12.04.2024

Ролята на бизнеса за зачитане на човешките права

Българската фондация за бизнеса и правата на човека (BFBHR) организира първото по рода си информационно събитие, посветено на темата за ролята на бизнеса за зачитане на човешките права, на което ESGnews.bg е медиен партньор.

Основна цел на конференцията, която ще се проведе на 26 юни от 9.30 – 13.30 ч. в The Steps (гр. София, ул. Братя Миладинови 12),  е да разшири познанията в България по все по-актуалната тема за пресечната точка между бизнеса и правата на човека. В дискусията ще вземат участие международно признати експерти като Рон Попър, Беата Фарасик и Олена Уварова, които ще споделят своя опит.

Специален фокус на събитието ще бъде и приложението на темата за бизнеса и правата на човека в Кралство Нидерландия, като ще бъдат споделени добри практики.

По време на “Business Talks about Human Rights” ще имате възможност да научите повече по темите:

  • Как темата за бизнеса и правата на човека се прилага в големите международни компании?
  • Как се променят политиките в Европейския съюз и какво въздействие ще имат върху Източна Европа и по-специално България?
  • Инициативите за многообразие и включване могат ли да бъдат възможност за подобряване на разбирането по темата?
  • Как темата за бизнеса и правата на човека се прилага в България?
  • Какъв е опитът в Кралство Нидерландия и как нидерландските компании ефективно имплементират правилата за бизнеса и правата на човека в бизнес дейността си?

Събитието се организира с подкрепата на Посолство на Кралство Нидерландия в България като част от проекта “Business and Human Rights: The Dutch Experience”.

Присъствието е безплатно, но изисква предварителна регистрация, която можете да направите ТУК