17.04.2024

Справяне със съвременното робство

Робството е това, което винаги е било: това как един човек контролира друг човек, упражнявайки насилие, след което го експлоатира икономически, без да му плаща нищо. Това е смисълът на робството.“

Кевин Бейлс, съавтор на Global Slavery Index

Наскоро някой ме попита „Kолко роби работят за теб?“. Озадачена от този въпрос, потърсих отговор в организацията Slavery Footprint, която от 2011 г. изследва най-често разпространените продукти и стоки и как те са свързани със съвременното робство.

Смята се, че през 2021 г. 50 милиона души са живели в робство, като 71% от тях са жени и деца. Съвременното робство се основата на експлоатация и се проявява в различни форми: трафик на хора; робство; принудителен брак; насилствен труд; дългово робство; съмнителни предложения за работа и най-тежката форма на съвременното робство – детски труд, наблюдаващ се в световните вериги на доставки.

Случаите на съвременното робство растат значително в сравнение с 2016 г, като то е най-често срещано в страни, които са засегнати от военни конфликти, в държави, които има наложен принудителен труд и слабо държавно управление.

Най-често срещаните форми на съвременно робство

В Европа и Централна Азия най-често срещаните форми на съвременно робство са принудителен труд и ранни бракове, като сред причините за разпространението им са бедността, дискриминацията и липсата на работа. Затова и статистиката посочва, че през 2021 около 6,4 милиона души са живели в модерно робство, като Европа и Централна Азия са на второ място при случаите на принудителен труд  (4,4 милиона) и на трето място по отношение на случаите на принудителни бракове (2,5 хиляди милиона).

Според Global Slavery Index, в България през 2021 г. броят на хората жертви на съвременно робство е достигал 59 000 хиляди души, което позиционира страната ни на 29-то място в света и на 15-то място в Европа. Основни фактори, които са взимат под внимание са уязвимостта на хората и мерките, които предприема правителството, за да се справи с този проблем. По този показател България е на средно ниво при справяне с проблемите, като има значителен напредък по отношение на правосъдието и търсене на наказателна отговорност, но ще се отнася до намаляване на рисковете и предприемане на мерки във веригите на доставките, правителството ни не е взело необходимите мерки.

Мерки за справянето с този проблем

Около 17 милиона души от гореспоменатите цифри работят в частния сектор, което насърчава все повече компании да предприемат различни мерки за справянето с този проблем. Затова и се повишава очакването към компаниите да бъдат по-прозрачни, не само в оперативната си дейност, но и във веригите на доставките.

В допълнение на това са наблюдава и развитието на глобални регулаторни инициативи: в ЕС директиви регулиращи принудителен труд и задължения за извършване на надлежна проверка във веригите на доставки; модерно робство във Великобритания и Австралия; закон за прозрачността в Норвегия; както и различни инициативи, насочени към веригите на доставки в Япония, Канада и САЩ. Общото между всички тези инициативи е извършването на ефективна надлежна проверка и оценка на рисковете, свързани със съвременно робство в техните операции и вериги на доставки.

Все повече компании публикуват декларация срещу съвременното робство, която е или част от политиките за човешките права, или отделен документ, който съдържа обхват, оценка на риска на доставчиците, стъпки за намаляване на риска, механизми за наблюдаване и докладване, насърчаване на човешките права, политики за многообразие, възможности за ефективна защита. Декларацията представлява сериозен ангажимент за справяне с експлоатацията на работниците и намаляване на рисковете от съвременно робство.