СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 ГОДИНА, ВНЕСЕНО В НСТС

С проекта за бюджет 2014 по същество, се продължава фискалната политика следвана от предишните няколко правителства, като основен приоритет остава запазването на стабилността на публичните финанси. Проектът не предвижда увеличаване на растежа чрез понататъшно разхлабване на фискалната политика, така че не може да се очаква този бюджет да има някакъв особен принос за икономическия растеж в…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 Г. ВНЕСЕНО В НСТС

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 год. от името на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразяваме следната позиция: 1.      В чл.8, ал.1, т.4 числото 2400 лв. да бъде заменено с 2200 лв. Мотив: Подобен ръст ще увеличи разходите за социални и здравни осигуровки и…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ВНЕСЕНО В НСТС

Във връзка с предоставения ни проект на постановление на МС за определяне от 1 януари 2014 г. на нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в размер на 340 лв. от името на Конфедерацията на работодателите и индустрилаците в България изразявам не подкрепа на предложеното увеличение на МРЗ. Мотивите ни да не подкрепим така…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ВНЕСЕНО В НСТС

Във връзка с предоставения ни проект на постановление на МС за определяне от 1 януари 2014 г. на нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в размер на 340 лв. от името на Конфедерацията на работодателите и индустрилаците в България изразявам не подкрепа на предложеното увеличение на МРЗ. Мотивите ни да не подкрепим така…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ № 354-01-28, ВНЕСЕН ОТ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигураване, с който се предвижда запазване /замразяване/ на възрастта и осигурителния стаж за придобиване право на пенсия на нивата достигнати през 2013 г., както и създаване на възможност за по-ранно пенсиониране – до 24 месеца, ако на лицето не му достига…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ № 345-01-60, ВНЕСЕН ОТ АТАНАС МЕРДЖАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Във връзка с предоставения ни проект на Закон за изменение на Кодекса за социално осигураване и предлаганото изменение на чл.69, с което се предвижда отново придобиването право на ранно пенсиониране на военнослужещите да зависи единствено от изискуемия осигурителен стаж и да не бъде обвързвано с навършването на определена възраст, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в…