23.03.2024

Прогноза за времето с деца ще информира зрителите за климатичните промени

Телевизионната аудитория на прогнозата за времето я очаква изненада: специална прогноза от 2050 г. за времето, водена от деца. Млади телевизионни метеоролози се присъединиха към Програмата за развитие на ООН (UNDP) за нейната нова кампания “Weather Kids”, създадена в партньорство с WMO и The Weather Channel, потребителска марка – флагман на Weather Company.

С подкрепата на световни знаменитости и посланици на добра воля на ПРООН, като носителката на Оскар Мишел Йео от Малайзия, американският актьор Кони Бритън и датският актьор Николай Костер-Валдау, кампанията е част от усилията на ПРООН за повишаване на осведомеността за въздействието на изменението на климата и за мобилизиране на хората по света да предприемат значими действия в областта на климата в името на бъдещите поколения.

Сегментът предупреждава зрителите, че повишаващите се температури ще доведат до още катастрофални въздействия, предизвикани от изменението на климата, като тези, които изпитваме в момента върху хората и световната икономика. Очаква се да окажат въздействие върху 94% от децата по света, заплахи за продоволствената сигурност и потенциално увеличение на сметките на данъкоплатците в световен мащаб от трилиони щатски долари.

Това е лудост! Училищата са затворени, защото е прекалено горещо. Горските пожари поглъщат цели градове, а наводненията правят всичко мокро и отвратително“, обявява младият водещ.

Прогнозата завършва с въздействаща молба от децата: „За нас това не е просто прогноза за времето. Това е нашето бъдеще.” Зрителите се насърчават да подпишат обещание за действие, като вземат устойчиви финансови решения и се образоват относно климатичните решения и глобалните действия в областта на климата.

Новата видео поредица на ПРООН “Climate Action Explained”, озвучена от Николай Костер-Валдау, която допълва кампанията, подчертава някои от конкретните решения, които вече се случват.

„Weather Kids отправят мощен призив, за да ни предупреди за бъдеще, което със сигурност ще се материализира, ако не предприемем смислени действия в областта на климата днес“, казва Ахим Щайнер, ръководител на Програмата за развитие на ООН (ПРООН). „Продължаващата инерция по отношение на изменението на климата ще доведе до все по-необитаема планета за „днешните деца“ и бъдещите поколения. Можем да коригираме курса, само ако се движим със скорост и мащаб сега. Това включва декарбонизиране на нашите икономики и подобряване на достъпа до чиста енергия за всички, защита и възстановяване на нашия естествен свят и даване на глас на общностите при вземане на решения за климата в техните страни.“