Предложение на КРИБ за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Предложението цели създаване на обективни и безпристрастни критерии за представителност на организациите на работодателите, които да гарантират значимост и социален мандат на участниците в тристранния диалог, в съответствие с препоръките на Европейската комисия в областта на социалния диалог. Предвид това, че с предлаганите критерии работодателските организации доказват своята национална представителност в проекта на ЗИД на…