СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, № 302-01-38, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Във връзка с внесения от Министерския съвет проект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, след като взе под внимание становищата на дружествата членове на организацията, изразява по-долу позицията си относно следното предложение: " & 52 …чл.233 (4) Актове за установяване на административни нарушения и…