НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИЛАГАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ: Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа" Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара– Cъюз на българския бизнес, Български съюз на частните предприемачи "Възраждане", Българска търговско промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Съюз за стопанска инициатива,   ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО ДА…