СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

По повод предоставения ни проект на ЗИД на ЗЗБУТ Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява принципното си несъгласие по предложените промени в§4, т.1 свързан с изменението на ал.3, което предвижда зам.-председателя на комитета по условия на труд и председателят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд да…

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО МЕРКИТЕ ОТ ВТОРИЯ ПАКЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ, ВНЕСЕНИ В НСТС

Във врзка с предоставения ни пакет от мерки, които са насочени към разпоредби в трудовото и осигурителното законодателство Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява следната позиция, която вече беше представена на комисиите по трудово и осигурително отнешение към Националния съвет за тристранно сътрудничество, а именно: 1.      Мярка 71 – издаване на разпореждане за прекратяване на трудов…