25.06.2024

Румъния е на път да отвори отново мини за минерали и метали

Румънското правителство одобри указ за изменение на Кодекса за минното дело, за да се улесни повторното отваряне на неенергийни минни операции, съобщи министърът на икономиката Раду Опреа, цитиран от Euractiv.

С наредбата в румънското законодателство се включва потенциала за експлоатация на критични материали, като се очаква скок в търсенето на редкоземни елементи през следващите години.

„Това може да се постигне единствено, ако има екологични технологии и те не причиняват замърсяване“, уточни Опреа, посочвайки съществуващ екологичен проблем в Румъния, свързан с утаителните езера и сметищата.

В допълнение, представители на местната общност ще бъдат включени в процеса.

Критични суровини

Правителството обаче каза, че не знае къде може да бъде възобновен добивът на критични минерали.

„Ние много добре знаем, че там, където има например злато, има и други редки метали. Днес не знаем в каква концентрация, в какво количество, но чрез новия закон можем да направим анализи, да проверим и да видим какви са концентрациите”, добави Опреа.

Критичните суровини са от голямо икономическо значение за ЕС заради високия риск от прекъсване на доставките поради концентрирани източници и липса на заместители.

За да подобри стратегическата автономност на блока, Законът за критичните суровини има за цел да увеличи и диверсифицира доставките на ЕС на тези материали, да подобри циркулярността, включително рециклирането, а също и да подкрепи научните изследвания и иновациите в ефективността на ресурсите и разработването на алтернативи.