16.01.2017

1 млрд. лева във Фонда на фондовете трябва да стигнат до бизнеса

Във Фонда на фондовете има над 1 млрд. лв. които трябва да се завъртят, за да стигнат до бизнеса. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов на конференция, организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по темата за Плана Юнкер и финансовите инструменти.

Той посочи, че в момента четири банки имат сключен договор за кредити към малките и средни предприятия при по-благоприятни условия. Горанов припомни, че Българската банка за развитие (ББР) получи 150 млн. евро заем по Плана Юнкер.

Има засилен интерес на българските предприемачи къвм портала, който трябва да свърже авторите на проекти с потенциални инвеститори. В него са качени са 7 български проекта, стана ясно от думите на финансовия министър.

Той съобщи, че звеното за консултации за българските предприятия ще заработи ефективно в края на март. То ще подкрепи малките и средни предприятия при подготовката на проектите, ще се създаде среда за стартиране на успешни проекти, каза министърът.

Фондът на фондовете е изключително предизвикателно начинание. Европейската комисия (ЕК) се съмняваше в капацитета ни да управляваме самостоятелно средствата за финансови инструменти, коментира Горанов ситуацията около създаването му.

Той допълни, че остава да изградим национален капацитет и финансови инструменти максимално близо до бизнеса.

Социалният министър Зорница Русинова припомни пред участниците във форума, че микрокредити между 5 хил. и 50 хил. лв. ще бъдат отпускани за създаването на микро- и малки предприятия. Ние търсим заетост, коментира тя.

Регионалният министър Лиляна Павлова заяви, че безвъзмездното финансиране трябва да продължи и след 2020 г. успоредно с възможностите, които предоставя финансовият инженеринг.

Тя припомни видовете проекти, които ще бъдат финансирани от фондовете за градско развитие, като посочи, че от тях ще се възползват 39 големи и средно големи града. В рамките на градските фондове и туристическия фонд няма ограничение проекти да се изпълняват само от общините, обърна се тя към бизнеса.

Министърът на околната среда Ивелина Василева коментира прехода към зелена, нисковъглеродна икономика и екоиновации. Тя посочи, че с изграждането на пречиствателните станции, рехабилитацията на ВиК мрежи и изграждането на депа екологичната обстановка чувствително е подобрена и това е направено основно с грантови средства.

Досега за екопроекти не са ползвани възможностите на финансовия инженеринг и това ще стане през периода 2014 – 2020 г., допълни тя.

Василева каза, че е подписано първото споразумение в областта на околната среда с Фонда на фондовете, който ще управлява 52 млн. лв. от оперативната програма „Околна среда“ 2014-2020 г., а проектите за рециклиране на отпадъците може да се управляват от бизнеса, общините и неправителствени организации.

За водния сектор  ще бъде подписано споразумение с Фонда на фондовете, който ще управлява 10% от бюджета на ос води към оперативната програма (240 млн. лева – бел. авт.).

Приоритетна ос води на програма „Околна среда“ е с бюджет от над 2,3 млрд. лева, допълниха от МОСВ. 

Очаква се споразумението с Фонда на фондовете да бъде подписано през 2018 г., когато ще влезе в сила нов механизъм за предоставяне на средства във ВиК сектора. Парите ще бъдат предоставяни под формата на гаранции и кредити.