29.03.2024

Търсим компаниите с най-добри практики в областта на рециклирането

Ние, от екипа на ESGnews.bg имаме удоволствието да ви поканим да се включите в предстоящата анкета сред читателите на сайта. В първото издание на онлайн гласуването ще отличим компанията, събрала най-много гласове в допитването на тема “Най-добри практики в областта на рециклирането и устойчивото управление на отпадъците”.

За да бъдете част от компаниите, за които нашата аудитория може да гласува, трябва да отговорите кратко на следните два въпроса:

  • Какви са вашите текущи и бъдещи инициативи за подобряване на вашия отпечатък върху околната среда чрез рециклиране и преработка на отпадъци?
  • Какви иновации или технологии прилагате за подобряване на ефективността на процесите за рециклиране?

С участието в анкетата ще имате възможност да представите иновативните проекти в областта на рециклирането, които спомагат за опазването на околната среда и насърчават устойчивото развитие. Компанията, която събере най-много гласове в анкетата, ще получи специалната награда на публиката по време на първата церемония ESG AWARDS 2024.

Може да изпращате отговорите на въпросите със заявка за участие в анкетата до 30 април 2024 г. на newsroom@esgnews.bg.

Гласуването в анкетата на сайта ще се проведе от 15 май до 15 юни 2024 г.