СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТА ЗА ЗИД НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България по принцип подкрепя изпратения от Комисията за финансов надзор предложения за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и предложен за обсъждане в Комисията по осигурителни отношения на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Едновременно с това имаме следните бележки и предложения: І. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ПО ЧАСТ ПЪРВА:…