19.04.2024

 „Презареди кариерата си“: Какви са предизвикателствата пред ВЕИ индустрията?

Кариерният форум „Презареди кариерата си“, на който ESGnews.bg е медиен партньор, се проведе днес в София и обедини водещи експерти, успешни бизнеси и млади таланти от ВЕИ индустрията, които споделиха своите истории на успеха и дискутираха актуалните тенденции и възможности в сектора у нас.

Целите на форума бяха да създаде ключови партньорства между бизнеса, образованието и перспективните кадри във възобновяемата енергетика в България, за да помогне за постигането на енергийните и климатичните цели на ЕС до 2030 г. чрез създаване на перспективни работни места и кариерни възможности.

Събитието беше организирано от сдружение „Соларна Академия България“ и M3 Communications Group, Inc.

България може да привлече повече млади хора в сектора на възобновяемите източници. Обучавайки студентите, страната ни може да създава по-добър брутен вътрешен продукт. Важно е обаче да се посочи, че във все още младия ВЕИ сектор липсват кадри, което се усеща и създава затруднения в бранша“, заяви в началото председателят на сдружение “Соларна академия България” д-р инж. Веселен Тодоров.

Всеки ден носи промяна в бизнеса със соларна техника. Всеки студент и млад човек трябва навреме да помисли за своята кариера, за да не изоставя от новите тенденции. Ако един студент не работи, докато учи, може да изостане“, каза изпълнителният директор на M3 Communications Group, Inc Максим Бехар.

Нужна е симбиоза между бизнеса, професионалното и висшето образование

Гост на „Презареди кариерата си“ беше служебният заместник-министър на образованието и науката Мариета Георгиева.

Секторните съвети сега прохождат. С тях може да се постави основата и да се изгради симбиозата между бизнеса, професионалното и висшето образование. Това трябва да се случи с участието и подкрепата на работодателските организации, синдикатите, сдруженията на работници и браншовите организации. В крайна сметка целта е политиките да се залагат на ниво сектор и бранш. Това, което се произвежда като квалификации, трябва да бъде създадено с водещата роля на бизнеса. В момента се очаква секторните съвети да подготвят нова “бета версия” на професиите. През март беше окончателно приета промяната в Закона за професионалното образование и обучение, която трябва да постави началото на една сериозна реформа в този сектор. Първата стъпка на реформата е промяна на списъка с професиите”, заяви Мариета Георгиева.

Липса на квалифицирани кадри

Фирмите трябва да дадат сигнал към младите хора, че имат нужда от техните умения и усилия да се квалифицират. Това каза председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов.

Палатата традиционно проверява заплахите, които бизнесът вижда в различни негативни тенденции на пазара и едно от тези проучвания е именно за липсата на квалифицирани кадри. Няма сектор в България, който да е доволен от достатъчното кадри, които да са на негово разположение. Повече от половината бизнесмени виждат като една от най-големите заплахи именно липсата на квалифицирани кадри. Така пазарът се отваря за навлизане на кадри без квалификация, което е опасно за обществото. Другият проблем е отливът на кадри, които са подготвени в България, но отиват да работят в чужбина”, изтъкна Симеонов.

Гост на форума беше и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р. Димитър Димитров.

Все още не е намерен начин студентите да участват в процеса на изграждане на фотоволтаични инсталации. Пред висшето образование стоят много пречки, особено за новите специалности и дейности, каквито са ВЕИ, киберсигурността, изкуственият интелект. Тази прекалена регулация във висшето образование не помага за развитието и осигуряването на кадри в такива области”, обясни ректорът на УНСС.

Награди

На събитието бяха обявени победителите в конкурса за изготвяне на макет на фотоволтаична електроцентрала, организиран от компанията Enery и сдружението „Соларна Академия България“.

Победител стана отбор „Млад електротехник“ от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” в Разград. Останалите финалисти бяха от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас, Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец”, гр. Суворово и Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов”, гр. Бургас. Всички призьори бяха възнаградени с Apple iPads.