24.06.2024

София Касидова: Малкият и среден бизнес трябва да се освободи от тежките регулации за отчитане

Темата за Зеления преход е широкообхватна. Той е не само технологичен и икономически въпрос, но и социален ангажимент към бъдещите поколения. Затова е важно разбирането на неговата стойност.

„Каква е цената, която трябва да платим за един устойчив и екологично чист свят“? По темата разговаряха главният редактор на ESGnews.bg Божидара Живкова и София Касидова, ръководител „Стратегическо развитие и зелени политики“ в Българска банка за развитие.

София Касидова ще води панела за цената на зеления преход по време на най-голямата и значима среща за Зелената сделка в региона “Green Transition 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа”, на която ESGnews.bg e ексклузивен медиен партньор. Конференцията ще се проведе от 26 до 28 юни в Sofia Event Center.

„Зеленият преход отдавна престана да бъде политическа цел, а необходимост за оцеляване на икономиката и обществото ни“, категорична е София Касидова.

Тя посочи, че Международната агенция по инфраструктура в областта на възобновяемите източници е излязла с оценка, която показва, че цената на прехода до 2050 г. е около 9 трлн. долара и всяка година трябва да се въвеждат нови 1000 гигавата възобновяема енергия, за да може да се достигнат целите до 2030 г. в глобален аспект.

„Освен строителството на възобновяемите източници, държавите трябва да инвестират в адаптирана инфраструктура, така че да можем да се защитим от всички природни бедствия, които зачестяват през последните години и дори стават хронични“, каза още ръководителят на „Стратегическо развитие и зелени политики“ в Българска банка за развитие.

Фактори, които определят цената на Зеления преход

„Ролята на правителствата и държавите е ключова, както и въпросът откъде ще се финансират тези разходи. Това е голям дебат и намерението е да се постигне по време на международната среща КОП 29 в Баку едно споразумение между държавите, че фондът, необходим за подкрепа на държавите, които трябва да се адаптират, трябва да има ясна и категорична оценка. Тази голяма цел трябва да се постави на глобално ниво“, посочи г-жа Касидова.

На второ място според нея е ролята на частния сектор.

„Очакванията към него винаги са големи. Знаем, че в условията на пазарна икономика частният сектор е най-доброто място за инвестиции. В случая обаче има различни аспекти на това финансиране и освен частния сектор, трябва да се натоварят и данъкоплатците. В различните страни има различни подходи към това. В някои се увеличава таксата за хотелски услуги, в други таксите върху фосилните горива, на корабните и самолетните услуги и т.н.“, обясни тя.

Зеленият преход е една нова тема и налага нов модел за икономически растеж, който трябва да се финансира. Предизвикателствата обаче са много.

„Увеличението на данъците е тежест, която допълнително се стоварва върху потребителите. Това създава едно социално напрежение. Предизвикателствата пред правителствата също са големи, както и новите данъци“, поясни тя.

София Касидова коментира и темата за финансирането на малкия и средния бизнес.

„Не само в България, но и в другите развити държави, малкият и среден бизнес е почти 99% от икономиката, или с други думи това е гръбнакът на иконимиката. На първо място трябва да се освободят от тежките регулации за отчитане, събиране на данни и мониторинг на тяхното съответствие и да има преходен период, в който да се прецени готовността на МСП и пропорционалността спрямо големите и водещи сектори, които трябва да се реформират и позеленеят“, обобщи тя.

Целия разговор с г-жа София Касидова можете да чуете във видеото!