10.04.2024

Ценообразуването на въглеродните емисии е от решаващо значение за осигуряване на екологичен транспорт

Прилагането на схемата на ЕС за ценообразуване на въглеродни емисии за автомобилния транспорт е от решаващо значение за стимулиране на бизнес аргументите за електрически и водородни камиони.

Това заяви главният изпълнителен директор на Volvo Group Мартин Лундстед пред Euractiv.

Транспортните емисии в ЕС са се увеличили с 26% от 1990 г. до 2023 г., превръщайки сектора в проблемен за зеления преход. ЕС има за цел да намали емисиите с 90% до 2050 г., в съответствие с програмата си за климата.

В сряда (10 април) се очаква Европейският парламент да приеме нови правила за камиони и автобуси, които драстично ще намалят броя на дизеловите камиони, които могат да се продават в Европа. Новите правила ще задължат производителите да увеличат дела на превозни средства с нулеви емисии като електрически или водородни камиони.

Виждаме го като трудно условие, но го виждаме и като осъществимо условие. Разполагаме с наличното оборудване“, казва Лундстед, главен изпълнителен директор на Volvo Group, която произвежда главно камиони и автобуси.

Но реалността е, че можете да имате налично оборудване, но трябва да имате инфраструктура, трябва да имате капацитет на мрежата, трябва да имате зелена енергия, трябва да имате паритет на общата цена на собственост, трябва да имате верига за доставки“, посочва трудностите Лундстед.

Въпреки че през последните пет години ЕС прие няколко закона, които трябва да гарантират приемането на тези условия, като Регламента за инфраструктурата за алтернативни горива (AFIR) и Директивата за възобновяема енергия (RED), крайно време е Европа да премине от презентации към изпълнение. И по-специално, за да подобрим конкурентоспособността на превозните средства с нулеви емисии, изключително важно е да продължим да работим върху ценообразуването на въглеродните емисии. Това е нещо, което трябва да се случи, за да насочи търсенето към правилните решения“, смята още той.

От 2027 г. ЕС ще започне да определя цена на емисиите на CO2 от изгарянето на бензин и дизел, като задължава производителите на горива да купуват сертификати за емисии съгласно нова схема за въглероден пазар, известна като ETS2. Това има за цел да стимулира търсенето на по-екологични алтернативи.

Въпреки че точното въздействие върху цените на бензина и дизела все още не е известно, наскоро Федерацията на профсъюзите на Германия постави под въпрос въвеждането на ETS2.

Лундстед признава, че за да се управлява устойчиво общество, то трябва да е екологично, социално, етично и финансово устойчиво, като посочва, че по-високите налози върху въглеродните емисии могат да бъдат балансирани с намаляване на данъците другаде, като например върху работата.

Но това е по-дълга дискусия, разбира се“, добавя той.

Въпреки че не поставя под съмнение целите на ЕС за CO2 за нови камиони, Лундстед също така предупреди срещу очакванията за навлизане на камиони с нулеви емисии.

През 2023 г. 95,7% от новите регистрирани камиони в Европа са били дизелови, докато електрическите камиони представляват 1,5% от пазара, спрямо 0,8% през 2022 г., според индустриалната асоциация ACEA.

Не можем да очакваме, че всичко трябва да бъде изпълнено до 2028 г. до 2029 г. и след това да очакваме, че внезапно целият пазар ще премине към електрически батерии, електрически горивни клетки или изгаряне на водород“, предупреждава Лундстед.