27.04.2024

Филип Морис България стартира мащабна програма за рециклиране на устройства

Филип Морис България стартира своята нова програма „Рециклираме заедно“, която ще дава възможност на потребителите да връщат старите си, неизползваеми устройства в специални кошове в специализираните IQOS обекти. Върху всеки кош е отбелязано мястото за поставяне на категорията и вида на устройството. Това обявиха от компанията на специално събитие в София, на което представиха и новите си вейпинг продукти.

Програмата ще се осъществява у нас в партньорство с EcoSafe – дружество, специализирано в управление на отпадъци. Дейностите по рециклиране на вейпинг устройствата, както и устройствата за нагряване на тютюн, ще се изпращат в център за рециклиране в Унгария.

Материалите от събраните устройства ще се преработват с цел добиването на суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти, а материалите, които няма да могат да се рециклират, ще се използват за производство на енергия.

С програмата за рециклиране в България ние се присъединяваме към глобалната инициатива на компанията за отговорно и устойчиво развитие, прилагана на всички пазари, където се предлагат устройства. С пускането на нови вейпинг продукти целим да ускорим мисията си за бъдеще без дим в страната, която започнахме преди повече от шест години със системата за нагряване на тютюн IQOS“, споделя Демиан Пинтос, Генерален мениджър на Филип Морис България.

Програмата „Рeциклираме заедно“

Програмата „Рeциклираме заедно“ цели да намали замърсяването на околната среда с пластмаса и електроника, а също така и подсигурява правилното изхвърляне на критични компоненти, каквито са батериите на устройствата.

От Филип Морис България посочиха още, че имат два центъра за рециклиране в света – в Унгария и Япония, като от България ще се превозват до Унгария всякакви видове върнати устройства. Целта на компанията е до 2025 г. да достигне 1 млн. върнати и обновени устройства, както и всички опаковки на компанията да бъдат рециклируеми.

Нови вейпинг продукти 

Като част от своята мисия за бъдеще без дим, Филип Морис България представи ново попълнение в портфолиото си от научно-обосновани бездимни алтернативи. Компанията пусна на българския пазар нови вейпинг продукти – VEEV оne за многократна употреба с капсули и VEEV now за еднократна употреба.

От 2008 г. насам Филип Морис Интернешънъл е инвестирала над 12.5 милиарда долара в научна разработка, оценка, производство и търговска реализация на бездимни алтернативи, като водеща е системата за нагряване на тютюн IQOS.

Предвид постоянно променящите се пазарна среда и потребности на потребителите, компанията непрестанно разширява своето портфолио от бездимни продукти, сред които попада и новата вейпинг категория.