06.03.2024

Преглед на медиите 6.3.2024 (сряда)

1.    Работодатели

banker.bg – “Шнайдер Електрик България” е “Инвеститор на годината”за 2023

Публикувана: 06.03.2024 14:40

„Шнайдер Електрик България“ е тазгодишният носител на престижната награда „Инвеститор на годината“. Отличието бе връчено на управителя на компанията Мартин Йорданов от заместник министър-председателя и министър на външните работи Мария Габриел на официална церемония в София.

Това е 18-ото издание на конкурса, организиран от Българската агенция за инвестиции (БАИ), с цел да се признаят най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в страната през 2023 г. Церемонията се проведе в присъствието на представители на Министерския съвет, местната власт, работодателски организации, двустранни търговско-индустриални камари и други официални гости.

Наградата е признание за значимите инвестиции на „Шнайдер Електрик България“ в разширяване на производството, внедряване на иновации и устойчиви практики, както и за създаването на нови работни места. Компанията е лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията и е един от най-големите работодатели в България.

През 2023 г. „Шнайдер Електрик България“ инвестира над 20 млн. лева в разширяване на завода си в Пловдив, с което създаде над 100 нови работни места. Компанията инвестира и в дигитализация и автоматизация на производството, както и в разработването на иновативни продукти и решения.

Още на : Глобален лидер в енергийния мениджмънт и автоматизацията | Schneider Electric България (se.com)

https://banker.bg/2024/03/06/%d1%88%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82/

clinica.bg – Субсидирана заетост за 14 400 души

Публикувана: 06.03.2024 13:55

Работа за 14 400 души предвижда проект за субсидирана заетост. Приемът на документи по него започва от 8- ми март, като работодателите следва да изпращат заявките си в Агенцията по заетостта. Проектът е „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост”. От 08.30 часа на 8 март работодателите ще могат да подават заявки по проекта в електронна среда и в рамките само на един месец – до 23.59 часа на 7 април включително.  Електронната заявка, която трябва да се попълни, ще бъде достъпна на официалната интернет страница на АЗ – тук. След изтичането на този едномесечен период АЗ ще извърши класиране на заявките по реда на тяхното постъпване и при наличие на остатъчен финансов ресурс проектът ще бъде отворен за кандидатстване за нов период, за което ще бъде оповестена информация своевременно.   Целевите групи, които могат да се    включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост” са неактивни и безработни лица,вкл. неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).    Срокът на субсидирана заетост    на наетите в рамките на проекта се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории – безработни и неактивни хора до 6 м., безработни и неактивни хора в неравностойно положение – за период до 12 м и безработни с трайни увреждания – за период до 24 мeсеца.   Средствата, които ще се възстановяват    на работодателите по проекта са под формата на единични разходи. А работодателите, които запазят заетостта на наето от тях лице след изтичане на съответния период на устойчива заетост, ще получат допълнителни еднократни стимули под формата на стандартна таблица за единица разход. Заявки за свободни работни места могат да подаватработодатели от реалния сектор, вкл. общини и общински предприятия.

https://clinica.bg/27818-subsidirana-zaetost-za-14-400-dushi

espressonews.bg – На 8 март: Стартира прием по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“

Публикувана: 06.03.2024 13:15

5 преглеждания

Заявки се приемат до 23.59 ч. на 7 април

На 08.03.2024 г. (петък) Агенция по заетостта (АЗ) ще стартира прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, който е част от цялостен пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение. Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, а продължителността му е до края на 2026 г.

От 08.30 часа на 08.03.2024 г. работодателите ще могат да подават заявки по проекта в електронна среда и в рамките само на един месец – до 23.59 часа на 07.04.2024 г. (неделя) включително. Електронната заявка, която трябва да се попълни, ще бъде достъпна на официалната интернет страница на АЗ – тук. След изтичането на този едномесечен период АЗ ще извърши класиране на заявките по реда на тяхното постъпване и при наличие на остатъчен финансов ресурс проектът ще бъде отворен за кандидатстване за нов период, за което ще бъде оповестена информация своевременно.

Целевите групи, които могат да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ са неактивни и безработни лица, вкл. неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

Срокът на субсидирана заетост на наетите в рамките на проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

– безработни и неактивни лица – за период до 6 м;

– безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 м;

– безработни и неактивни лица с трайни увреждания – за период до 24 м.

Средствата, които ще се възстановяват на работодателите по проекта са под формата на единични разходи (стандартна таблица за единица разход). А работодателите, които запазят заетостта на наето от тях лице след изтичане на съответния период на устойчива заетост, ще получат допълнителни еднократни стимули под формата на стандартна таблица за единица разход.

Заявки за свободни работни места могат да подават работодатели от реалния сектор, вкл. общини и общински предприятия. С цел постигане в максимална степен на основната цел на проекта, са поставени допълнителни условия, на които да отговарят кандидатите – работодатели, за да бъдат одобрени за участие.

По проекта ще се прилагат прагове от максимално допустим брой свободни работни места, които може да заяви един работодател – в зависимост от процента регистрирана безработица в общината, на чиято територия се разкриват работните места.

Работодателите и лицата, желаещи да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, могат да получат по-подробна информация във всички бюра по труда в страната, както и на официалната страница на Агенция по заетостта или тук.

Източник: Агенция по заетостта, Снимка: pixabay.com

EspressoNews

https://www.espressonews.bg/На-8-март-Стартира-прием-по-проект-Започвам-работа-–-Компонент-3-Заетост-_54387.html

bnr.bg – 14 400 започват работа

Публикувана: 06.03.2024 11:10

Прием на заявки по проекта „Започвам работа” – компонент 3 “Заетост” започва Агенцията по заетостта от 8 март. Той е част от цялостния пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение.  Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, а продължителността му е до края на 2026 г.  От 08.30 часа на 8 март работодателите ще могат да подават заявки по проекта в електронна среда и в рамките само на един месец – до 07.04.2024 г. (неделя) включително.

https://bnr.bg/shumen/post/101958550/14-400-zapochvat-rabota

profit.bg – ИПИ: Пазарът на труда у нас върви към стагнация

Публикувана: 06.03.2024 01:15

Анализът на Адриан Николов е част от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ) . Докато само преди година се питахме дали българският пазар на труда върви към фаза на прегряване, то към края на 2023 г. тенденциите сочат по-скоро към стагнация. Безработицата остава ниска, но заедно с нея постепенно намалява и търсенето на труд, а структурните проблеми остават непреодолени. След кризата на трудовия пазар от пролетта на 2020 г., последвала избухването на пандемията от ковид-19 и ограничителните мерки за бизнеса, пътуванията и социалния живот като цяло, безработицата в България следва своята обичайна сезонна динамика – с пикове през зимните месеци и отчетливо по-ниска безработица през лятото, благодарение на активността на туристическия сектор и земеделието. От средата на 2021 г. коефициентът на безработица се задържа в диапазона 4-5,5%, което кореспондира на между 140 и 160 хиляди регистрирани лица в бюрата по труда – чувствително по-нисък брой дори в сравнение с периода преди пандемията. По всичко личи, че безработицата в страната е достигнала своето естествено дъно, като тези, които могат да бъдат наети на работа са намерили работни места, а почти всички, които не успяват трайно са преминали в групата на неактивните. Показателно, е, че въпреки високия деклариран недостиг на труд , останалите безработни не успяват да се реализират – те или имат неподходящи образование и умения спрямо търсенето, или са в региони, където търсенето е ниско. Част от причината за това е профилът на голяма част от безработните лица. Броят на регистрираните в бюрата по труда под 29 г. е намалял значително – до 15-18 хиляди души през различните месеци на 2023 г., в сравнение с над 40 хиляди в пика на пандемията. По-слаб е спадът при трайно безработните – до 35 хиляди души. Доколкото тези две групи срещат особени трудности в намирането на заетост, вероятността да напуснат групата на безработните в близко бъдеще изглежда относително малка. През 2023 г. започва видим спад на регистрираните в бюрата по труда свободни работни места. От една страна годишният пик на търсенето на труд през пролетта е по-слаб и по-кратък в сравнение с 2021 и 2022 г., а оттам насетне търсенето на работници през цялото лято и есен остава на значително по-ниски равнища. Особено отчетливо е това през последните два месеца на 2023 г., когато регистрираните свободни работни места спадат дори под нивото от периода на най-строги ограничителни мерки. Това от една страна може да отразява намалени очаквания на работодателите на потенциала за експанзия през 2024 г., от друга – напасване към невъзможността за запълване на работните места. Моментното състояние на пазара на труда се описа най-ясно от кривата на Бевъридж*. Според този подход последните месеци на 2023 г. се характеризират както с ниско предлагане, така и ниско търсене на труд – с други думи, пазарът на труд стагнира. Рано е да се каже дали тенденцията е трайна, като по-сигурен индикатор за това ще е търсенето на труд в първите месеци на 2024 г. Въпреки това, охлаждането на пазара на труд има сериозни последствия както за очакваната динамика на заплатите в краткосрочен план, така и за икономическа активност като цяло. Свитата конкуренция за работници потенциално намалява натиска върху работодателите да повишават възнагражденията, особено предвид спада на търсенето във високотехнологичния сектор. Забавянето на ръста на заетостта от своя страна застрашава пропуск на потенциала за растеж на икономиката заради невъзможността на фирмите да реализират плановете си за експанзия. Новата картина на пазара на труда от средата на 2023 г. е до голяма степен предизвестена. Промените представляват най-вече окончателната нормализация след шока, породен от ковид и оживлението след премахването на ограниченията. На този фон обаче на преден план отново излизат дългосрочните структурни проблеми – ниските нива на образование и умения на хората извън заетост, регионалните неравенства, слабите политики по преквалификация и активиране. Това от своя страна поставя на дневен ред острата нужда от реформи на свързаните с пазара на труда системи, така че тези проблеми да се адресират, за да се преодолее рискът от стагнация и оттам пропуснат икономически растеж заради липсващи или пък неквалифицирани работници. *Съпоставка на коефициента на безработица с броя на свободните работни места, отнесен към общия размер на работната сила. Така полученият индикатор служи за определяне на момента от бизнес цикъла през динамиката на пазара на труда, като рецесиите се характеризират с висока безработица и по-ниско търсене на труд, а периодите на икономически растеж – с ниски безработица, много свободни работни места и съответно висока конкуренция за работници.

https://profit.bg/article/2024030514161359558

economynews.bg – Интересът към е-ваучера за храна расте

Публикувана: 05.03.2024 15:40

От два месеца работодателите могат да предоставят на служителите си дигитални ваучери за храна. От 1 юли ваучерите ще бъдат изцяло електронни, като в момента тече преходен период, в който продължават да се дават и на хартия.

След средата на годината ще могат да се използват хартиените, издадени преди това, според срока, указан на тях. Така се очаква последните хартиени ваучери да отидат в историята най-късно в първите месеци на 2025 г.

По наблюдение на оператори интересът към електронния ваучер е доста висок от страна на работодателите и такива вече се издават.

“Има доста компании, които искат да преминат най-скоро в този модел на работа, тъй като за тях това ще е доста голямо улеснение от гледна точка на администрация – вместо да ги раздават всеки месец на служителите си на ръка, само трябва да зареждат е-ваучера”, каза в интервю за БТА Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

Дигиталните ваучери могат да бъдат под формата на карта или изцяло виртуални в мобилно приложение, което зависи от избора на работодателя.

“Виждаме интерес и към двата вида. Компании в ИТ сектора с повече служители, които работят от разстояние, предпочитат виртуалните, докато компании, които имат производства и служители във фабрики, избират по-скоро пластиките, но и двата са удобни”, обясни Обущарова.

Големите предимства на дигиталните ваучери са, че с тях може да се пазарува на пос терминал в широка мрежа от търговски обекти и най-вече, че може да се плащат и храни за по-малки суми, а не както беше досега – задължително да се използва цялата сума, посочена на ваучера.

Остава опцията, ако сумата на ваучера не достига, да се допълни с друг вид платежно средство – банкова карта, пари в брой.

Търговската мрежа също се разширява постоянно, като се включват нови обекти.

“За малките търговци, за които имаше притеснения, че не са оборудвани с терминали и може да спрат да приемат ваучери за храна, помагаме да се сдобият с пос терминали от компаниите, които предлагат подобни услуги, и да разширим максимално мрежата, дори в малките населени места, в селата включително, тъй като мрежата по нищо не трябва да отстъпва на тази, която е била досега за ваучерите на хартиен носител”, посочи Таня Обущарова.

Тя допълни, че това е била и една от целите на въвеждането на дигиталните ваучери – от страна на държавата и Министерството на финансите в частност – да се увеличат плащанията с карта, което води и до по-голямо изсветляване на икономиката, да се разшири мрежата от магазини и ресторанти, които имат пос терминални устройства и приемат картови плащания.

Каква е инвестицията за работодателя?

На пазара у нас има 11 лицензирани оператора, тоест конкуренцияте е доста висока, което помага и за избора на работодателите. Първоначалната инвестиция в никакъв случай не е висока и не би трябвало да е спънка дори за по-малките работодатели да използват системата, тъй като в дългосрочен план спестяванията за тях многократно надвишават това по-скоро еднократно вложение, каза главният секретар на асоциацията.

За служителя няма никакви такси – нито за пластиката, нито за използването й след това. Ако има някакви разходи, те са изцяло за сметка на работодателя.

“Това е уредено и по законов път – тъй като е социална придобивка и нейното получаване от служителите не трябва да е обвързано с някаква финансова тежест”, подчерта Таня Обущарова.

Как се проверява каква сума от е-ваучера остава?

Това зависи от издателя, но със сигурност операторът трябва да предостави възможност на потребителите да видят своя баланс.

Експертът даде пример, че това може да става през приложение, където потребителят може във всеки един момент да провери валидността на ваучерите и направените от него последно трансакции. Ако не разполага с приложението или с достъп до интернет, може да се обади на телефон, на който да провери тази наличност. При някои може това да стане и на банкомат, но е важно да припомним, че от ваучерите не могат да се теглят средства – те са единствено и само за разплащане на пос терминал, допълни Обущарова.

Какъв е интересът на фирмите тази година да дават ваучери за храна?

Открояват се няколко тенденции – има доста нови работодатели, които досега не са предоставяли ваучери за храна, защото процесът им се е струвал много тежък административно, но сега се включват в системата или имат интерес да се включат в следващите месеци, каза експертът. По думите на Обущарова фирмите, които досега са предоставяли ваучери на служителите си, увеличават сумите не толкова заради дигитализацията, колкото защото не са стигнали тавана от 200 лева месечно.

“При храните се забелязва по-висока инфлация все още, което всички усещаме, затова и работодателите се опитват едновременно с увеличаване на заплатите да компенсират. Не трябва да се спекулира, че това става за сметка на увеличението на заплати, тъй като то в пъти надвишава сумата на ваучерите за храна”, допълни тя.

Интересът към ваучери с различно предназначение

В закона остана възможността ваучерите за храна да се използват за други цели, но ние като оператори не наблюдаваме особен интерес, съобщи Обущарова. По думите й сред причините за това са, че потребителите са свикнали да ги дават точно за храна и че сумата от 200 лева не е голяма за семейния бюджет на фона на цените. От друга страна няма толкова много доставчици на културни или комунални услуги, които искат да ги приемат, защото това не е задължение, а възможност и трябва да има желание и от двете страни. Наблюдаваме известен интерес от туристическия сектор, имаме хотели и ресторанти, туристически агенции, които ги приемат и има известен брой потребители, които харчат ваучерите си за тези цели, но те са незначителен брой на фона на общия брой потребители, които в момента са 750 000 на месец, обясни главният секретар на браншовата асоциация.

Има ли затруднения в първите два месеца от пускането на е-ваучера?

Като цяло процесът върви доста гладко, поне от гледна точка на асоциацията. Като всеки нов продукт има някои подобрения, които биха могли да настъпят, в началото има вериги, които не са се включили в системата, а потребителите имат очакването, че могат да използват ваучерите си и в тези магазини и ресторанти. Като цяло гледаме да реагираме веднага, когато ни се даде сигнал за подобни случаи, и веднага включваме търговците в мрежата при тяхно желание, посочи Таня Обущарова. Според операторите процесът върви паралелно с увеличаването на потребителите на дигитални ваучери и до юни, когато повечето ще ги ползват, нещата ще си дойдат на мястото.

http://www.economynews.bg/интересът-към-е-ваучера-за-храна-расте-news111700.html

bnr.bg – Специализирана платформа свързва бежанци у нас с работодатели

Публикувана: 06.03.2024 07:05

Фондация за достъп до права – ФАР , в партньорство с Върховния комисариат на бежанците на ООН , дават старт на Платформа за заетост на бежанци в България . Целта е тя да свързва бежанците с работодатели, като насърчава независимостта и икономическото овластяване сред бежанските общности в страната. През последните години България се превърна в държава, с важен принос за приемането на бежанци, особено от Украйна, Близкия изток и Афганистан . Данните сочат, че към декември 2023 г. 67 769 украински бежанци са регистрирани с временна закрила в страната, а повече от 22 000 – предимно сирийци и афганистанци, са подали молби за международна закрила. Бежанците, както всички нас притежават различния умения, опит и таланти, които могат значително да обогатят местния пазар на труда и да стимулират икономическия растеж. Като улеснява достъпа на бежанците до възможности за заетост, Платформата се стреми да разгърне техния потенциал, насърчавайки приобщаващото развитие и социалното сближаване в България. “Откакто пуснахме платформата, се забелязва засилен интерес”, каза пред БНР-Радио София Мария Нецова – от фондация за достъп до права. По думите ѝ профилът на хората, подаващи заявления за работа, е разнообразен . Около една трета са с висше образование, а около 40 на сто – със средно. Сред тях има учители, икономисти, преводачи, IT специалисти, архитекти, инженери . Обяви могат да подават и работодатели. Услугата е безплатна. Платформата предоставя и ценни ресурси, статии, възможности за професионално развитие. Фондацията поддържа връзки с различни общности в социалните мрежи на украински, арабски, фарси и пущу . “По заявките се вижда, че тези хора искат да работят и да бъдат полезни на обществото. В момента имаме 18 свободни позиции от работодатели – предимно в хотелиерството, търговията и производството “, уточни Нецова. Чуйте разговора на Катя Василева.

https://bnr.bg/sofia/post/101958286/specializirana-platforma-svarzva-bejanci-s-rabotodateli

focus-news.net – ГИТ и Софийският университет ще си партнират в обучението на студентите

Публикувана: 05.03.2024 21:15

Изпълнителният директор на ИА “Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) инж. Екатерина Асенова подписа Споразумение за сътрудничество с ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев. На срещата присъства и заместник-ректорът, отговарящ за кариерното развитие, алумни, връзки с работодатели и бизнеса проф. д.и.н. Соня Милева. Според нея Споразумението ще скъси пътя на студентите до обявените позиции за работа в Главната инспекция по труда и ще бъде добра възможност да се повиши осведомеността за трудовите им права. ИА ГИТ пое ангажимент да изнесе лекции пред студентите, свързани с техните права и задължения при започване на работа, съобщават от Главна инспекция по труда.Целта на Споразумението е двете страни да си съдействат за подготовката на студентите в процеса на тяхното обучение, като им дават възможности за придобиване на специфични знания и кариерна реализация. За постигането ѝ се предвижда организиране на срещи с представители на Инспекцията по труда, които да подпомагат кариерното ориентиране и мотивиране на студентите.Предвижда се провеждането на съвместни обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линията на последващата професионална реализация на студентите. Тези инициативи ще бъдат възможност да се повиши информираността на студентите за техните трудови права, за да бъдат добре подготвени служители за пазара на труда.Споразумението със Софийския университет е поредното, което ръководството на Инспекцията по труда подписва с висше учебно заведение. Такива вече са подписани с ВТУ “Тодор Каблешков“, МГУ “Св. Иван Рилски“ и Нов български университет.Споразуменията за сътрудничество са налични и на сайта на ИА “Главна инспекция по труда“ в секцията “За нас“ в рубриката “Сътрудничество и партньорство“.

https://www.focus-news.net/novini/regioni/GIT-i-Sofiiskiyat-universitet-shte-si-partnirat-v-obuchenieto-na-studentite-2029056

az.government.bg – На 8 март стартира прием на заявки от работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“

Публикувана: 05.03.2024 20:55

На 08.03.2024 г. (петък) Агенция по заетостта (АЗ) ще стартира прием на заявки по проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“[1], който е част от цялостен пакет от мерки, насочени към трудовата интеграция на безработни и неактивни лица с акцент върху лица в неравностойно положение. Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, а продължителността му е до края на 2026 г.

От 08.30 часа на 08.03.2024 г. работодателите ще могат да подават заявки по проекта в електронна среда и в рамките само на един месец – до 23.59 часа на 07.04.2024 г. (неделя) включително. Електронната заявка, която трябва да се попълни, ще бъде достъпна на официалната интернет страница на АЗ – тук. След изтичането на този едномесечен период АЗ ще извърши класиране на заявките по реда на тяхното постъпване и при наличие на остатъчен финансов ресурс проектът ще бъде отворен за кандидатстване за нов период, за което ще бъде оповестена информация своевременно.

Целевите групи, които могат да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ са неактивни и безработни лица, вкл. неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

Срокът на субсидирана заетост на наетите в рамките на проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

безработни и неактивни лица – за период до 6 м;

безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 м;

безработни и неактивни лица с трайни увреждания – за период до 24 м.

Средствата, които ще се възстановяват на работодателите по проекта са под формата на единични разходи (стандартна таблица за единица разход)[2]. А работодателите, които запазят заетостта на наето от тях лице след изтичане на съответния период на устойчива заетост, ще получат допълнителни еднократни стимули под формата на стандартна таблица за единица разход.

Заявки за свободни работни места могат да подават работодатели от реалния сектор, вкл. общини и общински предприятия. С цел постигане в максимална степен на основната цел на проекта, са поставени допълнителни условия, на които да отговарят кандидатите – работодатели, за да бъдат одобрени за участие.

По проекта ще се прилагат прагове от максимално допустим брой свободни работни места, които може да заяви един работодател – в зависимост от процента регистрирана безработица в общината, на чиято територия се разкриват работните места.

Работодателите и лицата, желаещи да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, могат да получат по-подробна информация във всички бюра по труда в страната, както и на официалната страница на Агенция по заетостта или тук.

https://www.az.government.bg/bg/news/view/na-8-mart-startira-priem-na-zajavki-ot-rabotodateli-po-proekt-ay-zapochvam-rabota-ae-komponent-3-ay-zaetost-au-4112/

clinica.bg – Синдикатите с два проекта на КТД

Публикувана: 05.03.2024 18:00

Синдикатите не се разбраха за новия колективен трудов договор (КТД) в здравеопазването. Два различни проекти внесоха от КНСБ и „Подкрепа” в МЗ. С тях се предвижда значителен ръст от над 20% на възнагражденията в сравнение със сега действащия договор. Работодателите в лицето на мениджърите на публичните болници обаче вече заявиха, че няма как да го постигнат. Какви суми ще се договорят накрая, ще стане ясно по време на преговорите , които започват в четвъртък. Разликата между двата проекта на КНСБ и „Подкрепа” е около 5-6 процента, като по-високите минимални заплати предлагат от втория синдикат. Така например за минимални прагове за работещите в здравните и лечебните заведения, които финансира Министерството на здравеопазването, както и за кабинетите в училищата и детските градини от „Подкрепа” предлагат близо 30% ръст. Директорските заплати да скочат от 2300 лв. на 2990, а на началник отделение от 2100 на 2730. За лекар с две специалности от синдиката предлагат 2 665 от 2050 лв., а за сестра 2102 лв. от 1450 лв. Традиционно най-високи в болниците са заплатите в университетските. Така например за директор предлаганата стойност е 3250 от 2500 лв., а за началник на отделение – 3 000 лв. от 2300 лв. За лекар с две специалности се залага 2860 от 2200 лв., а за медик с една – 2730 от 2100 лв. За старша медицинска сестра прагът от 1550 лв. да стане 2247 лв., а за редова – 2175 от 1500 лв., искат още от „Подкрепа”. Още по-големи са минималните прагове за работещите в Спешна помощ. За директор се предлагат 5 345 лв., а за началник на отделение – 4100 лв. За лекар с две специалности-3960 лв., а за една – 3840 лв. За професионалисти по здравни грижи – 2775 лв., а за шофьори – 1800 лв. Предложенията на КНСБ са леко по-ниски и по-различни. Съгласие пък от двата синдиката засега не могат да постигнат. „Ще подкрепим всяко предложение за увеличение на заплатите, което е по-различно от нашето стига в него да има логика. В това на КТ „Подкрепа” обаче логика няма. Няма логика медицинските сестри в спешна помощ да взимат повече от лекарите в болниците”, коментира д-р Пламен Радославов зам.-председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването при КНСБ. Още по-неясно е доколко новите прагове ще срещнат подкрепа от страна на работодателските организации. Засега мениджърите на повечето общински и областни болници заявиха, че нямат средства за ново увеличение на праговете, а тепърва ще постигнат това от сегашното КТД. От синдикатите обаче са на друго мнение. „Заплатите са изпълними. Най-напред има увеличение на клиничните пътеки. Освен това, за болниците са предвидени и 60 млн. лв. субсидия там, където не се справят. Отделно общините също отпускат средства за общинските лечебни заведения”, коментира Росица Пелешникова – председател на Медицинската федерация на КТ “Подкрепа”. Тук на същото мнение е и колегата й от КНСБ. „Заплатите, залегнали в проекта на КТД за 2024 г. са възможни. Повечето болници вече постигнаха тези в договора за миналата година или имат още малко време да ги постигнат, иначе следват санкции. Подчертавам – увеличението е напълно реално, като се има предвид увеличението на клиничните пътеки”, смята д-р Радославов.

https://clinica.bg/27808-sindikatite-s-dva-proekta-na-ktd

2.   Бизнес

forbesbulgaria.com – Как геополитическото напрежение влияе на българския бизнес

Публикувана: 06.03.2024 14:20

Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България

През последните две години геополитическото напрежение в целия свят ескалира, което промени глобалния търговски пейзаж. Този период разкри уязвимостта на световната икономическа взаимосвързаност, като нарушенията във веригите за доставки, нарастващите разходи и недостигът на суровини се превърнаха в ежедневие. Тези предизвикателства не само обтегнаха търговските отношения между държавите, но и ускориха тенденцията към деглобализация, променяйки динамиката на световната търговия.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

iBanFirst, водещ доставчик на валутни услуги и международни плащания за бизнеса, който е обработил трансакции на стойност над 500 млн. евро през последните две години в България, проведе проучване, което подчертава въздействието на скорошните геополитически промени върху българските МСП и компании със средна пазарна капитализация, работещи в международен план, и как те са адаптирали стратегиите си, за да се справят с предизвикателствата.

След кризата от пандемията, геополитическите напрежения предизвикаха сериозни смущения във веригите за доставки. Българските дружества, които разчитат на суровини или междинни стоки от Украйна или Русия, особено от отрасли като селското стопанство, стоманодобивната промишленост и строителството, бяха изправени пред логистични проблеми като транспортни ограничения и нарастващи транспортни разходи.

Тези компании трябваше бързо да реконструират търговските си партньорства и да потърсят нови доставчици. Тази промяна изведе Турция и няколко други държави извън Европейския съюз на преден план като надеждни заместители на вноса. Освен това търговските отношения с Китай отбелязаха значителен ръст.

Една от основните промени настъпи в енергийния сектор, където държавите-членки на ЕС, включително България, предприеха мерки за намаляване на зависимостта си от руския газ. Този стратегически подход не само подчертава значението на диверсификацията на енергийните източници за повишаване на енергийната сигурност, но и отразява голямо пренасочване към намаляване на зависимостта от отделни доставчици, като по този начин се понижават рисковете за доставките, свързани с геополитическото напрежение.

ВАЖЕН ЦИТАТ

„В променящата се геополитическа и икономическа ситуация, българските предприятия демонстрират забележителна устойчивост, гъвкавост и иновативност, като умело превръщат препятствията във възможности за развитие. Тяхната адаптивност в моментите на изпитания подчертава положителната динамика в българската икономика, въпреки геополитическото напрежение, което доминира световната сцена”, казва Деан Тодоров, директор за България на iBanFirst.

ЗА КАКВО ДА СЛЕДИМ

Процесът на дедоларизация набира скорост, застрашавайки дългогодишното превъзходство на щатския долар в международната търговия и финансите, където той заема 42% от международните плащания. Тази промяна в посока намаляване на зависимостта от долара беше стимулирана от консорциума БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка). Тези страни, които повече от десетилетие се стремят да намалят тази зависимост, все повече възприемат местните валути за трансгранични трансакции.

Данни на SWIFT показват, че през януари 2024 г. китайският юан остава четвъртата най-активна валута за глобални плащания по стойност, с дял от 4.51%.

Възходът на юана беше предизвикан от стратегическите споразумения за валутна размяна между Китай и централните банки на търговските му партньори. В отговор на тези глобални валутни промени българските компании започват да анализират и използват предимствата на трансакциите в юани.

Докато интернационализацията на юана е ясна тенденция, важно е да се смекчат очакванията относно потенциала му да детронира долара в близко бъдеще. Според анализаторите на iBanFirst, ще са необходими десетилетия преди юанът да може да се конкурира с долара.

https://forbesbulgaria.com/2024/03/06/kak-geopoliticheskoto-naprezhenie-vliyae-na-balgarskiya-biznes/

bloombergtv.bg – Сривът на Facebook: Инциденти ще се случват и бизнесът трябва да е подготвен

Публикувана: 06.03.2024 12:20

Meta Platforms предприе много правилен подход в комуникацията на проблемите, които причиниха срива на Facebook и Instagram във вторник, и в бързите си действия след това. Ако се съди по последвалите реакции, положителното за българските потребители е, че са усетили опасността от кибератаки и са сменили паролите си, което трябва да е регулярна практика. Сривът най-вероятно няма директна връзка с хакерска атака или супервторника на предварителните избори в САЩ. Това коментира Ясен Танев, експерт по киберсигурност, в предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов.

Липсата на достъп за няколко часа показа, че българите са свикнали много със социалните мрежи, но и от друга страна как едновременно се използват множество канали за комуникация, каза Танев.

“Ние се притесняваме, когато спре бизнесът на Meta, но видяхме, че те са се подготвили и се възстановиха. Хубаво е да се притесним какво ще ни се случи, ако нашият бизнес спре или бъдат ударени нашите системи.”

Бизнеси, които разчитат на Meta за генериране на трафик и приходи, са пострадали, и такива компании трябва да се замислят дали трябва да бъдат зависими само от един канал, каза Танев.

“Дали предоставяйки целия контрол върху нашия бизнес на една компания, ние сме устойчиви. Дали кибератака срещу нея няма да се отрази върху нашия бизнес; дали промяна на условията по управления няма да ви накарат да бъдете зависими.”

От Meta обясниха рано сутринта в сряда, че проблемът е свързан с конфигурацията на съхраняване на данни на потребителските устройства – била е въведена нова конфигурация, в която сгрешен параметър е бил отхвърлян от системите за сигурност. Това е предизвикало изхвърляне на потребители от акаунтите им в социалните мрежи и последвалата невъзможност да влязат отново в тях. Това е претоварило системите и от Meta са решили да спрат целия трафик и да го възстановяват постепенно, каза Танев.

Целия коментар може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването “Бизнес старт” може да намерите тук.

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/127816-srivat-na-facebook-intsidenti-shte-se-sluchvat-i-biznesat-tryabva-da-e-podgotven

economic.bg – Интервю | Куриерските доставки до адрес стават скъпи и неефективни

Публикувана: 06.03.2024 11:00

За развитието на куриерския пазар в България, тенденциите в сектора, както и какви инвестиции планира Sameday в България – говорим с Радослав Крумов, изпълнителен директор на Sameday България.

Sameday е регионална куриерска компания, която оперира в Румъния, Унгария и България, предоставяйки цялостни услуги за доставка. Компанията притежава най-голямата мрежа от автомати за безконтактно получаване на пратки в България. Тя оперира в страната официално от 2022 г.

Г-н Крумов, как се възприемат от българското общество автоматите за получаване на куриерски пратки?

Изненадващо добре. Дори и аз съм много изненадан от резултата. Показателно за това е, че вече повече от половината пратки, които доставяме, се получават през easybox. Ние направихме едно проучване миналата година, от което стана ясно, че 66% от запитаните потребители, които са използвали услугата, я намират лесна и удобна за употреба. Любопитни са и данните, споделени от нашите партньори от DECATHLON само преди дни, базирани на представителна извадка. Те показват, че над 93% от техните клиенти, използвали easybox като опция за доставка, биха я препоръчали.

Аз очаквах, че българите сме малко по-консервативни като общество, а се оказа точно обратното.

Как Samedy реши да въведе тази иновация на българския пазар?

Когато имаш големи цели, които са свързани с растеж, трябва да предложиш на потребителя нещо, което е с добавена стойност за него. В тази част на Европа, където ние се намираме, това е нещото, което различава нашата група (бел. ред. – бизнесът на Sameday в Румъния, Унгария и България) от останалите играчи на пазара.

Тази услуга се превърна в стандарт на пазара. Онлайн търговците вече сами търсят тази услуга.

Какви са икономическите ползи за бизнеса от този модел на работа?

Връзката между повече продажби онлайн и удовлетворен клиент от доставката е много ясно изразена. За да бъде удовлетворен клиентът, би трябвало мрежата да е достатъчно гъста. Затова целта в дългосрочен план е на местата, където мрежата е достатъчно развита, на максимум 10 минути пеша да има такъв обект.

В България разходите за труд растат непропорционално много и ние търсим оптимизация. Един куриер за един ден може да достави 50 – 60 – 70 пратки. В същото време същия този куриер може да зареди 20 автомата с по 50 пратки. Съответно ние можем да предложим, на база нашите по-малки разходи, по-добра и по-изгодна оферта за търговеца и съответно по-добра цена за крайния потребител.

Доставката до тези автомати за крайния клиент всъщност е безплатна, нали?

Това е избор на нашите клиенти, които са решили да покрият таксата за тази услуга. Това може да се разгледа и като инвестиция. Когато промениш нагласите на клиента, да използва този вид услуга, ще има по-голяма печалба.

Съвсем наскоро Sameday обяви планове за инвестиции в размер на 13 млн. лв. в България за нови easybox локации. Планирате ли навлизане в нови градове в България?

В момента имаме около 450 локации. Ние се стараем да покрием локациите, където има най-много трафик. За никого не е тайна, че 40% от бизнеса в нашата област е концентриран в София. Планът ни за средносрочно развитие е да покрием нуждите на хората за получаване на тези пратки. И тази година предстои една много сериозна експанзия на българския пазар.

Моята визия е, че всеки човек трябва да има право да получи своята пратка, без да полага никакви усилия.

Онлайн търговията в последните години отчете значителен ръст в България, което се отрази и на печалбите на куриерските компании. Как оценявате пазара към момента и как очаквате да се развие?

Пазарът се развива с двуцифрени темпове – и пазарът на електронна търговия, и пазарът на куриерски услуги. В момента в тази част на света (бел. ред. – Централна и Източна Европа) навлизат много сериозни играчи. Много сериозни компании, с много сериозен трафик. Той трябва да се обслужи от някого. Той е достатъчно голям, за да има достатъчно бурен растеж и да има място за още една компания в сектора на куриерските услуги.

Ние работим с национална мрежа от по-малко от година. Място за нов играч в наше лице на българския пазар със сигурност има.

Как ще се промени куриерската услуга в бъдеще?

Out of home delivery (доставка извън домовете). Не казвам само автомати. Тази концепция може да включва в себе си и офиси, и различни обекти само за получаване на пратки. Числата показват, че все повече хора предпочитат да получават пратките си извън домовете си.

Ако погледнем през погледа на компаниите, които доставят, виждаме, че доставките до адрес стават все по-скъпи и по-скъпи. Това рано или късно би се превърнало в премиум услуга. Под премиум имам предвид много по-скъпа. Но не мисля, че може да изчезне напълно.

Оптимизациите и автоматизациите в процесите на подготовка на пратките за доставка вече ги има. И те намаляват цената на продукта, но не могат да го правят безкрайно. От друга страна, за да се достави до адрес, е необходим жив човек. И този модел освен по-големи разходи, има и лимит при доставките.

Повечето неща в този бизнес вече са измислени. Следващите стъпки са доставка с дронове, доставка с роботи. Това може да стане реалност, но всичко е въпрос на търсене и на цена, на която се предлага. Нещо, което фундаментално да промени пазара, не виждам.

До каква степен технологиите и изкуственият интелект навлизат в сектора на куриерските услуги в България?

Ефективността на услугата, която предлага браншът, стъпва изключително много върху развитието на информационните системи на съответните куриери. Оптимизациите там са много сериозни. Отделно от това, много компании намират начин да инвестират в автоматизации в сортирането.

В Румъния потребителите на услугите на Sameday вече имат възможност да използват Sameday App – приложение, чрез което те могат да проследяват и управляват своите пратки в реално време.

А от няколко месеца е активен и чатботът Сами, който вече обслужва голяма част от постъпващите запитвания от клиенти в Румъния. Той се учи в реално време и оптимизира непрекъснато своите възможности.

Да очакваме ли тази услуга скоро и в България?

Всичко, което се появи в Румъния, идва и в България – макар и с известно забавяне. В бъдеще очакваме и българският потребител да има възможността да се възползва от тези технологични решения.

Съвсем скоро консултантската компания Colliers публикува анализ, според който голям процент от българския бизнес изнася своите логистични бази в съседна Румъния. От една страна, заради по-скъпите наеми в България, а от друга, заради липсата на достатъчно качествени площи. Вашата компания оперира и на двата пазара – какви са наблюденията Ви?

Площите тук наистина са по-скъпи, отколкото в Румъния. Но не мисля, че това е причината някой да се изнесе от България. Причините са комплексни. Правя бизнес с Румъния от 2011 г. Израстването на румънския бизнес за това време е феноменално. Средата за правене на бизнес е по-добра там. Работната ръка там надхвърля в някои случаи драстично компетенциите на хората, които са на пазара на труда в България. Най-тъжното е, че преди 11 години тенденцията беше обратна. За щастие, въпреки трудностите, успяхме да привлечем отлични кадри в компанията и имаме готовност да увеличим броя на служителите си спрямо нарастващите ни обеми от пратки.

Но все пак, моят отговор на въпроса Ви защо компаниите изнасят своя бизнес в Румъния е, че причината не са складовете.

https://www.economic.bg/bg/a/view/intervu-kurierskite-dostavki-do-adres-stavat-skypi-i-neefektivni

bloombergtv.bg – Бизнес климатът у нас е затишие пред буря

Публикувана: 05.03.2024 23:50

Целите на държавата не търпят няколко месеца отлагане за нови избори. Поставили сме високи цели пред следващото управление, а именно – истинска промяна в регулаторите, тъй като без добро управление на ниво независими регулатори и държавна администрация, държавата няма как да не върви напред. Бизнес климатът в България ми се вижда затишие пред буря, защото от една страна има спад на активността и износа, а от друга – изборите за Европейски парламент ще бъдат фундаментални. Това заяви Владислав Панев , икономист и депутат от „Демократична България“ в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков.

„Въпросът е как парламентарното мнозинство да възпроизведе по-добри резултати, а меморандумът „Продължаваме промяната – Демократична България“ донякъде дава отговор.“

Не само България, а и цяла Европа се намира на кръстопът. Предвид европейските избори и ако резултатите насочат Европарламента към по-голяма доза евроскептицизъм, несигурността в бизнеса се увеличава драматично. Въпросът тук е как България ще плува в тези води – „как се плува в сярна киселина“, коментира Панев.

Спадът на цените на въглеродните емисии последните няколко месеца звучат много добре, но това стопира редица други проекти за преход към ниско въглеродна икономика. Това, че следващият Европарламент ще изглежда по-скептичен, вероятно ще доведе до предоговаряне и на Зелената сделка – т.е. едни планирани милиардни инвестиции може да не се случат. От друга страна, Европа губи конкурентоспособност спрямо Китай и САЩ, отбеляза Панев.

„Китай се справя много добре по отношение на ангажиментите, които е поел за въглеродни емисии и в същото време индустрията му върви напред и иновациите са рекордни. Големият проблем е, че центърът на иновациите вече не е Европа, а Китай и САЩ.“

В основата на предприемаческия клуб „Ускорение“ стоят разговорите между политиците и бизнесът, които са изключително важни, тъй като трябва да знаем какъв е пулсът на българската икономика и как да я ускорим. В края на този месец се планира събитие във Варна, на което ще присъстват представители на индустрията, които да споделят техния опит, тревоги и как комуникират с правителството, каза Панев.

„България има потенциал отново да бъде индустриална сила на Балканите и не само.“

Според Панев привличането на инвестиции основно се свежда до ролята на държавата, а именно доброто управление – регулаторите и изпълнителната власт да не рекетира бизнеса. Когато вървим към големите инвестиции за ниско въглеродния преход, тогава държавата в ролята на няколко министерства да събере работна група и да види максимално бързо как може да се вземе най-доброто решение.

„Фонд „Сигурност“ например, в който постъпват средствата от въглеродни емисии – от една страна трябва да служи за преход към ниско въглеродна икономика, а от друга, той беше на практика източен заради прекалено щедрите компенсации за потребителите.“

Във връзка с дългосрочната стратегия за бизнес модела на България Панев посочи, че Европа работи за къси вериги за доставки, което България може да използва – вместо германските автомобилопроизводители да внасят чипове от Тайван, да построят заводи в България. Трябва да се имат предвид и връзките с Азия и Африка, с които според Панев ни е необходимо по-сериозно търговско партньорство, тъй като ще растат много по-бързо от Европа.

България има износ за тези държави, но трябва да си върне и политическите позиции, тъй като това би отворило повече възможности и за инвестиции на място и строителство, смята Панев.

Въглеродните емисии от въглища у на са спаднали с 50% предсрочно. Проблемът обаче е, че това е за сметка на вноса на електроенергия от Румъния и Сърбия, защото е по-евтино. Тук има и един абсурд – „Мини Марица-изток“ изнасят въглища за Сърбия, тя произвежда ток от тях и ни внася обратно готовия ток, защото не плаща въглеродни емисии, с което не решаваме никакъв екологичен проблем, изтъкна Панев.

Панев е против строежа на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, тъй като 5-и и 6-и блок вероятно ще работят до 2050 г. Ако едновременно с тях включим 7-и и 8-и, това са над 400 мегавата мощност, които не ни трябват.

„Растежът на БВП вече се е откачил от растежа на потреблението на ток. Ако преди е имало такава корелация, сега няма чак такава права корелация.“

Целия коментар гледайте във видеото.

Всички гости на предаването “Светът е бизнес” може да гледате тук.

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/127807-biznes-klimatat-u-nas-e-zatishie-pred-burya