СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА МИНИМИЗИРАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

По повод предоставения ни проект на Наредба за минимизиране изискванията за микроклимата на работните места изразяваме принципна подкрепа за проекта. Наред с това бихме искали да изразим несъгласие по отношение увеличаване броя на измерванията, описани в чл.14, ал.1 от проекта на Наредбата, който гласи "Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха на…