ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА "МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ"

В "Медийна група България Холдинг" няма скандал, както и промяна в собствеността. Има съдружници, не успели да си осигурят необходимото финансиране на заявения от тях дял. Затова трябва да се задоволят с полагащото им се. Променено е съотношението в дяловете на съдружниците според финансовото им участие в сделката съгласно предварителните споразумения, подписани от съдружниците. Покупката…