27.05.2024

Резултатите от изборите в ЕС заплашват Зелената сделка, предупреждават експерти по устойчивост

Резултатите от изборите в ЕС през юни ще застрашат прилагането на Зелената сделка, според мнозинството експерти, анкетирани от Института за европейска екологична политика (IEEP), предава Euractiv.

IEEP публикува Барометър на Зелената сделка, базиран на отговорите на 312 европейски експерти по устойчиво развитие, които анализират напредъка на екологичните политики на ЕС. Мнозинството от експертите (67%) очакват резултатът от изборите за Европейски парламент да има отрицателно въздействие върху прилагането на Зелената сделка.

Това наблюдение се споделя от Ееро Ирьо-Коскинен, изпълнителен директор на IEEP, който посочва, че политиките на ЕС в областта на климата все повече са обект на политически натиск.

„Последните няколко месеца показаха, че нагласите за околната среда и климата започват да ерозират и че много от вече постигнатите компромиси и споразумения се поставят под съмнение от индустрията, фермерите и държавите-членки“, казва той.

Миналия декември Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) публикува първия си мониторингов доклад за усилията на блока да изпълни международните си ангажименти по отношение на целите за климата и биоразнообразието, както са определени съответно в споразуменията от Париж от 2015 г. и от Монреал от 2022 г. Според ЕАОС „в момента Европа не е на път да постигне никоя от тези цели“.

Прилагането на Зелената сделка е изложено на риск

Там, където има политически консенсус, Европа е постигнала значителен напредък към въглеродна неутралност – например в енергийния сектор. Тук важна роля изиграха по-широките политически обстоятелства. Инвазията на Русия в Украйна даде възможност на Европа да приеме ясна позиция относно необходимостта да стане независима от руския газ чрез инициативи като REPowerEU, които имат за цел да стимулират внедряването на възобновяема енергия.

Около 74% от интервюираните експерти казват, че усилията на ЕС за декарбонизирана енергия вероятно ще помогнат за постигане на целта на блока за климатична неутралност до 2050 г.

Други аспекти на Зелената сделка обаче така и не могат да си осигурят достатъчна политическа подкрепа. Примерите включват регламента за устойчивото използване на пестициди, който най-накрая беше оттеглен, както и предложения закон за възстановяване на природата, който няма достатъчна подкрепа в Съвета на ЕС.

Според 62% от анкетираните „недостатъчният ангажимент на правителствата на държавите членки“ е една от основните пречки пред превръщането на Зелената сделка в одобрено законодателство.

Въпреки че са приети близо стотина закона, свързани със Зелената сделка, експертите по устойчивост посочват в проучването, че прилагането на Зелената сделка на национално и местно ниво ще бъде от решаващо значение за оказване на въздействие в реалния свят.

Попълване на пропуски при следващата Комисия

Докладът завършва с поредица от препоръки за следващата Комисия, насочени към подобряване на въздействието и приемливостта на Зелената сделка. IEEP вижда преразглеждането на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2027 г., което започва следващата година, като възможност за по-ефективно пренасочване на средства към политики за устойчивост, като същевременно се гарантира справедлив преход във всички сектори.

В допълнение, експертите съветват, че бъдещото законодателство на Зелената сделка трябва да се съсредоточи върху климатичната неутралност в хранително-вкусовата промишленост, да се намеси в по-голям мащаб в опазването и възстановяването на природата, за да засили адаптирането към климата и устойчивостта, както и да въведе нов всеобхватен европейски закон за материалните ресурси с цели за намалено потребление.

И накрая, докладът на IEEP препоръчва засилване на ролята на гражданите и организациите на гражданското общество и включването им в по-голяма степен в разработването на тези екологични политики.