СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДО Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  И ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ  ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО:  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално                         осигуряване – Изх. № 03-1314 от 7.07.2010 год на МТСП УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯНКОВ, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България счита, че сегашният момент на криза е…