ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ – БФИЕК

                              КРИБ                                                                             БФИЕК   ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ НС Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПОВОД ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА БФИЕК ДО МЕДИИТЕ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя изцяло позицията на  Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори – БФИЕК, колективен член на КРИБ, относно изразеното от тяхна страна категорично несъгласие с опитите за увеличение на цената на природния газ от 1-ви януари 2010 год., както и с водените преговори за доставка на газ от Русия…