22.05.2024

Предстои първият форум в България, посветен на отговорността на бизнеса за спазване на човешките права

Българска фондация за бизнеса и правата на човека организира първата информационна
дискусия в България “Business Talks about Human Rights“, посветена на отговорността на бизнеса за
зачитане на човешките права. Събитието ще се проведе на 26 юни 2024 г. от 9.30 – 13.30 ч. в The
Steps, гр. София, като участието е безплатно след предварителна регистрация.

Пресечната точка между бизнеса и правата на човека

Основна цел на събитието е да разшири познанията в България по все по-актуалната тема за
пресечната точка между бизнеса и правата на човека и да събере на едно място представители на
всички заинтересовани страни – изпълнителна и законодателна власт, институции, експерти,
представители на бизнеса и НПО сектора, в търсене на общи решения за по-справедливо бъдеще.

“Business Talks about Human Rights“ ще постави на дневен ред въпросите за важността и
ползите от отговорното бизнес поведение, обществените и нормативните изисквания към
корпорациите и приложението на темата в България.

В редица европейски държави вече има въведени задължителни стандарти за спазване на човешките права от страна на организациите. Тези изисквания са задължителни за прилагане и за всички техни партньори по международните вериги за доставки, което на практика означава, че ако една българска компания иска да предоставя стоки или услуги за френски, холандски или германски пазари, то тя задължително следва да покрива тези стандарти.

В допълнение, мащабната европейска инициатива за ESG (екологично, социално и устойчиво управление) поставя още по-голям фокус върху начина, по който организациите взаимодействат със своите служители и изисква пълна прозрачност за спазването на човешките права.

В дискусията ще участват едни от най-изявените международни експерти 

За първи път пред българска аудитория опит ще споделят едни от най-изявените международни експерти, сред които Рон Попър, председател на Global Business Initiative on Human Rights, Беата Фарасик, съосновател на Polish Institute for Human Rights and Business и Олена Уварова, съпредседател на Глобалната асоциацията на учените по бизнес и човешки права.

От българска страна опит ще споделят Камелия Славейкова, председател на СД на Shell България, Ивана
Цветкова, мениджър програми за SDG в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Гергана
Манолова от Съвета на жените в бизнеса в България и др.

Основни теми по време на форума ще бъдат развитие на темата за бизнеса и правата на човека в европейски, регионален и национален контекст, европейски регулации, ключови новости в ESG, устойчивостта, инициативи за многообразие и включване. и др. Специален фокус на събитието ще бъде и приложението на темата за бизнеса и правата на човека в Кралство Нидерландия, като ще бъдат споделени добри практики.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Посолство на Кралство Нидерландия в България като част от проекта “Business and Human Rights: The Dutch Experience”. Повече иформация за програмата на събитието, както и регистрационна форма за участие са налични на сайта на БФБПЧ.