ПРОЕКТ НА МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА И ПОДОБРЯВАНЕ АДЕКВАТНОСТТА НА ПЕНСИИТЕ

ДО Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  И ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ  ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО   ОТНОСНО: Проект на Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност                       на   българската   пенсионна   система  и подобряване   адекватността  на                       пенсиите  / Предложение  на  Консултативния   съвет   по    пенсионната                        реформа към министъра на труда и социалната политика/   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ, Отчитайки предизвикателството, пред…