24.04.2024

Скептицизъм срещу плана на Макрон да се засадят 1 милиард дървета

Френският президент Еманюел Макрон обеща да бъдат засадени един милиард дървета във страната за 10 години. Еколози и активисти обаче се съмняват дали тази програма ще постигне заявените цели за биологично разнообразие и климат, предава Euractiv.

Макрон обяви плана на Конференцията по изменението на климата COP27 в Египет през ноември 2022 г. Целта е еквивалентна на засаждане на около 100 милиона дървета на площ три до четири пъти по-голяма от Марсилия всяка година до 2032 г.

Горите отдавна са признати за техния потенциал да противодействат срещу кризите с изменението на климата и биоразнообразието. Политиците особено ценят способността на дърветата да абсорбират въглерод от атмосферата.

В подкрепа на целта на президента, Междуведомствена комисия по дърветата и горите публикува през юли 2023 г. доклад, който изчислява, че във Франция има между 1,5 и 1,7 милиона хектара потенциални горски площи, които трябва да бъдат обновени.

Някои учени и екологични неправителствени организации обаче се опасяват, че инициативата на Макрон е твърде фокусирана върху търговските ползи от горското стопанство, в ущърб на заявените екологични цели на програмата.

Търговско горско стопанство и устойчивост

Безспорно е, че горите абсорбират въглерод и осигуряват благоприятно действие върху природните местообитания. Въздействието на дърветата, отглеждани с търговска цел, върху климата и целите на биоразнообразието, обаче е далеч по-сложно и зависи от това как самите дървета се отглеждат и събират.

Търговски практики като засаждане само на един дървесен вид и „чисти сечи“ – събиране на всички дървета в даден район едновременно – могат да окажат пагубно въздействие върху местното биоразнообразие. Дърветата, които не са подходящи за местните условия, имат по-малка вероятност да оцелеят до зрялост, етапът с най-голямо биоразнообразие и ползи за климата.

Как се използва добитата дървесина ще определи въздействието на дървото върху климата. Дървесината, използвана в строителството, например, може да съхранява въглерод в продължение на много години. Въпреки това, ако дървесината се изгаря за производство на енергия, въглеродът в дървесината бързо се освобождава обратно в атмосферата.

Оспорвано публично финансиране

От кабинета на Марк Фено, френския министър на земеделието и продоволствения суверенитет, обявиха, че 67,5 милиона дървета вече са засадени благодарение на публичното финансиране.

Фонд за помощ от 250 милиона евро за публични и частни собственици на гори беше отпуснат за тази година от френското министерство на земеделието чрез правителствения инвестиционен план „France Relance“. Частните собственици на гори, които притежават три четвърти от горите във Франция, ще получат 60% от това финансиране.

Брюно Дусет, ръководител на кампаниите във френската неправителствена организация Canopée, заяви, че 10 000 хектара здрави и добре установени гори (включително 6 500 хектара в зоните на Натура 2000) са били изкоренени, за да се възползват от тази помощ, и повторно засадени за промишлени цели.

Според Canopée тази практика е широко разпространена. Доклад от март 2022 г. твърди, че 87% от проектите, финансирани от плана „France Relance“, включват чиста сеч.

От Министерството на земеделието заявиха, че там, където дърветата са били изсечени, е било с цел „да се спре разпространението на паразити и да се засадят повторно видове, адаптирани към изменението на климата“.

Публичното финансиране също така изисква от собствениците на гори да спазват няколко строги изисквания, за да гарантират устойчивостта на бъдещите гори – например трябва да има план за управление и минимално разнообразие от дървесни видове.

Собствениците на гори обаче могат да получат достъп до тази безвъзмездна помощ и да отсекат дърветата си, ако това е необходимо с цел да се оздравят горите.

Естествена регенерация

Във Франция горското покритие е нараснало с повече от 3 милиона хектара от 1985 г. насам, движено от естественото възстановяване на изоставени земеделски земи.

Надграждайки тази тенденция, левият опозиционен парламентарист Анри Дави призова „да оставим природата да поеме по своя път“ като средство за залесяване на Франция.

Политикът – бивш директор по изследванията в горската екология в националната изследователска агенция INRAE – също призова за въвеждане на по-„устойчиво“ горско стопанство.

Този метод за поддържане на горите включва намаляване на гъстотата на групи от дървета в някои райони, чрез премахване само на най-големите или най-старите дървета, избиране на дървесни видове, които са най-устойчиви на бъдещия климат на Франция и позволяване на по-голямо естествено възстановяване.

Частните собственици на гори отхвърлят този подход, както беше обяснено от Антоан д’Амекур, президент на секторната асоциация Fransylva, който заяви, че търговското горско стопанство може да ускори възстановяването на горите и да ги направи по-устойчиви на изменението на климата.

Въпреки това на политическо ниво се чуват призиви за по-устойчив подход към горското стопанство.

Група от 118 парламентаристи от различни политически партии предлага нов закон за увеличаване на съхранението на въглерод във френските гори.

Внесени в парламента през декември 2023 г., новите правила ще дефинират и ограничат „чистите сечи“ и ще изискват от горските стопанства с търговска цел да диверсифицират своите насаждения.