15.05.2024

Франция в сблъсък с Европейската комисия заради ВЕИ

Франция е постигнала едва 22,2% дял от възобновяемата енергия в своето брутно крайно потребление на енергия през 2023 г.. Това показват данните на френското министерство на околната среда, публикувани на 7 май.

Тенденцията не показва, че страната ще може да постигне цел от най-малко 44% възобновяема енергия до 2030 г., както е определено от правните норми на ЕС.

Делът на възобновяемата енергия на Франция в нейното крайно брутно енергийно потребление през 2023 г. е нараснал с 1,9% спрямо 2022 г., движен от увеличеното потребление на възобновяема енергия (+5,6%) и намалението на общото потребление на енергия (-2,6%). Тази тенденция се поддържа в продължение на няколко години, отбелязват от министерството.

Европейски цели

Въпреки че министерството е доволно от цифрите, те не достигат целите, определени за Франция в европейското законодателство. За 2020 г. Директивата за енергия от възобновяеми източници (RED) постави обща цел от 20% енергия от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление на 27-те държави-членки на ЕС.

Като се има предвид тогавашният по-висок от средния капацитет за възобновяема енергия на Франция, целта беше 23%. Което на практика означава, че през 2023 г. Франция все още не е постигнала целта си за 2020 г.

От 2022 г. правителството обяви редица мерки за ускоряване на развитието на възобновяемите енергии. Последната е обявяването на график за офшорна вятърна енергия до 2035 г. и 2050 г. и ускоряването на административните процедури.

В сряда (15 май) президентът Еманюел Макрон ще пътува до Нормандия, за да открие офшорния вятърен парк с мощност 500 MW край департамент Фекам.

Тези решения със сигурност ще помогнат на Франция значително да увеличи внедряването на възобновяема енергия. Въпреки това правителството все още категорично отказва да приеме целта на ЕС за 2030 г.

Преразглеждане на управлението

Според правителството целта за възобновяеми енергийни източници, определена за Франция, не е необходима за постигане на крайната цел за намаляване на емисиите на парникови газове. Париж твърди, че това може да се постигне и с приноса на атомните електроцентрали в страната.

Поради тази причина през декември 2023 г. тогавашният министър на енергетиката Агнес Пание-Рунаше, заедно с колеги от 10 други държави-членки, призоваха за преразглеждане на това как глобалните цели на ЕС за възобновяема енергия се разпределят между държавите-членки.

„Целта от 42,5% на възобновяема енергия в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. е непостижима в момента“, каза източник пред Euractiv, пожелал анонимност, който е работил във френското министерство на енергетиката по време на преговорите.

Франция отказва да включи каквато и да е цел за „възобновяема енергия“ в своя национален енергиен и климатичен план (NECP), представен на Европейската комисия, нарушавайки препоръките на европейската изпълнителна власт.

От Европейската комисия очакват актуализираният NECP трябва да бъде върнат до 30 юни 2024 г., „като се вземат предвид препоръките на Комисията“.

Възможни наказания

Последствията за Франция от пропускането на целите за 2020 г. остават неясни. За момента правителството, чрез министъра на икономиката Брюно Льо Мер, настоя, че Франция няма да плаща никакви санкции, въпреки че процедурата може да го изисква.

Служителят на енергийното министерство обаче призна, че следващата Европейска комисия може да санкционира Франция.

„В противен случай под въпрос ще бъде поставена репутацията на ЕК“, смята източникът.