Председателят на КРИБ връчи на сдружение "Майки срещу дрогата" първа награда в конкурса "Проект на годината"

Сдружение "Майки срещу дрогата" спечели първа награда в конкурса "Проект на годината". Церемонията по награждаването се състоя на 29 март 2011 г. в зала "България" в столицата. Отличени бяха най-добрите проекти на неправителствени организации в социалната сфера за 2010 година. Конкурсът се организира от фондация "Лале" за шеста поредна година. До края на януари 2011…

АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР: ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКО КОНКУРЕНТНА СОЦИАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Европа трябва да предприеме активни и незабавни действия за увеличаване на работните места и благосъстоянието след финансовата криза. Ето защо Европейската комисия прие Акта за единния пазар – серия от мерки за подпомагане на европейската икономика и създаване на работни места. От 1992 г. до днес единният пазар е донесъл огромни ползи и създал много…

СТАНОВИЩЕ НА УС НА КРИБ

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която обединява над 10 500 компании, реализиращи три четвърти от БВП на страната, изразява безпокойството си от зачестилите прояви на социално напрежение и опитите те да бъдат насочени срещу големи български и чуждестранни инвеститори от различни сектори на икономиката. КРИБ счита наличието на свободен конкурентен пазар за задължително условие…