24.04.2024

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев беше избран за ротационен заместник-председател на НСТС

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев беше избран за ротационен заместник-председател на НСТС

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов бяха избрани за ротационни заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) съответно от национално представителните организации на работодателите и на синдикатите.

На заседанието днес Националният съвет за тристранно сътрудничество прие новия Национален план за действие по заетостта и проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

С промяната в Наредбата се въвежда изрична забрана на основание подзаконов нормативен акт да се изисква от гражданите да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри. Административните органи следва да извършват служебна проверка в съответния регистър.

В действащата разпоредба от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ) е предвидена възможност при подаване на заявление за изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от наследници на починало правоимащо лице, те да представят удостоверение за наследници и само ако не са го представили, документът се изисква служебно от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. С промяната само административният орган се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници.

От 12 март тази година функционира Единният портал за електронни услуги на НОИ, който дава възможност за електронна идентификация да бъде използван и ПИК на НАП, за да се използват тези услуги. В тази връзка се прие разширяване на възможностите за подаване на заявлението за изплащане на парично обезщетение за безработица, като се намалява административната тежест и се предоставя възможност лицата да се възползват от електронните административни услуги.

Националният съвет за тристранно сътрудничество прие Националния план за действие по заетостта през 2024 г., чийто бюджет ще бъде 88 млн. лева.