ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА АНТИКРИЗИСЕН ПЛАН ЗА БЪЛГАРИЯ

1. КРИБ изгражда своята стратегия за преодоляване на последствията от световната криза върху убеждението, че тя засяга всички групи на нашето общество, поради което отговорността е обща и тя трябва да се споделя. КРИБ вярва, че България може да посрещне предизвикателствата на кризата като запази своята финансова и макроикономическа стабилност. За тази цел е необходимо: …