СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 г.

За разлика от предходни години, тази година предложеният проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г. съдържа някои моменти, които са продиктувани от предизвикателствата на глобалната финансова криза. В него е направен опит за анализ на отражението на световната финансова криза върху икономиката на България, предложени са и три пакета от политики…