08.03.2024

Франция удря бързата мода със закон

Рекламите на така наречената „бърза мода“ може скоро да бъдат забранени във Франция според ново предложение за борба със замърсяващата индустрия, предава Евронюз. Законопроектът, внесен от депутата Ан-Сесил Виолан, също така се стреми да наложи санкции върху евтините дрехи, за да покрие въздействието им върху околната среда. Той ще бъде обсъден от комисията по устойчиво развитие на 14 март, след което може да премине към Сената.

Бързата мода е екологична катастрофа: дрехите са лошо направени, масово се купуват, рядко се носят и бързо се изхвърлят“, заяви министърът на екологичния преход Кристоф Бешу след дебат, проведен със заинтересовани страни от индустрията.

Той подкрепя предложената забрана за рекламиране на продукти за бърза мода, включително чрез влиятелни лица в социалните медии и установяването на екологични санкции върху облеклото.

Бешу също така изрази подкрепа за засилена информация за потребителите от марките за бърза мода относно въздействието върху околната среда на техните дрехи и заяви, че те трябва да насърчават потребителите да използват повторно артикулите.

Мишена на френския законопроект е азиатска компания

Законопроектът е насочен основно срещу китайско-сингапурския търговец на дребно за бърза мода Shein, който предлага 900 пъти повече продукти от традиционните френски марки. Компанията пуска повече от 7200 нови модела дрехи на ден, като общата наличност възлиза на 470 000 различни продукта.

Това позволява на марката да привлече широк кръг от клиенти, да постигне огромни икономии от продажби и да налага все по-ниски цени. Това от своя страна принуждава европейските модни марки да увеличат производството си, за да се конкурират.

Миналият месец Shein обяви, че обмисля листване на Лондонската фондова борса. Бързата модна марка, продаваща в повече от 150 страни по света, се стреми към оценка от около 90 милиарда долара, според Bloomberg. Това ще бъде най-голямото първоначално публично предлагане (IPO) на Лондонската фондова борса.

Големият оборот на евтини модни артикули влияе върху навиците за покупка на потребителите, като създава импулси за покупка и постоянна нужда от обновяване, което има отрицателни екологични, социални и икономически последици.

Въздействието на бързата мода върху околната среда

Всяка година повече от 100 милиарда дрехи се продават по света, според Френската агенция за управление на околната среда и енергията (ADEME). Във Франция в рамките на едно десетилетие броят на продадените дрехи годишно се е увеличил с милиард, достигайки 3,3 милиарда продукта или повече от 48 на глава от населението, отбелязва екоорганизацията Refashion.

В световен мащаб текстилната и шивашката промишленост е отговорна за около 10 процента от емисиите на парникови газове, според Програмата на ООН за околната среда (UNEP) – повече от общото количество от самолетния и морския транспорт.

Освен това тази индустрия допринася за замърсяването на водата, 20 процента от което се дължи на боядисването и обработката на текстил, заедно с микропластмасата, отделяна от синтетичните материали при пране.

Евтиното облекло допълнително се свързва с добре документирани нарушения на трудови и човешки права.

Какво се прави за борба със замърсяването на бързата мода в Европа?

ЕС постепенно въвежда различни закони за ограничаване на въздействието на замърсяващите индустрии. Законът за климата и устойчивостта, например, планира да направи задължително показването на информация за околната среда върху стоки като дрехи. Той също така е насочен към подвеждащи екологични етикети, има за цел да намали опаковките и насърчава ремонта и повторната употреба на стоки.

Пакетът на ЕС за кръгова икономика също допринася за тази цел, като въвежда бонус за ремонтирани продукти, насърчаване на кръговата и местна икономика и насърчаване на екодизайна.

Тези мерки обаче не са адекватни за справяне със заплахата за околната среда от свръхбързата мода, се твърди във френския законопроект. Според вносителката Виолан трябва да има връщане към устойчиви производствени обеми.

Какво ще промени френският законопроект за бърза мода?

Законопроектът предлага засилване на информацията и осведомеността на потребителите относно въздействието на бързата мода върху околната среда. Той също така се стреми да насърчи повторната употреба и поправката на дрехи за борба с културата на изхвърляне.

Възлагайки по-голяма отговорност на производителите, законопроектът предлага глоби въз основа на въздействието върху околната среда и въглеродните емисии на стоките, подобни на тези, които вече се налагат в автомобилната индустрия.

Освен че насърчават лоялната конкуренция за компании, които работят по-устойчиво, предвидените глоби ще се използват за финансиране на управлението на отпадъците, бонуси за ремонти и кампании за осведомяване на обществеността.

Законопроектът също ще забрани рекламирането на марки и продукти за бърза мода, подобно на начина, по който рекламата на изкопаеми горива беше забранена съгласно Закона за климата и устойчивостта.