СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТОЗАКОНИТЕ КАСАЕЩИ ДАНЪЧНАТА СФЕРА

Политиката на ниски ставки на преките данъци доказа своята целесъобразност и се надяваме тя да продължи. Подкрепяме също така и все по-пълното възприемане на нормите на ЕС в данъчната област, дори когато това е свързано с премахване на специфични данъчни облекчения. В същото време считаме, че има много възможности данъчният климат в страната да става…