22.05.2024

Участието на фотоволтаичните централи в преносната мрежа на България се е увеличило със 115%

Участието на фотоволтаичните централи (ФЕЦ) в преносната мрежа на страната се е увеличило с 115,01 процента за периода 1 януари 2024 г. до 19 май 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), публикувани на страницата му.

От началото на годината до 19 май е отчетен дял на ФЕЦ в преносната мрежа в обем на 739 248 мегаватчаса, докато за аналогичния период на 2023 г. този дял е бил 343 814 мегаватчаса. Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 44,53 процента за посочения период.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства – с 27,18 на сто в сравнявания период. Данните сочат, че до 19 май тази година в разпределителната мрежа от ВЕИ енергия са постъпили 1 105 746 мегаватчаса електроенергия, докато от 1 януари до 19 май на изминалата 2023 г. те били 869 458 мегаватчаса. Участието на ФЕЦ в разпределителната мрежа за сравнявания период се е увеличило с 55,06 процента.

Производството на електроенергия в България се е понижило с 11,41 процента за периода 1 януари 2024 г. – 19 май 2024 г. спрямо същия период на 2023 г. От началото на годината до 19 май тази година са произведени 14 874 702 мегаватчаса, докато за аналогичния период на изминалата година произведената електроенергия е била 16 790 779 мегаватчаса.

От 1 януари до 19 май 2024 година потреблението на електроенергия в страната е с 4,51 на сто по-малко в сравнение със същия период на 2023 г. За отчетния период на настоящата година са били изразходени 14 616 738 мегаватчаса, докато в аналогичния период на миналата година потреблението е било 15 307 557 мегаватчаса.

Салдото (износ-внос) на електроенергия е спаднало с 82,61 на сто за сравнявания период, показва още справката на ЕСО. За дните от 1 януари 2024 г. до 19 май 2024 г. то е било 257 964 мегаватчаса, докато за този период на изминалата година – 1 483 222 мегаватчаса.

Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 19 май спрямо този период на 2023 г. също намалява – с 18,99 процента. От базови централи от 1 януари до 19 май тази година са произведени 11 309 390 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 2023 година електрическата енергия от тях е била 13 961 010 мегаватчаса.

Отчита се повишение с 13,67 процента на електроенергията, произведена от ВЕЦ за периода 1 януари 2024 г. – 19 май 2024 г. спрямо 1 януари 2023 г. – 19 май 2023 г., сочи още справката на ЕСО.