10.05.2024

Производството на енергия от въглища падна до рекордно ниско ниво през април

Производството на електроенергия в ЕС от изкопаеми горива през април падна до рекордно ниско ниво, сочат данни на Ember. Мозъчният тръст установява, че делът на електроенергията, генерирана от изкопаеми горива в блока, е спаднал до 23 процента миналия месец – рязък спад от 22 процента в сравнение с април 2023 г. Той също така надминава предишното рекордно ниско ниво от 27 процента от май 2023 г.

Производството на въглища отбелязва най-нисък дял досега

Производството на въглища осигурява само 8,6% от електроенергийния микс на ЕС през април 2024 г., най-ниският му дял досега. Той спадна с -30% в сравнение с април 2023 г., когато въглищата осигуриха 12,3% от електроенергията в ЕС.

Производството на газ съставлява 12,1% от електроенергийния микс на ЕС през април 2024 г., най-ниският му дял от поне осем години. Той спадна с -22% в сравнение с април 2023 г., когато газът осигури 15,6% от електроенергията в ЕС.

Ниското производство на изкопаеми горива също означава рекордно ниски месечни емисии от енергийния сектор през април 2024 г., при 38 милиона тона CO2 (MtCO2). Това е с 10% по-малко от предишния рекорд, поставен през май 2023 г. от 42 MtCO2.

Германия отбеляза най-голям спад в сравнение с април миналата година с -26%, което представлява 32% от общия спад в ЕС. Припомняме, че седем електроцентрали, захранвани с лигнитни въглища, с общ капацитет от 3,1 гигавата бяха затворени в Германия в края на март 2024 г. Италия е на второ място с -24% спад, допринасяйки с още 15% за общия спад в ЕС.

Вятърът и слънчевата енергия оглавяват прехода

Вятърната и слънчевата енергия достигнаха рекорд през април 2024 г., генерирайки повече от една трета (34%) от електроенергията в ЕС за първи път. Предишният рекорд от 31% бе поставен през май 2023 г.

Миналата година вятърът и слънчевата енергия са генерирали 27% от електроенергията в ЕС, за първи път надхвърляйки една четвърт, според European Electricity Review на Ember. Ръстът на вятърната и слънчевата енергия продължава да набира скорост през 2024 г.

Вятърната и слънчевата енергия не само постигнаха най-големия си дял от производството през април 2024 г., но също така и най-високото общо месечно производство, генерирайки 62% от цялото възобновяемо производство през април 2024 г.

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като цяло са произвели повече от половината електроенергия в ЕС през април само за втори път и са постигнали рекорден дял от 54%. След горещи вълни и засушавания през предходните години производството на водноелектрическа енергия нарасна с 28% в сравнение с април 2023 г., увеличавайки дела си от 12,3% през април 2023 г. на 15,7% през април 2024 г.

Емисиите спадат, въпреки покачващото се търсене на енергия

Рекордите, поставени през април, са доказателство за дългосрочна тенденция на увеличаване на чистото производство и намаляване на емисиите в ЕС. За първите четири месеца на 2024 г. производството на изкопаеми горива в ЕС е намаляло с 18% на годишна база.

Спадът в производството на изкопаеми горива дойде въпреки продължаващото възстановяване на търсенето на електроенергия, което е в леко съживяване от октомври 2023 г. и се е увеличило с 0,4% на годишна база през януари-април 2023 г. Междувременно вятърното и слънчево производство е нараснало с 14% в сравнение със същия период на миналата година, като производството на ВЕЦ нараства с 25%.

Тъй като възобновяемите енергийни източници изместват изкопаемите горива от електроенергийния микс, емисиите от енергийния сектор на ЕС са намалели с 18% на годишна база през януари-април 2024 г. Това силно начало на 2024 г. е още едно доказателство, че преходът на Европейския съюз към електроенергия е в разгара си, заключват от Ember.