ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и направените вече предложения от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България допълнително представя следното предложение: 1. Да се създаде нов параграф 10а със следното съдържание: "§ 10а. В чл.146, ал.1 числото 150 се заменя с 360"…