СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, № 354-01-57, ВНЕСЕН ОТ ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с внесения проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от н.п. Явор Куюмджиев и група народни представители, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като взе под внимание становищата изразени от фирмите членове на организацията и ги обсъди в Комитет "Енергетика" на КРИБ изразява следната позиция: Изразяваме своето безпокойство…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, № 302-01-21, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Във връзка с внесения проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като взе под внимание становищата изразени от фирмите членове на организацията и Българската асоциация за лизинг, колективен член на КРИБ, изразява следната позиция: При подготовката на предложенията сме се ръководили от…