ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА СПЕШНО ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ОГРАНИЧАВАНЕ РЪСТА НА БЕЗРАБОТИЦА

Предложенията на КРИБ за приемане на спешни мерки за стабилизиране на пазара на труда и ограничаване ръста на безработицата в условия на финансова и икономическа криза са връчени на Министъра на труда и социалната политика по време на проведената работна среща на 30 юли 2009 год. с ръководството на национално представителните работодателски организации и са…