Становище на КРИБ относно проект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

По повод предоставения ни проект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки и предстоящата му публична дискусия, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следната позиция: 1. Липса на мотиви. Недопустимо и в нарушение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) е публикуването за обсъждане на законопроект без…