29.06.2024

Страните от ЕС не прилагат реформи на енергийния пазар

Европейската комисия започва дела за нарушения срещу 21 държави-членки на ЕС за това, че не са успели да приемат реформи на пазара на електроенергия, договорени през 2019 г., които са необходими, за да позволят на мрежата да приеме нови възобновяеми и електрически устройства, съобщава Euractiv.

Определящата енергийна политика на ЕС през 2010 г. беше Пакетът за чиста енергия, който приключи през 2019 г. Според тогавашния председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер

“реформата на пазарните правила за електроенергия би позволила на електричеството да се движи свободно до там, където е най-необходимо, като същевременно подобри благосъстоянието на потребителите.”

Тези правила имаха за цел да засилят защитата на потребителите и да повишат гъвкавостта на енергийните потоци в Европа. Според мнозина специалисти също така те можеха да помогнат за смекчаване на въздействието на енергийната криза от 2022 г.

Имаше само един проблем – правилата бяха до голяма степен игнорирани от страните от ЕС. В момента 21 държави-членки на ЕС са преследвани от Комисията за неправилно транспониране на правилата за пазара на електроенергия от 2019 г. в националното законодателство.

Австрия, една от страните нарушителки, трябва да актуализира своя закон, за да улесни компаниите да купуват енергията си директно от производителите, известно като споразумение за изкупуване на електроенергия (PPA).

„Тази модернизация на операционната система на пазара на електроенергия е спешна и необходима. Задържанията ще доведат до ненужни икономически разходи и забавяне на енергийния преход“, смята Кристоф Долна-Грубер, експерт от Австрийската енергийна агенция.

„В Австрия обаче всяко краткосрочно превеждане на правилата в националното законодателство изглежда все по-малко вероятно с предстоящите избори. В същото време използването на слънчеви панели и електрически превозни средства се разраства бързо“, добавя още Долна-Грубер.

Тази ситуация може да създаде неочаквани предизвикателства, тъй като нарастващото търсене на електроенергия не е предвидено адекватно от първоначалната рамка.

„Необходими са промени в правилата, което означава по-голяма интеграция на индустрията, търговията и домакинствата, които се превръщат от чисти потребители на енергия в доставчици“, предупреди Долна-Грубер.

И все пак много малко държави са адаптирали правилно регламента, повече от три години след изтичането на крайния срок. Процедури за съдене на Литва, Словения, Ирландия, Малта и Кипър бяха инициирани от Комисията, но прекратени, след като страните показаха, че спазват изискванията.

Междувременно ЕС прие друга реформа на пазара на енергия и обмисля трета през предстоящия мандат.

Съществува реална възможност националните законодатели да трябва да транспонират три отделни реформи на пазара на енергия наведнъж.

Проблемът с Румъния

Една страна, която се отличава от останалите, е Румъния. Комисията смята, че страната нарушава правилата от 2019 г., за разлика от останалата част от Европа, която е обвинена само в забавено или частично прилагане.

Изправен пред енергийната криза от 2022 г., Букурещ централизира своя пазар на енергия, въведе високи данъчни ставки върху търговията с електроенергия и ограничи цените на дребно.

Тези мерки ще бъдат в сила до 2025 г. Комисията призова страната да спре да ограничава износа на електроенергия.