15.04.2024

Преговорите като част от ежедневието ‎

Всеки ден човек преговаря, в повечето случаи без да си дава сметка за това. Не всички преговори са големи като купуването на дом или договаряне на условията преди започване на нова работа. И двата примера са за ситуации, които не се случват често. Ежедневните ситуации, включващи малки преговори, са подценявани, а могат да донесат повече от това, което човек иска.

Смяна на подхода

Докато на преговорите се гледа като на битка, в която един печели, а друг губи, ситуациите за преговори намаляват. Промяна на подхода и търсене на решение, в което и двете страни печелят или поне не излизат от преговорите в по-лоша ситуация, отколкото са били преди тях, дава повече възможности за положително развитие. Едната преговаряща страна не може да накара другата да се съгласи, но може да предложи алтернативи и да се обсъдят следващите стъпки.

Причини човек да не преговаря

В ежедневни ситуации, често човек не мисли, че е възможно да преговаря. Възможно е хората да се чувстват некомфортно с процеса на преговори и да се ограничават да опитат. Друга причина е, че се притесняват, че отсрещната страна ще ги помисли за алчни и неучтиви, или пък за хора без достатъчни финансови възможности. Доказана е връзка между социоикономически статус на човека и вероятността да започне преговори. Оказва се, че хората с по-гоеми възможности са по-склонни да преговарят за цената, дори и да нямат никакъв проблем да я платят в цялост.

Пътят към равното заплащане минава през преговори

Изследванията показват, че жените са по-предпазливи от мъжете, когато се договаря заплащането за дадена позиция. За да бъдат възприемани като мили и не толкова изискващи, жените не преговарят в по-голямата част от случаите, за разлика от колегите си мъже. В дългосрочен план това води до растяща разлика в заплащането на жените и мъжете. Непреговарянето автоматично означава, че човек е съгласен с предложеното. Ако това не е така, значи има място за преговори.

Кога да не се преговаря

Ако има голям дисбаланс на влияние между страните, тогава не може да се говори за преговори. За да има смисъл от преговори, едната страна трябва да има възможността да си тръгне от преговорите. Попитани от обирджия „Парите или живота“ не е покана за преговори. Ако има риск доброто предложение на едната страна да бъде оттеглено щом другата се опита да преговаря, тогава също не си струва.