18.04.2024

Франция с план да произвежда един милион термопомпи годишно

Френският министър на икономиката и енергетиката Брюно Льо Мер разкри план на правителството за съживяване на индустрията за термопомпи, предава Euractiv.

Инициативата идва на фона на цялостен спад в производството на термопомпи в Европа.

Президентът Еманюел Макрон обяви през септември 2023 г., че Франция трябва да произведе един милион термопомпи преди края на 2027 г.

Франция е най-големият пазар и производител едновременно на термопомпи в Европа. Генерирането на топлина представлява 45% от крайното потребление на енергия. Почти две трети от това отопление се генерира от изкопаеми горива.

Термопомпите са ключово решение за намаляване на емисиите, свързани с отоплението. В зависимост от местната среда, те обикновено консумират около три пъти по-малко енергия от газовите котли или електрическите радиатори. Технологията може да отоплява домове, но също така и промишлени процеси, при които се използва вода под 200°C.

Подкрепа на индустрията

Франция вече може да се похвали с 27 фабрики за термопомпи и правителството в крайна сметка се стреми до 2027 г. във Франция да се произвеждат един милион нови термопомпи годишно.

Планът, разкрит от Льо Мер, има два ключови елемента.

Първо, за да се стимулира търсенето, регулаторният и административен процес за инсталиране на термопомпи на покриви ще бъде опростен, в съответствие с по-широкия фокус на правителството върху намаляването на бюрокрацията.

В същото време различните схеми за подпомагане на потребителите да купуват термопомпи ще продължат да действат.

Второ, правителството ще предостави пряка подкрепа на производителите, надграждайки новата отвореност на Европа за подкрепа на стратегически зелени индустрии.

Френската схема ще подкрепя изграждането на фабрики чрез данъчни кредити, които могат да достигнат до 200 милиона евро на фабрика като инвестиционна помощ.

В крайна сметка ние ще започнем да пренасочваме публичната помощ към френски и европейски термопомпи от 2025 г.“, заяви Льо Мер, цитирайки приемането в началото на февруари на Закона за нулевата нетна промишленост (NZIA), който тласка по-голямо европейско производство на чисти продукти и технологии, включително термопомпи.

Европейската индустрия е в затруднение

Докато правителствената намеса трябва да стимулира френските производители на термопомпи, в цяла Европа секторът изпитва затруднения.

Около 3000 работни места са били съкратени през 2023 г., докато данните от 14 европейски държави показват 5% спад в продажбите между 2022 г. и 2023 г.

Освен това, в някои държави-членки като Германия, политическата опозиция подкопава опитите за установяване на ясен график за постепенното премахване на котлите с изкопаеми горива.

Индустрията също така посочва високите лихвени проценти и по-ниските цени на газа като пречки пред растежа.

В крайна сметка здравето на сектора ще зависи в голяма степен от броя на ремонтираните сгради. Франция намали амбициите си в това отношение – първоначалната цел от 200 000 цялостни енергийни реновации, заложени през 2024 г., беше намалена на 140 000.

По-положителна е перспективата на европейско ниво. ЕС се стреми към 10 милиона термопомпени инсталации между 2023 г. и 2027 г.

Държавите-членки също току-що се споразумяха относно Директивата за енергийните характеристики на сградите (EPBD), която също трябва да насърчи внедряването на термопомпи. Директивата изисква от всяка страна да подготви „национален план“, който трябва да включва път за постепенно премахване на котли, работещи с изкопаеми горива, до 2040 г.