05.04.2024

Преглед на медиите 5.4.2024 (петък)

1. КРИБ

в. Стандарт, стр. 13 – Индустриалец, загрижен за хората

Публикувана: 05.04.2024 00:33

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е индустриалец, учен и благодетел. Носител е на орден „Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения, както и на десетки други авторитетни отличия в областта на бизнеса, науката и благотворителността.

Проф. Вутов е магистър по минно маркшайдерство от Минно-геоложкия университет – София. Започва работа като маркшайдер в медодобивна компания „Елаците” през 1976 г., след което се издига до главен маркшайдер, главен инженер, заместник-директор в рудник „Елаците”, гр. Етрополе. Бил е осем години научен сътрудник в КНИППИ „Нипроруда”. През 1990 г. става един от тримата съоснователи на Геотехмин ООД, а от 1999 г. и ръководител на Групата. Бил е председател на СД на Елаците-Мед, а днес е председател на Надзорния съвет. Сред най-големите заслуги на проф. Вутов и ръководения от него екип от Група ГЕОТЕХМИН е удължаването на жизнения цикъл на Елаците-Мед с 25 години, запазването на заетостта на хората и ролята на дружеството за социално-икономическото развитие в общините на дейност.

Изследователският и инженерен принос на проф. дтн инж. Вутов го нарежда сред най-уважаваните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали. Автор е и участник в над 195 научни и професионални доклади, научно-изследователски и научно-приложни проекти в областта на техниката и технологиите на открити рудници; приложението им в минното дело през целия жизнен цикъл на всички етапи от разработването на проекти, има патент за метод за взривно разрушаване на разлята мед, приложен в МДК „Г. Дамянов”, гр. Пирдоп, 1976 г.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е бил дългогодишен председател на Българския научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, а днес – негов почетен председател, член е на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, член е на Консултативния съвет на КРИБ и участва в ръководството на международни минни организации.

Проф. Вутов е начело на дарителски програми, които създават траен резултат в областта на демографското, духовното развитие, образованието, културата, инфраструктурата в българските региони. По програма „Българските добродетели”, на която е основател, той е реализирал безвъзмездно стотици проекти от значение за обществото и местните общности, а също така подкрепя хора в нужда. През 2023 г. той помогна на над 45 пострадали от наводнението в община Етрополе, а екипи на компаниите му доставиха строителен материал на засегнатите места. Цоло Вутов е носител на златен медал и други отличия на Българския червен кръст за своя хуманизъм и дарителската си подкрепа си за каузите на организацията. ГЕОТЕХМИН строи нови паметници и участва в обновяването на десетки храмове в България. По благотворителната си програма ремонтира и подпомага с оборудване болници, ремонтира улици, реновира и строи детски и спортни площадки, инвестира в културно-историческото наследство, в знанието и образованието на младите хора, подпомага пенсионери и др.

Проф. Вутов е отличаван два пъти като дарител в инициативата на в. „Стандарт” „Чудесата на България” за ролята си опазването на културното-историческото наследство и подкрепата за образованието на млади таланти.

http://clippingpoint.net/article/8f6f3f717eafcb5170cb853375b10778770a9330

2. Работодатели

pariteni.bg – Предлагат минимална заплати според образованието

Публикувана: 05.04.2024 09:25

Това е една от фундаменталните промени в законодателството, за които КНСБ настоява във връзка с транспонирането на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, обясни президентът на синдиката Пламен Димитров.и ще е ясно, че щом работещият има такова образование, не може да му се плаща по-малко. След тези величини идва и колективното договаряне на началните заплати на браншово ниво. В България то не е развито и трябва да бъде законодателно укрепено. Предлагаме да се договарят стартови заплати по 85-те икономически дейности на националния класификатор, с основните длъжности и професии.. Срокът за транспонирането на директивата пък е до 15 ноември тази година.Много от конкретните ѝ записи генерират допълнителни права на работниците и задължения на работодателите, свързани с колективното договоряне на заплатите. Поне пет закона трябва да бъдат променени в следствие на директивата, посочи Димитров.Той обясни, чеНСБ предлага в него да има изцяло нова глава, която да е за трудовото възнаграждение. “В нашето трудово законодателство няма яснота как се образува основна, брутна заплата, какви бонусни системи има, заплащане по норми и разценки. Има го частично в две наредби – от 1991 и от 2007 г. Второто направление пък е как се договаря това заплащане”, посочи Димитров и напомни, че в Кодекса на труда вече бе определено, че МРЗ е 50% от средната заплата за страната и точно така тя бе определена от 1 януари тази година. Директивата обаче казва, че това е референтна стойност. За да бъдат адекватни минималните заплати трябва периодично да се измерват спрямо средствата, нужни за издръжка. През март МОТ прие дефиниция какво е заплата за издръжка, как се изчислява тя, като основните категории са четири – храна, здравеопразване, образование и жилища. Методиката трябва да бъде час по скоро изработена на национално ниво, настоя Димитров.Президентът на КНСБ обясни още, че от Директивата за адекватните минимални работни заплати произтича и задължение на страните членки да охраняват правото на синдикално сдружаване. След дълга борба конфедерацията успя да постигне промяна в Наказателния кодекс през август миналата година, с която се криминализира нарушаването на правото на синдикално сдружаване. Директивата казва, че само синдикати могат да договарят заплатите през КТД.която трябва да бъде спечелена – в главите на работодателите, на работниците – да знаят, да я изискват и прилагат. Ние, посещавайки предприятия в рамките на кампанията, ако имаме сигнали за нарушаване на това право, ще търсим реакция за поправяне. Ако няма такава, ще селектираме най-агресивните работодатели”, категоричен бе президентът на КНСБ. Той обясни, че на всички трябва да стане ясно, че правилата са променени и при нарушения, конфедерацията ще реагира в съда. Ние сме решени някой, който нарушава това фундаментално право, да влезе в затвора за назидание на всички останали, предупреди Димитров. Той обясни още, чеприета през юни миналата година. “Тя, казано на човешки език, когато влезе в законодателството, ще прати в историята т.нар фирмена тайна на заплатите.диапазони, начални заплати. Основната ѝ цел е да не се допуска изкривяване на заплащането между мъже и жени, но ще постигне целта за прозрачност на заплащането в България. Затова трябва да бъдат гледани в симбиоза при транспонирането им”, категоричен бе Димитров.

https://www.pariteni.bg/novini/rabota/predlagat-minimalna-zaplati-spored-obrazovanieto-249116

budnaera.com – Всички работещи с личен автомобил получават обезщетение

Публикувана: 05.04.2024 08:35

Работещите с личен автомобил имат право на обезщетение от работодателя си.

В България, където работниците се изправят пред разнообразни предизвикателства в своя професионален живот, въпросът за границата на права и свободи на работника става от съществено значение. Един от ключовите аспекти, които подлежат на обсъждане, е възможността за отказ от предоставяне на личния автомобил за служебни цели. Имаме ли право да откажем да предоставим личния си автомобил за служебни цели, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право и създател на платформата mywork.

Според законодателството в България, няма изрично законово изискване, което да задължава работника да предоставя личния си автомобил за нуждите на работодателя. Въпреки това, задължението на работника е да изпълнява законните нареждания на работодателя. В този контекст, се ражда въпросът за границата между правата на работника и законните изисквания на работодателя.

Понякога се наблюдава злоупотреба с тълкуването на задължението на работника да изпълнява нарежданията на работодателя. Някои работодатели, в стремежа си за постигане на своите бизнес цели, издават нареждания, които не са в унисон със законовите разпоредби или прекалено натоварват работника.

Има сценарии, при които работникът може и трябва да използва своето право да откаже предоставянето на личния си автомобил за служебни цели. Това може да включва ситуации, в които:

Изискванията на работодателя не са съобразени със законовите рамки. Например, ако инженер работи за строителна фирма, която извършва проекти в различни райони на страната и работодателят решава, че за определен проект трябва да предостави своя личен автомобил за транспортиране на строителни материали и екипа до работното място и издава нареждане да бъде използван личния автомобил. Този случай представлява нарушение на законовите рамки, тъй като българското трудово законодателство ясно посочва, че работодателят трябва да предостави необходимите средства и оборудване за изпълнение на работните задължения. Изискването за предоставяне на личен автомобил без адекватно обезщетение е несъобразено с тази законова задължителност и нарушава правата на работника.

Предоставянето на автомобила представлява сериозно нарушение на личната безопасност живота на работника или служителя. Например медицинска сестра в лаборатория за микробиология, от която работодателят иска да използва личния си автомобил за превоз на проби от пациенти за анализи във външни лаборатории. Този процес обаче включва манипулиране със заразни вещества и налага специални условия за транспортиране, които личният автомобил на работещия не обезпечава. В този случай предоставянето на личен автомобила представлява сериозно нарушение на личната безопасност на работничката. Тя не разполага с необходимите средства за сигурно пренасяне на заразни проби и това може да доведе до риск за нейното здраве и здравето на околните.

Има недостатъчно обезщетение или компенсация за използването на личния автомобил. Пример за този случай може да бъде сценарий, при който работникът или служителя е задължен да извършва дълги и опасни пътувания без адекватна компенсация и без ясни законови рамки за такива случаи.

Тези примери илюстрират как изискванията на работодателя, които не са съобразени със законовите рамки или представляват риск за личната безопасност на работника, могат да се считат за неправомерни и как работникът има правото да откаже изпълнението им в съответствие с правата и законовите изисквания.

Отказът на работника или служителя да предостави личния си автомобил е обоснован в рамките на законите. Този отказ не може да бъде преценяван като нарушение на задължението на работника или служителя, особено ако придружен и от етични или причини, свързани с неговата безопасност.

Свободата на работника да управлява своя собствена собственост и да защитава своите права е зачетена и подкрепяна от правната система и обществото като цяло. Такъв подход спомага за създаване на здрава и уважителна работна среда, където и работниците, и работодателите могат да функционират в хармония.

Наше лично право е да откажем да предоставим на разположение личния си автомобил за служебни цели, защото няма нормативно установено подобно задължение за работника или служителя. Същото важи относно използването и на други наши лични придобивки за служебни цели като телефон, компютър, канцеларски материали и др.

Справка:

чл. 66 от Кодекса на труда

Чл. 126 от Кодекса на труда

Чл. 127 от Кодекса на труда

http://www.budnaera.com/202401f/24011654.html

redmedia.bg – Здравеопазването е сред топ 5 на работодателите в България

Публикувана: 04.04.2024 23:20

Здравеопазването е сред топ 5 на работодателите в България. Дейностите на лекарските практики, болниците и други лечебни заведения подпомагат и създаването на около 460 000 работни места в други сектори на българската икономика. Това сочат данните от първото у нас и в Европа проучване за Икономическия принос на лечебните заведения в България, поръчано от Български лекарски съюз (БЛС) и осъществено от IQVIA. Проучването има за цел да покаже макроикономическия отпечатък на българските лекари и медицински специалисти, лечебни заведения от извънболничната и болнична помощ чрез измерване на приноса им към националната икономика.   Като работодатели, лечебните заведения изплащат в заплати близо 2,8 млрд. лв. на над 106 хиляди работещи в здравната система. Лечебните заведения плащат около 80 млн. лв. корпоративни данъци и приблизително 890 млн. лв. осигурителни вноски. Освен това разходите за услуги, предоставяни от лекарски практики, болници и други лечебни заведения увеличават общия доход на домакинствата в икономиката с около 3.8 млрд. лв.    Здравната система по никакъв начин не е бреме за икономиката на държавата, напротив тя е един от основните двигатели на икономиката, каза председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. По думите му средствата на държавата в здравеопазването трябва да се възприемат като инвестиции, не като разходи. Той предупреди, че кадрите в системата са най-важни и за пореден път наблегна на сериозната  кадрова криза в сектора.   Данните показват, че общият икономически отпечатък на лечебните заведения е близо 7 млрд. лв., и представлява 4,2% от БВП. Добавяйки индиректни и индуцирани ефекти, въздействието върху икономиката нараства до 11,6 млрд. лв., каза при представянето Лука Чичов, генерален мениджър на IQVIA за Централна и Източна Европа. Лекарските практики, болниците и другите лечебни заведения и техните служители допринасят с около 1,2 млрд. лв. към държавния бюджет чрез корпоративни данъци, осигурителни вноски и данъци върху доходите на физическите лица, показват още данните.    По време на събитието експертите Кузман Илиев, Лъчезар Богданов и Величка Костадинова коментираха данните от проучването и необходимостта от законодателни промени за подобряване на качеството на здравната система. Някои от участниците в дискусията отбелязаха, че в някои случаи у нас има свръхрегулация, която създава пречки за достъп до лечение.    Проучването изследва и приносът на лекарските практики, болниците и другите лечебни заведения като дял от БВП, който е близо 4,7% през 2021 г. и 4,2% през 2022 г. Разходите на България за здравеопазване като процент от БВП са тясно свързани с дейността на лечебните заведения и са средно с 2,5% по-ниски от средните за ЕС. В тази връзка експертите предупреждават, че без мерки за увеличаване на инвестициите в здравеопазването, които да ги доближат по близо към средните за ЕС, до 2027 г. дейностите на лечебните заведения се очаква да намалеят като дял от БВП до 3.7 на сто.    В заключение д-р Иван Маджаров заяви, че при вземането на решения политиците трябва да се базират на данни и анализи, да се прилагат икономически механизми и там, където е необходимо, държавата да се намесва  с непопулярни мерки, какъвто е случая с кадровата криза в сектора.

https://www.redmedia.bg/statii/zdraveopazvaneto-e-sred-top-5-na-rabotodatelite-v-balgariya-8414

3. Бизнес

bnr.bg – Повишаване на производството в бизнес услугите в началото на 2024 г.

Публикувана: 05.04.2024 14:05

Производството в сферата на бизнес услугите се повиши през януари с 0,8% спрямо декември 2023 г., когато се увеличи с 0,6%, отбелязвайки растеж за пети от последните шест месеца от август 2023 г. насам (след стагнация през миналия септември).

Спрямо януари 2023 г. индексът на производството в бизнес услугите нарасна с 3,3% след повишение с 0,7%. Това представлява второ поредно увеличаване в сферата на услугите след трайния спад, регистриран през периода април – ноември 2023 г.
Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано при “Административни и спомагателни дейности” – с 12,1%, “Професионални дейности и научни изследвания” – с 11,1%, “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 2,6%, и “Транспорт, складиране и пощи” – с 0,8%. Стагнация на бизнес услугите е отчетена в “Хотелиерство и ресторантьорство”, докато при “Операции с недвижими имоти” има понижение с 3,7% .
Спрямо януари 2023 г. обаче най-солиден растеж с 8,4% е отчетен при “Хотелиерство и ресторантьорство”, следван от “Административни и спомагателни дейности” – с 6,7%, “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 5,6% и при “Транспорт, складиране и пощи” – с 1,8%. Намаление на годишна база се наблюдава при “Операции с недвижими имоти” – с 3,6%, и “Професионални дейности и научни изследвания” – с 2,4%.

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101972899

24chasa.bg – Икономическата активност в еврозоната расте, достигна нивата от май 2023 г.

Публикувана: 05.04.2024 13:35

Икономическата активност в еврозоната нарасна през март до 10-месечен връх, завръщайки се към нивата на растеж за пръв път от май 2023 г. Възстановяването обаче е неравно, като се дължи най-вече на по-силния от очакваното подем на бизнес активността в сферата на услугите, при все още низходящо движение в промишлената индустрия. Това показват окончателни данни от ежемесечното бизнес проучване на S&P Global и Търговската банка на Хамбург (Hamburg Commercial Bank).

Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, се повиши през март до 50,3 пункта от 49,2 пункта през февруари. Това е най-високото ниво от май 2023 г. насам, когато индексът за последно беше на позитивна „територия” – над важното ниво от 50,0 пункта, което е водораздел между експанзията и свиването на бизнес активността в частния сектор.

„Най-накрая има отново добри новини. Секторът на услугите в еврозоната постепенно си стъпва на краката, след като бизнес дейността се стабилизира през февруари, а през март показа признаци на умерен растеж”, посочи Сайръс де ла Рубия, главен икономист в Търговската банка на Хамбург.

PMI индексът на активността в сферата на услугите нарасна през март до 51,5 пункта от 50,2 пункта месец по-рано, отбелязвайки най-високо ниво от юни 2023 г. Това засилва надеждите, че този важен сектор в европейската икономика ще получи известен импулс въпреки продължителния период на рекордно високи лихви.

Промишленото производство обаче продължи да намалява за пореден месец, като съответният PMI индекс спадна до 46,1 пункта през март от 46,5 пункта през февруари. За солидното подобрение в сектора на услугите допринесе новият бизнес, като PMI индексът на новите поръчки скочи през мат до 51,4 от 49,8 пункта през февруари, пише NOVA.

https://www.24chasa.bg/biznes/article/17569125

economynews.bg – Енергийната ефективност като бизнес модел

Публикувана: 05.04.2024 11:25

Енергийната ефективност като бизнес модел е много по-голяма и по-обемна от това, което отделя държавата като средства. Това стана известно от думите на Йордан Николов, изпълнителен директор на Българската асоциация “Изолации в строителство”, при откриването на изложението Архитектурно-строителна седмица в Интер експо център.

В рамките на форума, който ще продължи до 6 април, са организирани и изложението на едрогабаритната строителна техника и механизацията АТЕСТ Експо и форматът Green Energy, насочен към енергийната ефективност.

Средствата, които са отделени от държавата за енергийна ефективност, не са толкова много, но все пак са значителни – повече от 1,5 млрд. лева, но не разчитаме само на тях, посочи Николов и изтъкна, че масово хората сами си изолират къщите, апартаментите, сменят дограмата. Така че енергийната ефективност на бизнес модел е много по-голяма и много по-обемна от това, което отделя държавата, обобщи експертът.

Председателят на УС на Асоциацията на търговците на едра строителна техника Борислав Тодоров посочи, че един от най-големите възложители на бранша е държавата и напомни, че очакванията са за тази година за инфраструктурно строителство да бъдат отделени 8 млрд. лева. Той прикани строителните фирми да се възползват от предложенията по време на изложението преди държавата да е отпуснала тези средства, защото машините вероятно ще им трябват. Само тези четири дни ще можете свободно да си поиграете с големите багери и строителна техника, която е разположена на външните площи, пошегува се Тодоров.

Председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Марин Гергов посочи, че след кризата, свързана с КОВИД-19, бизнесът се съживява, а Ивайло Иванов, управител на Интер еспо център, отбеляза, че това е най-мащабното издание на строителната седмица за последните 15 години с участието на над 180 фирми от повече от десет страни.

Архитектурно-строителната седмица е място за контакти, показваме нови неща – иновациите и тенденциите, каза инж. Любомир Качамаков, председател на Областното представителство – София на Камарата на строителите в България, съорганизатор на изложението. Да си пожелаем да имаме добра инвестиционна среда, повече да се инвестира в машини, строителство, нови технологии, каза инж. Качамаков.БТА

http://www.economynews.bg/енергийната-ефективност-като-бизнес-модел-news112135.html

segabg.com – Франция насърчи с конкурс иновативния бизнес в България

Публикувана: 05.04.2024 11:00

Светослав Терзиев Наградените в конкурса и техните подгласници, които стигнаха до последната класация, се снимаха накрая на церемонията заедно с членовете на журито и организаторите на състезанието

Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) отличи снощи победителите в шестте категории на конкурса “Награди за иновации”, организиран в сътрудничество със Столична община (СО). В петото издание на инициативата бяха подадени повече от 100 кандидатури. Конкурсът съществува от 2018 г., но през 2020-2021 г. бе прекъснат заради пандемията.

Участници можеха да бъдат не само фирми, членуващи във ФБТИК, а всички, които правят бизнес в България – чужди и български. Целта бе да се насърчи иновативното мислене и да се привлече в България бизнес със смели идеи.

Лауреат в категория “Иновативна идея” стана компанията “Елдрайв България” (Eldrive Bulgaria). Тя прави зарядни станции за електромобили, които използват енергия само от възобновяеми източници. Извършила е пазарен пробив в няколко държави и сеи стреми да създаде мрежа от хиляди станции.

Победител в категорията “Иновативен проект” стана “Мелексис” (Melexis). Предприятието, което предлага решения в сферата на микроелектрониката за автомобилната промишленост, индустриалния, потребителския и медицинския сектор, бе отличено по критерии като ниво на иновативност, търговски потенциал, социална отговорност.

Младата фирмата “Капто” (Capto), която се занимава с роботизирани системи, спечели в категория “Стартъп”. Наличието на малък брой служители, иновативността на идеята и нейното широко приложение в бита и в промишлеността бяха критериите, по които бе избран победителят.

Носител на наградата в категория “Проект за корпоративна социална отговорност” стана “Одая Хоум” (Odaya Home). Журито отличи фирмата заради приноса ѝ да запази традициите и да ги пренесе в съвремието ни. Тя работи в областта на текстилния дизайн и възлага работа на жени в малки населени места.

Питър Рубен, мениджър на Kей Би Си Груп в България (KBC Group) и главен изпълнителен директор на ОББ, стана “Бизнес личност на годината”. Журито отличи неговия принос за придобиването и сливането на “Райфайзенбанк (България)” и разработения от финансовата институция цифров асистент.

Специална награда на журито получи “Проксиад” (Proxiad) въз основа на критерии като ниво на иновативност, въздействие върху обществото, напредък по осъществяване на проекта.

Участниците тази година имаха и възможност да кандидатстват паралелно и в категория “Иновативни градски решения” в партньорство със Столична община, като отличието отиде при софтуерния разработчик в областта на енергийното управление AIoT Cloud.

https://www.segabg.com/category-economy/franciya-nasurchi-konkurs-inovativniya-biznes-bulgariya

profit.bg – Лидер в услугите за цифрова трансформация придоби българския разработчик Dreamix

Публикувана: 05.04.2024 10:55

Водещата глобална консултантска компания в областта на цифровата трансформация, фокусирана върху финансови услуги и технологични организации, Synechron, обяви придобиването на българския разработчик Dreamix. Той е основан през 2006 г. в София и оперира в сферата на софтуера по поръчка и цифровите продукти. Dreamix задоволява персонализираните нужди на редица световноизвестни корпоративни клиенти в ключови индустрии, включително авиация, транспорт, ESG, здравеопазване и финтех. Сделката по придобиването е завършено на 26 март 2024 г. Тази бизнес комбинация дава възможност на двете компании да обединят синергиите си под общата тема за изграждане и успешно предоставяне на първокласни, модерни бизнес решения на клиентите си, като в центъра на вниманието са техните уникални бизнес нужди. ДНК-то на Synechron, което включва стремеж към създаване на иновативни, напредничави в цифрово отношение и авангардни решения, стратегически се интегрира със сериозния опит на Dreamix в множество технологии и платформи в рамките на жизнения цикъл на софтуерното инженерство. Освен това обвързването на двете организации улеснява и по-нататъшното развитие на аутсорсинг услугите на Synechron, тъй като България продължава да бъде един от лидерите в европейския регион в областта на дигиталното продуктово инженерство. Файсал Хюсеин, съосновател и главен изпълнителен директор на Synechron, коментира: “Развълнувани сме да приветстваме Dreamix в семейството на Synechron. Основополагащите визии на нашите две компании, както и сходните ни култури и ценности, ни позволяват да обединим силните си страни, за да предоставим ползи с добавена стойност на разширен списък от аудитории. Със синергията на нашите бизнеси можем да предоставим задълбочена ИТ експертиза на редица съществуващи и нови клиенти, които могат да реализират целите си за оптимални дигитализирани оперативни платформи и персонализирани бизнес решения.” “Много се вълнуваме, че сме част от високо ценения глобален екип на Synechron. Ентусиазирани сме да обединим силите си в рамките на това ново партньорство, тъй като всеки от нас използва своите екипи и колективни способности, за да предостави услуги от най-високо ниво на комбинация от предприятия”, добавя на свой ред Стоян Митов, главен изпълнителен директор на Dreamix.

https://profit.bg/article/2024040506374043799

frognews.bg – Непълното приемане на България в Шенгенското пространство

Публикувана: 04.04.2024 18:30

Това каза пред Novini.bg изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Непълното приемане на България в Шенгенското пространство “бърка в джоба” на всеки български потребител, изрази съжаление той.

“Загубите не са само за транспортния бранш. Влияят директно върху икономиката на страната. По наши изчисления, транспортният бизнес губи около 200 млн. лв. за 1 година от неприемането ни в Шенген. Прехвърлено върху българската икономика, говорим за над 5 млрд. лв., което е около 4% от БВП. Стоките, които българските потребители ползват, се оскъпяват с 15-18%. Затова се вижда, че дадени стоки в България са по-скъпи отколкото в Западна Европа”, обясни Арабаджиев.

Пред бранша остават предизвикателства, сред които транспонирането на част от пакет “Мобилност” и по-конкретно Директивата за командироване. “Законът е в Народното събрание, ще очакваме там от нашите депутати да приемат такъв подход, който да не отнеме конкурентното предимство на българския транспортен бизнес.

Предстоят нелеки преговори. Сериозен проблем виждаме в Зелената сделка, как въглеродният отпечатък ще се отрази върху транспортния бизнес. Във вътрешен план проблеми пред нас са опашките по граничните пунктове, ТОЛ системата, затворените пътища. На транспортния бизнес трябва да му се осигури среда, за да бъде облагодетелстван да извършва бизнеса си с най-малко пречки”, призова Арабаджиев.

“Нашият бизнес е сложна материя, динамичен е и проблемите постоянно идват от различни страни”, обобщи председателят на Управителния съвет Ангел Траков.

Мечтата му е да види транспортният бранш обединен в една обща организация. “Проблемите ни са еднакви, не трябва да се делим”, убеден е Траков.

“Това, което дава сила на дейността и работата ни, е, че винаги анализираме проблемите, вместо само да ги маркираме, и винаги предлагаме възможни решения, когато седнем на масата на преговорите”, изтъкна той.

“Всичко, което правим, е в интерес на потребителя”, подчерта Ангел Траков.

https://frognews.bg/novini/nepalnoto-priemane-balgariia-shengenskoto-prostranstvo-barka-djoba-vseki-balgarski-potrebitel.html