14.06.2024

Франция няма да представи навреме своя национален енергиен и климатичен план

Като се има предвид настоящата политическа ситуация във Франция, е почти невъзможно правителството да представи своя национален енергиен и климатичен план (NECP) на Европейската комисия до крайния срок 30 юни, според няколко френски експерти по енергетика и климат.

След разпускането на парламента въпросите за енергетиката и климата бяха оставени на заден план. В резултат на това представянето от Франция на своя NECP, който обобщава целите на страната за климата и енергията за следващите години, се забавя.

„Получих съобщения от министерски съветници, които казват, че ще бъде много трудно да се представи NECP преди 30 юни“, съобщи Никола Голдбърг, ръководител на енергийния център на мозъчния тръст TerraNova.

Това е датата, до която всички 27 окончателни NECP трябва да бъдат представени на Европейската комисия. Плановете са основен компонент от рамката на ЕС за управление на климата.

Държавите представиха проектодоклади на Комисията през лятото на 2023 г. Крайният срок 30 юни е за окончателните NECP, предназначени да отразяват обратната връзка на Комисията относно първоначалните проекти.

„Политическата ситуация и несигурността, която създава, могат да забавят комуникацията“, коментира Брис Лалонд, президент на мозъчния тръст Équilibre des énergies и бивш министър на околната среда на Франция.

Източник, запознат с министерските операции, заяви пред Euractiv, че единствено всекидневните управленски въпроси ще бъдат приоритизирани.

Месеци на конфликт между Париж и Брюксел

Франция е в спор с Европейската комисия за своя NECP от няколко месеца. През ноември 2023 г. тя представи своя проект, няколко месеца след крайния срок. Този текст не отговаряше на изискванията на европейските правила, тъй като не включваше цели за развитие на възобновяемата енергия. Това беше посочено от Европейската комисия, на която френската изпълнителна власт контрира, че предпочита да включи цел за ниски въглеродни емисии.

Докато преговорите с Брюксел продължават, политическата ситуация в Париж се влошава. Тъй като няма абсолютно мнозинство в парламента, правителството на Макрон не е готово да представи своята по-подробна вътрешна програма за енергетиката и климата пред депутатите, преди да изпрати окончателното резюме – което е основата за NECP – на Комисията.

„NECP трябваше да бъде преводът на многогодишната енергийна програма (PPE) и националната стратегия за нисковъглеродни емисии (SNBC)“, заяви Жул Нисен, президент на френската асоциация за възобновяема енергия Syndicat des énergies renouvelables (SER), позовавайки се на два вътрешни плана, фокусирани съответно върху енергията и климата.

„Тези документи трябваше да бъдат представени за консултации през следващите няколко дни, което сега изглежда малко вероятно“, продължи той.

Все пак на теория Франция може да представи NECP на Комисията, без да приема националните си програми в закон.

В търсене на изгубен консенсус

Никола Голдбърг от TerraNova горчиво съжалява за създалата се ситуация.

„Всичко е готово повече от година. Всичко, което липсваше, беше политическият момент. Вместо това през март правителството предложи още една консултация със заинтересованите страни“, обяви той.

Сега NECP едва ли ще бъде представен навреме. Франция може да бъде санкционирана за това забавяне.

„Ситуацията обаче е такава, че Европейската комисия не трябва да принуждава Франция да изпрати план, основан на нищо консенсусно“, смята Жул Нисен.

„За момента Комисията не желае да коментира политическата ситуация във Франция, нито как това се отразява на текущата работа на правителството“, обяви говорител на ЕК.