10.06.2024

Често срещани неосъзнати предразсъдъци на работното място

Несъзнателното пристрастие се основава на несъзнателни очаквания или стереотипи, които оформят възприятията на хората и поведението им спрямо другите хора. Създават се несъзнателно от културата и обществото, от семейството и от групи от връстници.

Съществуват над 180 вида неосъзнати предразсъдъци. Някои от тях влияят в ежедневието на хората повече, други предимно се наблюдават на работното място. Несъзнателното пристрастие на работното място може да повлияе на това дали най-добрият човек за конкретната задача наистина е избран, както и дали добрите идеи са чути и разпознати.

Пристрастност на близостта

Пристрастност на близостта e предположението, че тези, които работят от вкъщи, са по-малко продуктивни от тези, които работят от офиса. Този тип предразсъдък претърпя своя бум в началото на пандемията от Ковид-19, когато много хора за първи път се наложи да работят отдалечено от офиса. И в момента има фирми, в които се работи хибридно и труда на тези, които предимно работят от дома си, може да бъде недооценен заради този предразсъдък.

Работодателите могат да избегнат потенциални проблеми, като продължат да използват инструменти за съвместна работа. Когато се провеждат физически срещи, отдалечените служители трябва да бъдат включвани чрез видеовръзка и да бъдат насърчавани да включват камерите си.

Предразсъдък на скорошния принос

В моментите на годишно оценяване, мениджърите са в риск да приложат предразсъдъка на скорошния принос когато дават оценки на подчинените си. Въпреки че ръководителят трябва да оцени служителя за цялата година, той може да се съсредоточи само върху последните събития в седмиците преди оценяването.

Воденето на записки за приноса на всеки индивидуално и оценяването по еднаква скала от критерии органичава вземането на интуитивни решения, които могат да бъдат повлияни от пристрастия, и насочва вземането на решения към качества, основани на факти, които наистина могат да бъдат измерени.

Фундаментална грешка при приписването

Това е склонност да се обяснява поведението на някого въз основа на вътрешни фактори като личностни характеристики, като същевременно се подценява влиянието на външните фактори. Например служител може да не включва често камерата си по време на служебни разговори. Човек с фундаментална грешка в приписването може да каже, че този човек е тих, срамежлив и не играе в екип. Това в последствие може да ощети човека при взимане на решение за повишаване или за разпределяне на задачите.