09.04.2024

Целите за климата на големите компании са “критично недостатъчни”

Целите за намаляване на въглеродните емисии на група от най-големите регистрирани компании са “критично недостатъчни” като цяло и те не успяват да изиграят своята роля в предотвратяването на най-опустошителните въздействия на глобалното затопляне, показва доклад на изследователските групи с нестопанска цел NewClimate Institute и Carbon Market Watch, които разглеждат обещанията за климата на 51 мултинационални фирми и откриват, че много от тях  завишават твърденията си за устойчивост.

Проучването установява, че тези компании, които са генерирали 16% от глобалните емисии през 2022 г., са се ангажирали да намалят своите емисии средно с 33% до 2030 г. Глобалните емисии трябва да бъдат намалени с 43 процента до 2030 г., за да се приведат в съответствие с целите на Париж, според учените по климата на ООН. Въпреки че 19 фирми са подобрили усилията си през последните две години, целите на много от тях са описани като двусмислени, тъй като са обвързани само с част от бизнеса или разчитат на компенсации вместо намаляване на емисиите, което води до ефективни цели от 5%-20%, установява докладът.

Четири години след началото на критичното десетилетие за действия срещу изменението на климата, някои компании разбраха необходимостта да определят цели за 2030 г., които са съобразени с най-новите науки за климата и са подкрепени с надеждни мерки за постигането им“, казва Фредерик Ханс от NewClimate Institute. “Въпреки това, все още има обезпокоителна липса на ангажираност и неотложност от твърде много компании да предприемат надеждни действия за климата.“

Компаниите са оценявани спрямо честността на техните ангажименти

Компаниите, които са от секторите на автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, модата и енергетиката, са оценени спрямо честността на техните ангажименти за климата и напредъка към бенчмарка от 1,5 градуса по Целзий. Нито една от тях не получава най-високата оценка за „висока почтеност“.

Италианските и испанските енергийни гиганти Enel и Iberdrola оглавяват класацията с „разумен“ рейтинг за почтеност. Южнокорейската енергийна компания Kepco и японският производител на автомобили Toyota са с най-ниска оценка.

Само плановете на четири компании за намаляване на емисиите въплъщават необходимото преминаване от обещания към действително изпълнение“, се казва в доклада.

Въпреки това се признава, че някои се справят по-добре от други. Френският хранителен гигант Danone, например, се е ангажирал “значително” да намали емисиите на метан от производството на прясно мляко и да увеличи дела на продуктите на растителна основа. Enel и Iberdrola са увеличили капацитета си за възобновяема енергия, особено слънчева и вятърна, но и двете компании могат да поставят по-амбициозни срокове за постигане на нулеви нетни емисии.

Производителят на тежкотоварни превозни средства Volvo Group е споменат с инвестициите си в “превозни средства с нулеви емисии, инфраструктура за зареждане и нисковъглеродна стомана и алуминий”.

Междувременно модната индустрия е изтъкната като „двусмислена“ по отношение на това как ще постигне целите си. Нито една от петте анализирани марки – H&M Group, Nike, Adidas, собственикът на Zara Inditex и собственикът на Uniqlo Fast Retailing – няма планове да премине към бизнес модели, които произвеждат и продават по-малко продукти.

От H&M Group заявяват, че докладът не е анализирал последните данни за климата и твърди, че е постигнала 22-процентно намаление на своите емисии през 2023 г. в сравнение с 2019 г.

Докладът призовава за преминаване от доброволни инициативи за климата към по-строги правителствени регулации, за да се държат компаниите отговорни за тяхното замърсяване.

Нуждаем се от здраво законодателство, а също и от регулации, за да принудим компаниите да правят това, което трябва, а не това, което искат“, каза Фекс.

Емисиите трябва да бъдат намалени наполовина до края на десетилетието

Учените смятат, че емисиите трябва да бъдат намалени наполовина до края на десетилетието, ако светът иска да постигне целта за нетни нулеви парникови емисии до средата на века. Миналата година емисиите и средните температури достигнаха рекордно високо ниво.

Обещанията на правителствата – наречени Национално определени приноси – досега оставят планетата пред затопляне с 2,5-2,9C над нивата от прединдустриалната епоха, повишавайки перспективата за опустошителни наводнения, суши и горски пожари.

Докладът е третата итерация на мониторинга на корпоративната отговорност за климата на неправителствените организации, който се фокусира върху най-големите компании по приходи в ключови за климата сектори. Според Бенджа Фекс от Carbon Market Watch това показва необходимостта от по-ефективно регулиране на климата.

Гражданското общество, инвеститорите и правителствата зависят от прозрачни и надеждни правила, за да разграничат добре обоснованите планове за преход от тези, които остават неадекватни и са склонни към грийнуошинг“, каза Фекс.