието на инвеститорите, а не просто фактът, че има такива активности.

И път за превръщането им в дългосрочна стратегия на все повече бизнеси и организации

Има редица компании, които отдавна имат дългосрочна стратегия за ESG и DE&I и редовно се отчитат за това, чрез своите годишни доклади за устойчиво развитие, одитирани от специализирани и сертифицирани одитори. Но дори и пред тези компании стои задачата, как да продължат устойчивото си развитие в условията на непрекъснато променящи се пазарни трендове, развиващи се технологии, променящи се предпочитания на потребителите и очаквания на обществото. Ключът за техния успех са иновациите, които да ги направят по-конкурентно способни и адекватни на променящите се условия.

Стратегическо партньорство с организации/ компании, които имат сериозно отношение към ESG и DE&I, обединяване на усилията и ресурсите им също може да се превърне във възможност за затвърждаване на дългосрочната стратегия на бизнеса за устойчиво развитие. Друг начин за интензифициране на усилията и мултиплициране на резултатите от дългосрочна стратегия за устойчиво развитие е активирането на служителите на компаниите, създаване на позитивна работна среда, която да ги мотивира и стимулира да бъдат активни участници и да допринасят за дългосрочния успех на компанията.

Компаниите, за които ESG и DE&I досега не е било приоритет, ще трябва да се мобилизират, за да отговорят не само на изискванията на регулаторите, но и да превърнат това в неразривна и важна част от своята бизнес стратегия, за да могат да бъдат конкурентноспособни. Те ще трябва да наваксват и да се учат от опита на другите компании, особено когато са част от тяхната верига на доставка.

Една добра възможност за споделяне на опит в областта на ESG и DE&I и получаване на достъп до експертизата на компаниите с по-богат опит, предлага членството в Хартата на многообразието (виж повече на https://www.bblf. bg/bg/iniciativi/25/harta-za-mnogoobrazieto). През 2020 г. България се присъедини към Европейската Харта на многообразието по инициатива на Българския Форум на Бизнес Лидерите и със съдействието на Центъра за изследване на демокрацията. За последните 4 години към Хартата в България се присъединиха повече от 70 компании, които активно споделят своя опит и имат амбицията да разширят своето въздействие с цел да подпомогнат малкия и средния бизнес в изграждане на тяхната ESG и DE&I стратегия. Компаниите, за които ESG и DE&I досега не е било приоритет, ще трябва да разработят своята дългосрочна визия за устойчиво развитие, която да излезе извън рамките на краткосрочните цели за реализиране на печалби. Фокусът върху създаването на стойност за заинтересованите страни трябва да бъде в основата на решенията на тези компании в дългосрочен план.

И за двете категории компании, с повече и по-малко опит в изграждане на ESG и DE&I стратегия е важно да имат финансова стабилност, защото само добра финансова основа може да позволи на бизнеса да посрещне успешно икономическите предизвикателства и да инвестира в устойчиви практики и занапред

http://clippingpoint.net/article/34c3be4274d4e39f0d5d04cf813a6a099df4da29

stolica.bg – Много повече общуване в чужбина с A1 Roaming Revolution

Публикувана: 29.04.2024 13:40

Тази пролет клиентите на А1 се наслаждават на нови и още по-изгодни условия в роуминг, без значение дали пътуват в европейските държави, или към някое екзотично кътче на планетата. Благодарение на нововъведенията в плана Roaming Revolution , разговорите и мобилният интернет в чужбина са още по-достъпни и лесни за използване. Сега както частните, така и бизнес клиентите ще разполагат с още повече MB в рамките на дневната такса и по-атрактивни цени на минута разговор. Във всички страни от Европейския съюз , зона 1   частните клиенти могат да използват своите минути, SMS и MB според условията на националния си план, а бизнес клиентите разполагат с неограничени минути за разговори и 3000 MB мобилен интернет без дневна такса. Във Великобритания, Сърбия, Турция и Северна Македония, зона 2 , срещу дневна такса от 4,99 лева частните абонати ще получат неограничени минути за разговори и вече 2000 MB мобилен интернет . За сравнение досегашният пакет за зоната включваше 500 MB срещу същата дневна такса. Освен за частните, подобрения има и за бизнес клиентите на телекома, които вече ще се възползват от 3000 MB и неограничени минути срещу такса от 5,99 лева на ден, а досега имаха включени само 1000 МВ дневно. В зона 3, където са включени вече 19 държави след добавянето на Монако към най-популярните – Швейцария, Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора, с новите условия на Roaming Revolution абонатите могат да се възползват от 2000 MB дневно и преференциалната цена от 0,19 стотинки на минута за разговори срещу дневна такса от 9,99 лева. Бизнес клиентите, пътуващи в тази зона, получават 3000 MB и цена от 0,15 лв. на минута срещу дневната такса от 14,99 лева. Освен на увеличен обем данни дневно, клиентите на А1 ще се радват на намаление на цената на минута от 68%. Абонатите, които пътуват на територията на страни от зона 4, част от които са Египет, Малдиви и Виетнам, получават роуминг условия от 2000 MB дневно и 0,39 лв. на минута срещу 19,99 на ден. Клиентите на бизнес услуги разполагат с 3000 MB и цена от 0,29 лв. на минута срещу такса от 29,99 лева дневно. Тук намалението на цената за разговори е над 80%. В последната зона 5 попадат всички страни, които не са част от останалите четири зони, като тя е без дневна такса. Цените за частни клиенти са 9,99 лева на 1 MB и 2,99 на минута, а за бизнес клиенти 7,99 лева за 1 MB и 1,99 на минута в разговори.  „Целта на промените в Roaming Revolution e клиентите винаги да имат достъпен и изгоден роуминг и да могат да използват пълноценно телефоните си навсякъде по света. С обновените условия им даваме изключително изгодни условия в чужбина, без да се налага да правят промени по тарифите си и без да се вълнуват коя е дестинацията на тяхното пътуване ”, коментира Майя Раковска, директор “Продукти, услуги и роуминг” в А1 България.   В допълнение към по-добрите цени и повече MB, пътуващите в чужбина могат да се радват и на други подобрения в роуминг условията от А1. Сред улесненията на Roaming Revolution от А1, които привличат голяма част от клиентите, е фактът, че не е нужно роумингът да се включва всеки път, тъй като тарифата се активира автоматично според локацията . Друго от предимствата, което е валидно и при обновените условия, е възможността за активиране на допълнителен пакет от 2000 МВ за частни и 3000 МВ за бизнес клиенти в рамките на денонощието срещу дневна такса. Така, когато използват дневните MB, клиентите имат възможност да изберат дали да спрат да ползват мобилен интернет за деня или да си закупят още един дневен пакет (при възможни 10 допълнителни дневни пакета всеки ден), вместо да плащат на MB. А1 не налага избирането на препоръчан оператор в роуминг, което предоставя допълнителни ползи и още повече свобода за клиентите.

https://stolica.bg/biznes/mnogo-poveche-obshtuvane-v-chuzhbina-s-A1-Roaming-Revolution

investor.bg – Бизнес климатът у нас се подобрява във всички сфери през април

Публикувана: 29.04.2024 13:45

Най-силно нарастват позитивните очаквания в търговията на дребно – с 3,6 пункта спрямо предходния месец

През април 2024 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1,8 пр. пункта в сравнение с предходния месец (от 23% на 24,8%), отчитат публикувани днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

Докато през март оценката за стопанската конюнктура в България запази нивата си от предходния месец, през април се наблюдава покачващ се оптимизъм – ръст на очакванията се регистрира във всички сектори: промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 1,2 пр. пункта (от 23,5% на 24,7%) в резултат на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Производствената активност също се подобрява, като се отчита и увеличение на притока на нови поръчки през последните три месеца. Средното натоварване на мощностите през април е с 0,3 пр. пункта под нивото от януари и достига 74,9%. Същевременно очакванията за бизнес състоянието и дейността през следващите месеци са по-умерени спрямо предходния месец.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие. По-голямата част от мениджърите очакват продажните цени да запазят своето ниво през следващите три месеца.

През април показателят „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 1,1 пр. пункта (от 25,5% на 26,6%), което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 6,5 месеца при 6,1 през януари. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите, като спрямо март се отчита нарастване на негативното влияние на първия фактор. Мениджърите предвиждат продажните цени в строителството да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 3,6 пункта (от 26,1% на 29,7%) главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават оптимистични.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основно предизвикателство пред развитието на бизнеса, посочено от 62,6% от предприятията. На заден план остават трудностите, свързани с конкуренцията в бранша, недостига на работна сила и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени – търговците на дребно не очакват промяна през следващите три месеца.

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 1,8 пункта (от 16,5% на 18,3%), което се дължи на позитивните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността в сектора, следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна сила. Мениджърите не очакват промени в продажните цени през следващите три месеца.

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/393397-biznes-klimatat-u-nas-se-podobryava-vav-vsichki-sferi-prez-april

dnevnik.bg – Въпреки засилването на несигурността, мениджърите са по-позитивни отпреди месец

Публикувана: 29.04.2024 12:05

Надежда Чипева, Капитал

Извънредна новина Разберете големите новини в момента, в който се случват – директно в имейла ви.

След като в края на март мениджърите в услугите и търговията бяха заредени с оптимизъм докато колегите им в строителството и индустрията виждаха повече проблеми пред дейността си, в края на април бизнес климатът се подобрява във всички сектори. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Основни проблеми пред бизнеса независимо от сектора продължават да бъдат недостигът на работна ръка и несигурната икономическа среда.

Промишленост. Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” се повишава с 1.2 пункта (от 23.5% на 24.7%) в резултат на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящата производствена активност също се подобрява, като се отчита и увеличение на притока на нови поръчки през последните три месеца. Средното натоварване на мощностите през април е с 0.3 пункта под нивото от януари и достига 74.9%. Същевременно очакванията за бизнес състоянието и дейността през следващите месеци са по-умерени спрямо предходния месец.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие.

Броят на работещите падна под 3 млн. души

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Строителство. През април съставният показател “бизнес климат в строителството” се увеличава с 1.1 пункта (от 25.5% на 26.6%), което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 6.5 месеца при 6.1 през януари. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите, като спрямо март се отчита нарастване на негативното влияние на първия фактор.

Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 3.6 пункта (от 26.1% на 29.7%) главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават оптимистични.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, посочен от 62.6% от предприятията. На заден план остават трудностите, свързани с конкуренцията в бранша, недостига на работна сила и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги. През април съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” се увеличава с 1.8 пункта (от 16.5% на 18.3%), което се дължи на позитивните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността в сектора, следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

За продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

https://www.dnevnik.bg/biznes/2024/04/29/4620146_vupreki_zasilvaneto_na_nesigurnostta_menidjurite_sa/